Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Kültürel Peyzajın Önemi: Konya Örneği

Kültürel miras, bir toplumun geçmişini yansıtan, toplumsal belleği oluşturma ve taşıma görevi üstlenen, günümüze ve geleceğe ilettiği birikimler ile oluşacak şekillenmelere yön veren, böylece toplumların varlıklarını sürdürmelerini sağlayan değerler bütünüdür. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği, toplumlar için önem taşıdığı gibi, kentlerin imgeleri ve kimliklerinin oluşumu ve geleceğe aktarımı bakımından da son derece önemlidir. Bu bağlamda kentteki kültürel peyzaj değerlerinin ve kültürel peyzaj alanlarının tespitinin, bu değerlerin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve bu alanlar üzerindeki değişimlerin yönetilmesinin, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasındaki görevi büyüktür. Araştırma kültürel peyzajların, kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biri olduğuna, aynı zamanda kültürel peyzajın biçimlenmesinde kültürel miras değerlerinin önemli rol oynadığına vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma kapsamında kültürel peyzaj kavramı ve kavramın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelenmiş, Konya kenti ölçeğinde var olan kültürel peyzaj alanlarından, değerlerinden örnekler sunulmuş, bu alanların kent kimliğine ve kültürel mirasa olan etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, yerinde gözlemler ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Literatür ve yazılı kaynaklar taranarak, kültürel peyzajların kullanıcıların belleğinde oluşturduğu anlam yüklü hatıraların belirlenmesi ve bunların kültürel mirasa yansımalarının tespit edilebilmesi açısından farklı yaş gruplarından kentliyle sözlü mülakatlar yapılmıştır. Sonuç olarak günümüzde bilim, politika, tasarım ve planlama alanlarında yer edinen, doğa ve insan arasındaki etkileşimin bir ürünü olan kültürel peyzajların biçimlenmesinde kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda kültürel miras ve kültürel peyzajın karşılıklı etkileşim halinde olduğu, özellikle kültürel peyzaj değerleri yüksek olan Konya gibi kentlerde, kültürel mirasın korunması açısından bu değerlerin saptanmasının, alınacak koruma, tasarım ve planlama kararlarında bu envanterlerin kullanılmasının son derece gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Kültürel Peyzajın Önemi: Konya Örneği
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖNDER, Serpil
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
TOKSÖZLÜ KARACA, Zehra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Wos
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Scopus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kültürel Miras
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kent Kimliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kültürel Peyzaj
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-24T13:13:06Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-24T13:13:06Z
ISBN
(dc.identifier.isbn)
978-625-8246-85-8
Özet
(dc.description.abstract)
Kültürel miras, bir toplumun geçmişini yansıtan, toplumsal belleği oluşturma ve taşıma görevi üstlenen, günümüze ve geleceğe ilettiği birikimler ile oluşacak şekillenmelere yön veren, böylece toplumların varlıklarını sürdürmelerini sağlayan değerler bütünüdür. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği, toplumlar için önem taşıdığı gibi, kentlerin imgeleri ve kimliklerinin oluşumu ve geleceğe aktarımı bakımından da son derece önemlidir. Bu bağlamda kentteki kültürel peyzaj değerlerinin ve kültürel peyzaj alanlarının tespitinin, bu değerlerin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve bu alanlar üzerindeki değişimlerin yönetilmesinin, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasındaki görevi büyüktür. Araştırma kültürel peyzajların, kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biri olduğuna, aynı zamanda kültürel peyzajın biçimlenmesinde kültürel miras değerlerinin önemli rol oynadığına vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma kapsamında kültürel peyzaj kavramı ve kavramın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi incelenmiş, Konya kenti ölçeğinde var olan kültürel peyzaj alanlarından, değerlerinden örnekler sunulmuş, bu alanların kent kimliğine ve kültürel mirasa olan etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, yerinde gözlemler ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Literatür ve yazılı kaynaklar taranarak, kültürel peyzajların kullanıcıların belleğinde oluşturduğu anlam yüklü hatıraların belirlenmesi ve bunların kültürel mirasa yansımalarının tespit edilebilmesi açısından farklı yaş gruplarından kentliyle sözlü mülakatlar yapılmıştır. Sonuç olarak günümüzde bilim, politika, tasarım ve planlama alanlarında yer edinen, doğa ve insan arasındaki etkileşimin bir ürünü olan kültürel peyzajların biçimlenmesinde kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda kültürel miras ve kültürel peyzajın karşılıklı etkileşim halinde olduğu, özellikle kültürel peyzaj değerleri yüksek olan Konya gibi kentlerde, kültürel mirasın korunması açısından bu değerlerin saptanmasının, alınacak koruma, tasarım ve planlama kararlarında bu envanterlerin kullanılmasının son derece gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5844
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms