Geleneksel Konya Evlerinde Avlu ve Halk Kültürüne Etkisi

Birçok uygarlığın kültür birikimini içinde bulunduran Anadolu’da, zaman içerisinde, insanoğlunun çevresini düzenleme eğilimi ile birlikte, çevreye duyarlı konut tipleri gelişmiş ve konutlarda sadece iç mekanlar değil, konutla bütünleşmiş açık mekanlar, avlular kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırmada; Geleneksel Konya Evlerinde bulunan, sokaktan sınırlandırılmış, bir yeşil alan ve kültürel bir eylem alanı olma özelliği taşıyan avluların (hayatların) tarihsel gelişimi, mekan kurgusu irdelenmiş, mekan kullanımları kültürel boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırma, geçmiş birikimlerin geleceğe aktarımının önem kazandığı, kişilerin, kentlerin, ulusların kimlik sorunu yaşadığı günümüzde, kültürel faaliyetlerin uygulama alanı bulduğu avluların önemine vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, avluların yer bulduğu Konya kent dokusundan kısaca bahsedilmiş, avluyu oluşturan mekanlar (mutfak, izbe, hariciye kuyu, örtme, çeraş, havuz) incelenmiş, avluda bulunan bitkisel ve yapısal elemanlar belirlenmiştir. Avlunun kültürel boyutu İrdelenmiş, burada gerçekleştirilen etkinliklerin (misafir ağırlama, dinlenme, düğün-kına, çocukların eğitimi, günlük işler, yemek pişirme, kış hazırlıkları vb.) kullanıcıların sosyal yaşamındaki önemi üzerinde durulmuştur. Araştırmada, yerinde gözlemler ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Buna bağlı olarak, Konya İl Merkezinde yer alan, mevcut avlulu evlerin bazıları yerinde incelenerek, avlu tasarım ilkeleri belirlenmiş, avluda bulunan yapısal ve bitkisel elemanların envanteri oluşturulmuştur. Bu evlerin vaziyet planı eskizleri incelenmiş, mevcut olmayanlarınki çizilmiştir. Nitel araştırmada, araştırma yöntemine bağlı olarak literatür, yazılı kaynaklar taranmıştır. Ayrıca avluda gerçekleşmiş kültürel aktivitelerin belirlenmesi amacıyla, kaynak kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Konuyu çözümleyebilmek için Karatay İlçesinde bulunan Nakipoğulları Konağı , Bayraktar Evi, Tömbekilerin Evi ve Selçuklu İlçesinde bulunan Abdullah Dede Evi örnekleri ele alınmıştır. İncelemeler sonucunda çevre şartları ve yaşama kültürlerinin avluların oluşumunda belirleyici olduğu görülmüştür. Sonuç olarak avlunun, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, kullanıcıların rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren bir mekan olduğu belirlenmiştir. Bu mekanda/mekan bütününde zaman içinde oluşmuş anlam yüklü hatıralar, insanların belleğinde yer etmiştir. Avlu, geçmişten günümüze kültürel mirasın korunup aktarılmasına da büyük katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda geleceğin konutları tasarlanırken bu önemli rolleri üstlenmiş ve uzun yıllar süren deneyimler sonucu biçimlenmiş, çevreye duyarlı avlu çözümlemelerinin, işlevsel bir tasarım alternatifi olabileceği sonucuna varılmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
20 Nisan 2024 23:30
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Geleneksel Konya Evlerinde Avlu ve Halk Kültürüne Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖNDER, Serpil
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
TOKSÖZLÜ KARACA, Zehra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Wos
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Scopus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Geleneksel Konya Evleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Halk Kültürü
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Avlu
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-24T13:13:18Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-24T13:13:18Z
ISBN
(dc.identifier.isbn)
978-625-6960-01-5
Özet
(dc.description.abstract)
Birçok uygarlığın kültür birikimini içinde bulunduran Anadolu’da, zaman içerisinde, insanoğlunun çevresini düzenleme eğilimi ile birlikte, çevreye duyarlı konut tipleri gelişmiş ve konutlarda sadece iç mekanlar değil, konutla bütünleşmiş açık mekanlar, avlular kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırmada; Geleneksel Konya Evlerinde bulunan, sokaktan sınırlandırılmış, bir yeşil alan ve kültürel bir eylem alanı olma özelliği taşıyan avluların (hayatların) tarihsel gelişimi, mekan kurgusu irdelenmiş, mekan kullanımları kültürel boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırma, geçmiş birikimlerin geleceğe aktarımının önem kazandığı, kişilerin, kentlerin, ulusların kimlik sorunu yaşadığı günümüzde, kültürel faaliyetlerin uygulama alanı bulduğu avluların önemine vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, avluların yer bulduğu Konya kent dokusundan kısaca bahsedilmiş, avluyu oluşturan mekanlar (mutfak, izbe, hariciye kuyu, örtme, çeraş, havuz) incelenmiş, avluda bulunan bitkisel ve yapısal elemanlar belirlenmiştir. Avlunun kültürel boyutu İrdelenmiş, burada gerçekleştirilen etkinliklerin (misafir ağırlama, dinlenme, düğün-kına, çocukların eğitimi, günlük işler, yemek pişirme, kış hazırlıkları vb.) kullanıcıların sosyal yaşamındaki önemi üzerinde durulmuştur. Araştırmada, yerinde gözlemler ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Buna bağlı olarak, Konya İl Merkezinde yer alan, mevcut avlulu evlerin bazıları yerinde incelenerek, avlu tasarım ilkeleri belirlenmiş, avluda bulunan yapısal ve bitkisel elemanların envanteri oluşturulmuştur. Bu evlerin vaziyet planı eskizleri incelenmiş, mevcut olmayanlarınki çizilmiştir. Nitel araştırmada, araştırma yöntemine bağlı olarak literatür, yazılı kaynaklar taranmıştır. Ayrıca avluda gerçekleşmiş kültürel aktivitelerin belirlenmesi amacıyla, kaynak kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Konuyu çözümleyebilmek için Karatay İlçesinde bulunan Nakipoğulları Konağı , Bayraktar Evi, Tömbekilerin Evi ve Selçuklu İlçesinde bulunan Abdullah Dede Evi örnekleri ele alınmıştır. İncelemeler sonucunda çevre şartları ve yaşama kültürlerinin avluların oluşumunda belirleyici olduğu görülmüştür. Sonuç olarak avlunun, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, kullanıcıların rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren bir mekan olduğu belirlenmiştir. Bu mekanda/mekan bütününde zaman içinde oluşmuş anlam yüklü hatıralar, insanların belleğinde yer etmiştir. Avlu, geçmişten günümüze kültürel mirasın korunup aktarılmasına da büyük katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda geleceğin konutları tasarlanırken bu önemli rolleri üstlenmiş ve uzun yıllar süren deneyimler sonucu biçimlenmiş, çevreye duyarlı avlu çözümlemelerinin, işlevsel bir tasarım alternatifi olabileceği sonucuna varılmıştır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5845
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms