İkiz Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Anne Bekçiliği ve Baba Katılımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, 3-6 yaş ikiz çocuğa sahip ailelerde annelerin sergilediği bekçilik davranışlarının, babaların baba-çocuk ilişkisinde göstermiş oldukları katılım davranışları ile ilişkisinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde olan çalışmanın örneklemini 345 anne ve baba oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan ebeveynlerin 208’i tekiz, 137’si ikiz çocuğa sahiptir. Çalışmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Okul Öncesi Dönem Annelik Bekçiliği Ölçeği ile Baba Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, anne bekçiliği ile baba katılımı ilgi ve yakınlık alt boyutu arasında zayıf düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan anne bekçiliği ile baba katılımı ilgi ve yakınlık alt boyutu arasında da orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. İkiz çocuğa sahip annelerin sergilediği bekçilik davranışları tekiz çocuğa sahip annelerden anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. İkiz çocuğa sahip babaların da genel katılımları, keyfi meşguliyet ve temel bakım alt alanlarındaki katılımları tekiz çocuğa sahip babalardan anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Tek yumurta ikizi çocuğa sahip annelerin sergilediği bekçilik davranışları çift yumurta ikizi çocuğa sahip annelerden anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. İkiz çocuğa sahip babaların genel katılımları; anne-baba eğitim düzeyine, anne çalışma durumuna, evlilik süresine ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Babaların ikiz çocuklarına verdiği temel bakım; sosyoekonomik duruma, evlilik süresine, anne eğitim düzeyine, anne ve çocukların yaşlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Babaların ikiz çocuklarına ayırdığı keyfi meşguliyet; kardeş sayısına, baba eğitim düzeyine, anne çalışma durumuna ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Babaların ikiz çocuklarına gösterdiği ilgi ve yakınlık ise; anne eğitim düzeyine, anne çalışma durumuna ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İkiz Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Anne Bekçiliği ve Baba Katılımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KIRAÇ, Rümeysa
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İkiz Çocuklar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anne Bekçiliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Baba Katılımı
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-05-10T12:21:57Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-05-10T12:21:57Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmanın amacı, 3-6 yaş ikiz çocuğa sahip ailelerde annelerin sergilediği bekçilik davranışlarının, babaların baba-çocuk ilişkisinde göstermiş oldukları katılım davranışları ile ilişkisinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde olan çalışmanın örneklemini 345 anne ve baba oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan ebeveynlerin 208’i tekiz, 137’si ikiz çocuğa sahiptir. Çalışmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Okul Öncesi Dönem Annelik Bekçiliği Ölçeği ile Baba Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, anne bekçiliği ile baba katılımı ilgi ve yakınlık alt boyutu arasında zayıf düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, algılanan anne bekçiliği ile baba katılımı ilgi ve yakınlık alt boyutu arasında da orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. İkiz çocuğa sahip annelerin sergilediği bekçilik davranışları tekiz çocuğa sahip annelerden anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. İkiz çocuğa sahip babaların da genel katılımları, keyfi meşguliyet ve temel bakım alt alanlarındaki katılımları tekiz çocuğa sahip babalardan anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Tek yumurta ikizi çocuğa sahip annelerin sergilediği bekçilik davranışları çift yumurta ikizi çocuğa sahip annelerden anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. İkiz çocuğa sahip babaların genel katılımları; anne-baba eğitim düzeyine, anne çalışma durumuna, evlilik süresine ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Babaların ikiz çocuklarına verdiği temel bakım; sosyoekonomik duruma, evlilik süresine, anne eğitim düzeyine, anne ve çocukların yaşlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Babaların ikiz çocuklarına ayırdığı keyfi meşguliyet; kardeş sayısına, baba eğitim düzeyine, anne çalışma durumuna ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Babaların ikiz çocuklarına gösterdiği ilgi ve yakınlık ise; anne eğitim düzeyine, anne çalışma durumuna ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5966
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms