Covıd-19 Pandemisinin Klıimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi

Giriş-Amaç: Klimakterik dönemde meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin, kadının yaşam stilini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Covid-19 pandemisinin de klimakterik dönemde yaşanan semptomların görülme sıklığını arttırarak kadınların yaşam kalitesini etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışma Covid-19 pandemisinin klimakterik dönemdeki kadınların yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türde planlanan çalışmaya 45-65 yaş arasında olan 273 kadın katılmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel bilgi formu, Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği ve Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın verileri IBM SPSS 25.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda klimakterik dönemde olan kadınların Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalaması 99.67±48.25, Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği puan ortalaması 15.14 ± 6,39 olarak bulunmuştur. Araştırma grubunun Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalaması; vazomotor alan 10.76 ± 6.22, psikososyal alan 22.87 ±13.07, fiziksel alan 56.61 ± 27.15, cinsel alan puan ortalaması ise 9.42 ± 5,81 olarak belirlenmiştir. Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ve alt boyutları ile Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği arasındaki ilişki incelendiğinde çalışmaya katılan kadınların yaşadıkları koronavirüs (covid-19) korkusu ve menopoza özgü yaşam kalitesi arasında pozitif yönlü, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r = 0.39, p= 0.00) Sonuç: Araştırma sonucuna göre Covid-19’un klimakterik dönemdeki kadınların yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir

Erişime Açık
Görüntülenme
11
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
25 Nisan 2024 08:48
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Covıd-19 Pandemisinin Klıimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DAĞ TÜZMEN, Hafize
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Klimakterik Dönem
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam Kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Covid-19
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-24T09:27:47Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-24T09:27:47Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş-Amaç: Klimakterik dönemde meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin, kadının yaşam stilini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Covid-19 pandemisinin de klimakterik dönemde yaşanan semptomların görülme sıklığını arttırarak kadınların yaşam kalitesini etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışma Covid-19 pandemisinin klimakterik dönemdeki kadınların yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türde planlanan çalışmaya 45-65 yaş arasında olan 273 kadın katılmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel bilgi formu, Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği ve Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın verileri IBM SPSS 25.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda klimakterik dönemde olan kadınların Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalaması 99.67±48.25, Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği puan ortalaması 15.14 ± 6,39 olarak bulunmuştur. Araştırma grubunun Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalaması; vazomotor alan 10.76 ± 6.22, psikososyal alan 22.87 ±13.07, fiziksel alan 56.61 ± 27.15, cinsel alan puan ortalaması ise 9.42 ± 5,81 olarak belirlenmiştir. Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ve alt boyutları ile Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği arasındaki ilişki incelendiğinde çalışmaya katılan kadınların yaşadıkları koronavirüs (covid-19) korkusu ve menopoza özgü yaşam kalitesi arasında pozitif yönlü, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r = 0.39, p= 0.00) Sonuç: Araştırma sonucuna göre Covid-19’un klimakterik dönemdeki kadınların yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5824
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms