Show simple item record

dc.contributor.advisorERDEM, Hüsamettin
dc.contributor.authorDEMİREL, Merve
dc.date.accessioned2023-03-09T14:13:58Z
dc.date.available2023-03-09T14:13:58Z
dc.date.issued2023-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/5952
dc.description.abstractCovid-19 21.yy’da gerçekleşmiş olan en büyük salgındır. Bu salgın sürecinin, bireylerin yaşamlarına sıhhat esas olmak şartıyla çok fazla tesiri olmuştur. Bu tesirler her bireyi farklı etkilemekle birlikte, alınan çeşitli önlemler sonucunda aileye de ciddi anlamda tesir etmiş ve çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. Bu salgın döneminde dikkat çeken konulardan birisi de aile bireylerinin bu durumdan nasıl etkilendikleridir. Çünkü bu dönemde uygulanan yasaklara bakıldığında en güvenli alanın ev olduğuna dair önlemler alınmıştır. Bu süre zarfında insanların evde geçirdikleri süre artmıştır. Buna bağlı olarak insanların, evde kaldıkları süreyi değerlendirmek ve sosyal çevreleri ile iletişim kurmak amacıyla sosyal medyaya olan ilgileri daha da artmıştır. Bu da aile içi ilişkilerde çeşitli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu çalışma tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 salgın sürecinin aile içi iletişime olan etkisini sosyal medya kullanımı açısından değerlendirilmesi üzerine yazılmıştır. Araştırma da nicel araştırma türlerinden biri olan ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan kişilere bilgi verilerek üç bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Verilere “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Aile İletişim Kalıpları Ölçeği” ve Sosyo demografik sorular kullanılarak ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemi Konya bölgesinde yaşayan 15 yaşından büyük olan 506 bireyden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan gönüllü kişilere dijital platformlar ile ulaşılmış ve çalışmanın verileri SPSS v26.0 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; bireylerin sosyal medya bağımlılığı ve yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunurken; sosyal medya bağımlılığı ve cinsiyet, eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Aile iletişim kalıpları puanlarına göre yapılan analizde, cinsiyet, yaş ve eğitim ile aile iletişim tutumu arasında anlamlı farklılık bulmuştur. Son olarak Covid-19 döneminde bireylerin sosyal medya bağımlılığı ile aile iletişim kalıpları arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectAile İçi İletişimen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.titleCOVID-19 Pandemi Sürecinde Artan Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişime Etkisien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record