Show simple item record

dc.contributor.authorİLGÜN, Abdulkerim
dc.contributor.authorBAYRAM, Berna
dc.contributor.authorSANCIOĞLU, Sadrettin
dc.date.accessioned2023-02-27T17:07:25Z
dc.date.available2023-02-27T17:07:25Z
dc.date.issued2022-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5858
dc.description.abstractBu çalışmada kapsamında beton dolgulu çelik kirişlere stent eklenerek eğilme etsi altındaki davranışı incelenmiştir. Çalışmada 114,3x3 mm dairesel kesitli 7 adet profil, 90x90 mm kare kesitli 8 adet profil ve 80x100 mm dikdörtgen kesitli 8 adet profil olmak üzere toplam 23 adet kiriş numunesi test edilmiştir. Profillerin cidar kalınlıkları 3 mm olup yapısal çelik sınıfı S235 seçilmiştir. Dolgu betonu olarak 28 günlük silindirik basınç dayanımı 40 MPa olan beton sınıfı seçilmiştir. Stent elemanı olarak kirişlere 4 köşelerinden 10 mm lik boyuna donatı eklenmiştir. Donatılar arası etriye sıklığına göre kirişler 4 gruba ayrılmıştır. Deneyde hazırlanan numuneler 4 noktadan eğilme yüküne maruz bırakılmıştır. Deney esnasında kirişlerde meydana gelebilecek deplasmanların ölçülmesi için LVDT’ler kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler ile moment – orta deplasman eğrileri oluşturulmuş ve kirişlerin eğilme momenti kapasiteleri kıyaslanmıştır. In this study, the behavior of concrete-filled steel beams with stents was investigated under bending. In the study, a total of 23 beam specimens were tested, including 7 profiles with a circular cross section of 114.3x3 mm, 8 profiles with a square section of 90x90 mm and 8 profiles with a rectangular cross section of 80x100 mm. The wall thickness of the profiles is 3 mm and the structural steel class S235 has been chosen. Concrete class with a cylindrical compressive strength of 40 MPa for 28 days was chosen as the filler concrete. As a stent element, 10 mm longitudinal reinforcement was added to the beams from their 4 corners. The beams were divided into 4 groups according to the frequency of stirrups between the reinforcements. The samples prepared in the experiment were subjected to bending load from 4 points. LVDTs were used to measure the displacements that may occur in the beams during the experiment. With the data obtained as a result of the experiment, moment –middle displacement curves were created and the bending moment capacities of the beams were compared.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisher8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı 2022en_US
dc.subjectEğilmeen_US
dc.subjectCFSTen_US
dc.subjectStenten_US
dc.titleStenli Kompozit Kirişlerin Eğilme Etkisinde Deneysel İncelenmesien_US
dc.typeKonferans Bildirisien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record