Klimakterik Dönemde Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi

Giriş: Menopoz, kadın yaşamını etkileyen bir süreçtir. Menopoz dönemlerinde görülen semptomların sıklığı ve şiddeti de kadınların yaşam kalitesini çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Amaç: Bu çalışma, 45 yaş ve üstü kadınların yaşadıkları menopozal semptomların menopoza özgü yaşam kalitesi ile ilişkini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde planlanan çalışmaya 45-65 yaş arasında olan 213 kadın katılmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel bilgi formu, Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği ve Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın verileri IBM SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda klimakterik dönemde olan kadınların Menopoz Semptomları Ölçeği puan ortalaması 19.59 ± 10.81, Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalaması 104.30 ± 44.33 olarak bulunmuştur. Araştırma grubunun Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalaması; vazomotor alan 12.30 ± 6.58, psikososyal alan 20.95 ±1.68, fiziksel alan 60.87 ± 26.11, cinsel alan puan ortalaması ise 11.39 ± 7.38 olarak belirlenmiştir. Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği alt boyutlarının puan ortalaması; somatik şikayetler 3.47 ± 2.22, psikolojik şikayetler 16.47 ± 8.74 ve ürogenital şikayetler 5.53 ± 3.63 olarak bulunmuştur. Kadınların %84’ü menopozal dönemin doğal bir süreç, %63.4’ü üretkenliğin bitmesi, %44.1’i kadınlığını yitirmek, %39.9’u yaşlılık belirtisi ve %33.3’ü cinsel yaşamın sonlanması anlamına geldiğini ifade etmiştir. Menopoz Semptom Değerlendirme Ölçeği ile Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ilişki durumu incelendiğinde çalışmaya katılan kadınların yaşadıkları menopozal semptomlar ve menopoza özgü yaşam kalitesi arasında pozitif yönlü, çok yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ( r = 0.82, p= 0.01) Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonucunda klimakterik dönemdeki kadınların menopoz semptomlarını ‘orta’ veya ‘orta düzeye yakın’ şiddette yaşadıkları ve menopozal semptomların kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
20 Mayıs 2024 22:44
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Klimakterik Dönemde Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomların Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DAĞ TÜZMEN, Hafize
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ALTUNTUĞ, Kamile
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Klimakterik Dönem
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam Kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Menopoz
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-28T18:28:12Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-28T18:28:12Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş: Menopoz, kadın yaşamını etkileyen bir süreçtir. Menopoz dönemlerinde görülen semptomların sıklığı ve şiddeti de kadınların yaşam kalitesini çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Amaç: Bu çalışma, 45 yaş ve üstü kadınların yaşadıkları menopozal semptomların menopoza özgü yaşam kalitesi ile ilişkini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde planlanan çalışmaya 45-65 yaş arasında olan 213 kadın katılmıştır. Çalışmanın veri toplama aşamasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel bilgi formu, Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği ve Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın verileri IBM SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda klimakterik dönemde olan kadınların Menopoz Semptomları Ölçeği puan ortalaması 19.59 ± 10.81, Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalaması 104.30 ± 44.33 olarak bulunmuştur. Araştırma grubunun Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalaması; vazomotor alan 12.30 ± 6.58, psikososyal alan 20.95 ±1.68, fiziksel alan 60.87 ± 26.11, cinsel alan puan ortalaması ise 11.39 ± 7.38 olarak belirlenmiştir. Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği alt boyutlarının puan ortalaması; somatik şikayetler 3.47 ± 2.22, psikolojik şikayetler 16.47 ± 8.74 ve ürogenital şikayetler 5.53 ± 3.63 olarak bulunmuştur. Kadınların %84’ü menopozal dönemin doğal bir süreç, %63.4’ü üretkenliğin bitmesi, %44.1’i kadınlığını yitirmek, %39.9’u yaşlılık belirtisi ve %33.3’ü cinsel yaşamın sonlanması anlamına geldiğini ifade etmiştir. Menopoz Semptom Değerlendirme Ölçeği ile Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ilişki durumu incelendiğinde çalışmaya katılan kadınların yaşadıkları menopozal semptomlar ve menopoza özgü yaşam kalitesi arasında pozitif yönlü, çok yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ( r = 0.82, p= 0.01) Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonucunda klimakterik dönemdeki kadınların menopoz semptomlarını ‘orta’ veya ‘orta düzeye yakın’ şiddette yaşadıkları ve menopozal semptomların kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5890
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms