Annelerin Doğumu Algılama Durumunun Ayrılma Anksiyetesi Üzerine Etkisi

Araştırma, annelerin doğumu algılama durumlarının ayrılma anksiyetesi üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Konya’da özel bir hastanede tanımlayıcı ve ilişki arayıcı özellikte yapılmıştır. Araştırmaya doğum sonu 7. gün-6. hafta aralığında başvuran 305 kadın dahil edilmiştir. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Annenin Doğumu Algılama Ölçeği ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 29,09 ± 6,48 olarak hesaplanmıştır. Kadınların %45,6’sının üniversite ve üzeri eğitim durumuna sahip olduğu, %54,4’ünün herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Eğitim durumuna göre yetişkin ayrılma anksiyetesi puan ortalaması bakımından gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p < 0,05). Ayrılma anksiyetesi ile annenin doğumu algılama ölçeği toplam puanı arasında orta düzeyde (r = -0,43, p ≤ 0,001) ve alt boyutları olan doğum anı ile düşük orta düzeyde (r = -0,34, p ≤ 0,001), ağrı dönemi ile orta düzeyde (r = -0,43, p ≤ 0,001), eşin katılımı ile düşük veya önemsiz düzeyde (r = -0,24, p ≤ 0,001), farkındalık ile düşük orta düzeyde (r = -0,32, p ≤ 0,001), doğum sonu ile düşük veya önemsiz düzeyde (r = -0,17, p ≤ 0,001) negatif yönlü anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Doğumun ağrı dönemindeki deneyimler boyutu (β = 0,32, t = 4,25, p < 0,001) ile eşin katılımı (β = 0,12, t = 0,22, p < 0,05) boyutunun yetişkin ayrılma anksiyetesini negatif yönlü yordadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, annelerin doğumu olumlu algılama düzeyi arttıkça yetişkin ayrılma anksiyetesi düzeyinin azaldığı bulunmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Annelerin Doğumu Algılama Durumunun Ayrılma Anksiyetesi Üzerine Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KALKAN, Ebru
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ayrılma Anksiyetesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bağlanma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Doğum
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
KARAKOÇ, Hediye
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-05-10T12:22:30Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-05-10T12:22:30Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Araştırma, annelerin doğumu algılama durumlarının ayrılma anksiyetesi üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Konya’da özel bir hastanede tanımlayıcı ve ilişki arayıcı özellikte yapılmıştır. Araştırmaya doğum sonu 7. gün-6. hafta aralığında başvuran 305 kadın dahil edilmiştir. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Annenin Doğumu Algılama Ölçeği ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 29,09 ± 6,48 olarak hesaplanmıştır. Kadınların %45,6’sının üniversite ve üzeri eğitim durumuna sahip olduğu, %54,4’ünün herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Eğitim durumuna göre yetişkin ayrılma anksiyetesi puan ortalaması bakımından gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p < 0,05). Ayrılma anksiyetesi ile annenin doğumu algılama ölçeği toplam puanı arasında orta düzeyde (r = -0,43, p ≤ 0,001) ve alt boyutları olan doğum anı ile düşük orta düzeyde (r = -0,34, p ≤ 0,001), ağrı dönemi ile orta düzeyde (r = -0,43, p ≤ 0,001), eşin katılımı ile düşük veya önemsiz düzeyde (r = -0,24, p ≤ 0,001), farkındalık ile düşük orta düzeyde (r = -0,32, p ≤ 0,001), doğum sonu ile düşük veya önemsiz düzeyde (r = -0,17, p ≤ 0,001) negatif yönlü anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Doğumun ağrı dönemindeki deneyimler boyutu (β = 0,32, t = 4,25, p < 0,001) ile eşin katılımı (β = 0,12, t = 0,22, p < 0,05) boyutunun yetişkin ayrılma anksiyetesini negatif yönlü yordadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, annelerin doğumu olumlu algılama düzeyi arttıkça yetişkin ayrılma anksiyetesi düzeyinin azaldığı bulunmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5971
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms