Planlanmamış Evde Doğumun Maternal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme

Öz Giriş: Planlanmamış ev doğumlarının maternal ve neonatal sonuçlar üzerinde etkisinin olduğu bilinmektedir. Amaç: Bu derleme, planlanmamış ev doğumlarının maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisini güncel çalışmalarla gözden geçirmek ve planlanmamış ev doğumlarının olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Sistematik derleme niteliğinde olan çalışma, 28 Ağustos- 27 Eylül 2020 tarihlerinde, Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapılmıştır. Türk Medline, Sciencedirect, Google Akademik, Pubmed, Cochrane ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak ‘evde doğum, hastane dışı, hastane dışı doğum, evde doğum-hastane dışı doğum ve neonatal sonuçlar, evde doğum-hastane dışı doğum ve maternal sonuçlar’ anahtar kelimeleri ile aranmıştır. Bulgular: Bu sistematik derlemede planlanmamış evde doğumların maternal ve neonatal sonuçları olumsuz etkilediği saptanmıştır. Kadınların; yaş, gebelik sayısı, gebelik haftası, medeni durum ve sosyoekonomik özelliklerinin doğumların hastane dışında gerçekleşme olasılığı üzerinde etkili olduğu, planlanmamış evde doğum yapan kadınlarda daha fazla olumsuz maternal sonuç bildirildiği görülmüştür. Planlanmamış evde doğumlar sonucunda dünyaya gelen yeni doğanların doğum ağırlıklarının düşük olduğu, prematüre olma risklerinin yüksek olduğu, hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğu, klinik komplikasyon görülme oranları ile neonatal morbidite ve mortalite oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Planlanmamış evde doğum yapan kadınların yetersiz antenatal bakım aldığı saptanmıştır. Sonuç: Bu derlemenin sonucunda, kadınların maternal özelliklerinin hastane dışında doğum yapma olasılıklarını etkilediği, planlanmamış evde doğumların olumsuz maternal ve neonatal sonuçların yaşanma riskini artırdığı ve yetersiz antenatal bakım alma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Evde Doğum, Hastane Dışı, Hastane Dışı Doğum, Maternal ve Neonatal Sonuçlar

Giriş: Planlanmamış ev doğumlarının maternal ve neonatal sonuçlar üzerinde etkisinin olduğu bilinmektedir. Amaç: Bu derleme, planlanmamış ev doğumlarının maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisini güncel çalışmalarla gözden geçirmek ve planlanmamış ev doğumlarının olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Sistematik derleme niteliğinde olan çalışma, 28 Ağustos- 27 Eylül 2020 tarihlerinde, Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapılmıştır. Türk Medline, Sciencedirect, Google Akademik, Pubmed, Cochrane ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak ‘evde doğum, hastane dışı, hastane dışı doğum, evde doğum-hastane dışı doğum ve neonatal sonuçlar, evde doğum-hastane dışı doğum ve maternal sonuçlar’ anahtar kelimeleri ile aranmıştır. Bulgular: Bu sistematik derlemede planlanmamış evde doğumların maternal ve neonatal sonuçları olumsuz etkilediği saptanmıştır. Kadınların; yaş, gebelik sayısı, gebelik haftası, medeni durum ve sosyoekonomik özelliklerinin doğumların hastane dışında gerçekleşme olasılığı üzerinde etkili olduğu, planlanmamış evde doğum yapan kadınlarda daha fazla olumsuz maternal sonuç bildirildiği görülmüştür. Planlanmamış evde doğumlar sonucunda dünyaya gelen yeni doğanların doğum ağırlıklarının düşük olduğu, prematüre olma risklerinin yüksek olduğu, hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğu, klinik komplikasyon görülme oranları ile neonatal morbidite ve mortalite oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Planlanmamış evde doğum yapan kadınların yetersiz antenatal bakım aldığı saptanmıştır. Sonuç: Bu derlemenin sonucunda, kadınların maternal özelliklerinin hastane dışında doğum yapma olasılıklarını etkilediği, planlanmamış evde doğumların olumsuz maternal ve neonatal sonuçların yaşanma riskini artırdığı ve yetersiz antenatal bakım alma ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Planlanmamış Evde Doğumun Maternal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme
Yayın Türü
(dc.type)
Makale
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DAĞ TÜZMEN, Hafize
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ALTUNTUĞ, Kamile
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evde Doğum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Maternal ve Neonatal Sonuçlar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hastane Dışı Doğum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hastane Dışı
Yayıncı
(dc.publisher)
E-JOURNAL OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY NURSING FACULTY
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-24T09:27:14Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-24T09:27:14Z
Özet
(dc.description.abstract)
Öz Giriş: Planlanmamış ev doğumlarının maternal ve neonatal sonuçlar üzerinde etkisinin olduğu bilinmektedir. Amaç: Bu derleme, planlanmamış ev doğumlarının maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisini güncel çalışmalarla gözden geçirmek ve planlanmamış ev doğumlarının olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Sistematik derleme niteliğinde olan çalışma, 28 Ağustos- 27 Eylül 2020 tarihlerinde, Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapılmıştır. Türk Medline, Sciencedirect, Google Akademik, Pubmed, Cochrane ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak ‘evde doğum, hastane dışı, hastane dışı doğum, evde doğum-hastane dışı doğum ve neonatal sonuçlar, evde doğum-hastane dışı doğum ve maternal sonuçlar’ anahtar kelimeleri ile aranmıştır. Bulgular: Bu sistematik derlemede planlanmamış evde doğumların maternal ve neonatal sonuçları olumsuz etkilediği saptanmıştır. Kadınların; yaş, gebelik sayısı, gebelik haftası, medeni durum ve sosyoekonomik özelliklerinin doğumların hastane dışında gerçekleşme olasılığı üzerinde etkili olduğu, planlanmamış evde doğum yapan kadınlarda daha fazla olumsuz maternal sonuç bildirildiği görülmüştür. Planlanmamış evde doğumlar sonucunda dünyaya gelen yeni doğanların doğum ağırlıklarının düşük olduğu, prematüre olma risklerinin yüksek olduğu, hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğu, klinik komplikasyon görülme oranları ile neonatal morbidite ve mortalite oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Planlanmamış evde doğum yapan kadınların yetersiz antenatal bakım aldığı saptanmıştır. Sonuç: Bu derlemenin sonucunda, kadınların maternal özelliklerinin hastane dışında doğum yapma olasılıklarını etkilediği, planlanmamış evde doğumların olumsuz maternal ve neonatal sonuçların yaşanma riskini artırdığı ve yetersiz antenatal bakım alma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Evde Doğum, Hastane Dışı, Hastane Dışı Doğum, Maternal ve Neonatal Sonuçlar
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Planlanmamış ev doğumlarının maternal ve neonatal sonuçlar üzerinde etkisinin olduğu bilinmektedir. Amaç: Bu derleme, planlanmamış ev doğumlarının maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisini güncel çalışmalarla gözden geçirmek ve planlanmamış ev doğumlarının olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Sistematik derleme niteliğinde olan çalışma, 28 Ağustos- 27 Eylül 2020 tarihlerinde, Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapılmıştır. Türk Medline, Sciencedirect, Google Akademik, Pubmed, Cochrane ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak ‘evde doğum, hastane dışı, hastane dışı doğum, evde doğum-hastane dışı doğum ve neonatal sonuçlar, evde doğum-hastane dışı doğum ve maternal sonuçlar’ anahtar kelimeleri ile aranmıştır. Bulgular: Bu sistematik derlemede planlanmamış evde doğumların maternal ve neonatal sonuçları olumsuz etkilediği saptanmıştır. Kadınların; yaş, gebelik sayısı, gebelik haftası, medeni durum ve sosyoekonomik özelliklerinin doğumların hastane dışında gerçekleşme olasılığı üzerinde etkili olduğu, planlanmamış evde doğum yapan kadınlarda daha fazla olumsuz maternal sonuç bildirildiği görülmüştür. Planlanmamış evde doğumlar sonucunda dünyaya gelen yeni doğanların doğum ağırlıklarının düşük olduğu, prematüre olma risklerinin yüksek olduğu, hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğu, klinik komplikasyon görülme oranları ile neonatal morbidite ve mortalite oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Planlanmamış evde doğum yapan kadınların yetersiz antenatal bakım aldığı saptanmıştır. Sonuç: Bu derlemenin sonucunda, kadınların maternal özelliklerinin hastane dışında doğum yapma olasılıklarını etkilediği, planlanmamış evde doğumların olumsuz maternal ve neonatal sonuçların yaşanma riskini artırdığı ve yetersiz antenatal bakım alma ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5822
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms