Show simple item record

dc.contributorTUNÇEZ, Fatma Didem
dc.contributorSOYLU, Süleyman
dc.date.accessioned2023-03-02T20:20:14Z
dc.date.available2023-03-02T20:20:14Z
dc.date.issued2022-12-30
dc.identifier.issn2148-3205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5934
dc.description.abstractNüfusun artması ve insanların, refahını sağlayan araçlara alışması; daha çok üretime, daha çok üretim ise daha çok enerjiye ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Kısıtlı kaynak olan fosil yakıtların bir gün tükenecek olması endüstriyel üretimin önünde çözüm bekleyen en büyük tehditlerden birisidir. Bir diğer tehdit ise fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarıdır. Endüstrileşme ile birlikte fosil yakıt kullanımına paralel olarak atmosferde bulunan sera gazı konsantrasyonu da hızla artmıştır. Bu durumun ise iklim değişikliğine neden olduğu kabul edilmektedir. Sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir çevre için enerji üretiminin sera gazı oluşturmayan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerektiği artık bilinmektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris iklim anlaşması ile sözleşmeyi imzalayan ülkeler sera gazlarını azaltma taahhüdü altına girmişlerdir. Nüfus artışının bir başka sonucu ise, gıdaya olan ihtiyacın artması ve bu ihtiyacın karşılanması için tarım işletmelerinin çok büyük endüstriyel işletmelere dönüşmesidir. Bu işletmelerin problemlerinden biri ise üretim sırasında oluşan atık ve artıklardır. Gerek endüstriyel hayvancılık tesislerinden kaynaklanan atıklar gerekse bitkisel artıklar; havayı, suyu ve toprağı kirlettiği gibi zararlı patojenlerin de yayılmasına neden olmaktadır. Tarımsal atık ve artıklarının açık ortamda çürümesi, önemli sera gazları arasında yer alan metanın atmosfere karışmasına neden olmaktadır. Biyogaz tesisleri bir taraftan organik atıkların bertarafını sağlarken diğer taraftan ortaya çıkan metan gazını enerjiye dönüştürerek aynı anda birçok probleme çözüm getirmektedir. Fosil yakıtlara alternatif olabilecek bir enerji kaynağı olarak biyogaz ve biyokütle yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması, hem sosyal sorumluluk çerçevesinde daha çevreci yaklaşımlarla üretim yapabilmek, hem de rekabet edebilir ve sürdürülebilir gelişme için zaruri olacaktır. Konya, 40.838.000 dekar olan yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip ilidir. Bu alanın 18.590.788 dekarlık kısmında tarım yapılmaktadır. Konya 946.144 büyükbaş, 2.843.229 küçükbaş, 11.234.107 adet kümes hayvan sayısı ile Türkiye’nin en büyük hayvansal ve bitkisel üretim merkezidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin en büyük tarım merkezi olan Konya İlinin toplanabilir tarımsal atıklardan elde edilebilecek metan potansiyeli 102.061.996 m3 CH4/yıl olarak belirlenmiştir.en_US
dc.publisherBahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisien_US
dc.subjectMetanen_US
dc.subjectİklim Değişikliği
dc.subjectYenilenebilir Enerji
dc.subjectBitkisel Artıklar
dc.subjectHayvansal Atıklar
dc.titleKonya İlinin Toplanabilir Bitkisel Artık ve Hayvansal Atık Kaynaklı Metan Potansiyelien_US
dc.typeMakaleen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record