Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanında Okuyan Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeylerinin Ölçülmesi: Konya İli Örneği

İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramının temelindeki düşünce, yaşam güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla iş göreni sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en iyi seviyeye çıkarmak, var olan sağlık seviyesini korumak ya da iyileştirmek, işçilerin çalışma şartları nedeniyle sağlığına zarar verecek unsurlardan ve oluşması olası tehditlerden korumak olarak da ifade edilebilir. Bu çalışmada Konya Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanındaki öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği seviyeleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 89 öğrenci oluşturmaktadır. Bu alanı seçmemizin nedeni, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanında Okuyan Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeylerinin Ölçülmesidir. Anketin veri toplama aşaması, Google Forms aracılığı ile online olarak uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu beşli Likert düzeyinde hazırlanmış, 28 madde ve iki alt bölümden oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS (23) programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sınıf düzeyi grupları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir. Cinsiyet grupları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. İş kazasından son anda kurtulanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi puanı böyle bir durum ile karşılaşmayanlara göre daha yüksektir. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğini daha çok önemsemeleri adına örneklerin gösterilmesi son derece önemlidir. Direkt insan sağlığını tehdit etmesi dolayısı ile ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Öğrencilerin bilinçlenmesi için iş kazalara yönelik görsel ve videolar gösterilerek daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeylerinin artması için İş Sağlığı ve Güvenlik dersinin teorik olarak anlatılması yerine uygulamalı ders olarak verilmesi önerilmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanında Okuyan Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeylerinin Ölçülmesi: Konya İli Örneği
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GİRAY, Ali
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Sağlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Güvenliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilgi Düzeyi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YILDIZ, Hüseyin Bekir
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-05-10T12:22:16Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-05-10T12:22:16Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramının temelindeki düşünce, yaşam güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla iş göreni sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en iyi seviyeye çıkarmak, var olan sağlık seviyesini korumak ya da iyileştirmek, işçilerin çalışma şartları nedeniyle sağlığına zarar verecek unsurlardan ve oluşması olası tehditlerden korumak olarak da ifade edilebilir. Bu çalışmada Konya Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanındaki öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği seviyeleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 89 öğrenci oluşturmaktadır. Bu alanı seçmemizin nedeni, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanında Okuyan Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeylerinin Ölçülmesidir. Anketin veri toplama aşaması, Google Forms aracılığı ile online olarak uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu beşli Likert düzeyinde hazırlanmış, 28 madde ve iki alt bölümden oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS (23) programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sınıf düzeyi grupları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir. Cinsiyet grupları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. İş kazasından son anda kurtulanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyi puanı böyle bir durum ile karşılaşmayanlara göre daha yüksektir. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğini daha çok önemsemeleri adına örneklerin gösterilmesi son derece önemlidir. Direkt insan sağlığını tehdit etmesi dolayısı ile ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Öğrencilerin bilinçlenmesi için iş kazalara yönelik görsel ve videolar gösterilerek daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Düzeylerinin artması için İş Sağlığı ve Güvenlik dersinin teorik olarak anlatılması yerine uygulamalı ders olarak verilmesi önerilmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5969
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms