Tükenmişlik Sendromunun Özel Eğitim Kurumu Çalışanları Üzerindeki Etkisinin İş Tatmini Bağlamında Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, günümüzün iş dünyasında sıklıkla karşılaştığımız tükenmişlik durumlarının genel adı olan tükenmişlik sendromu konusu; özel eğitim kurumları sektöründe sıklıkla rastlanılan tükenmişlik sendromun kaynağı olan nedenlerin ve bu nedenlerin sebep oldukları durumların iş tatmini olgusu üzerindeki etkisi ivedilikle incelenmiş ve açıklamaya çalışılmıştır. Çalışma Konya’da özel eğitim sektöründe faaliyet gösteren 30 eğitim kurumunda gerçekleştirilmiş olup, 509 öğretmenin katılımı ile yapılmıştır. Öğretmenlere öncelikle demografik bilgi formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ne ait toplam 47 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak ortaya konulmuştur. SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak tükenmişliğin iş tatminine etkisini ve aralarında bir ilişki olup olmadığı yapılan güvenilirlik, frekans ve faktör analizleri ile incelenmiş aralarındaki ilişkiyi açıklamak için korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle, öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve iş tatminleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin branşlarına ve yaşlarına göre tükenmişlik ve iş tatmini düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Tükenmişlik Sendromunun Özel Eğitim Kurumu Çalışanları Üzerindeki Etkisinin İş Tatmini Bağlamında Değerlendirilmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZCAN, Kibar
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tükenmişlik Sendromu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Tatmini
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Özel Eğitim Kurumları
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BÜYÜKDOĞAN, Birol
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-05-10T12:35:57Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-05-10T12:35:57Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmada, günümüzün iş dünyasında sıklıkla karşılaştığımız tükenmişlik durumlarının genel adı olan tükenmişlik sendromu konusu; özel eğitim kurumları sektöründe sıklıkla rastlanılan tükenmişlik sendromun kaynağı olan nedenlerin ve bu nedenlerin sebep oldukları durumların iş tatmini olgusu üzerindeki etkisi ivedilikle incelenmiş ve açıklamaya çalışılmıştır. Çalışma Konya’da özel eğitim sektöründe faaliyet gösteren 30 eğitim kurumunda gerçekleştirilmiş olup, 509 öğretmenin katılımı ile yapılmıştır. Öğretmenlere öncelikle demografik bilgi formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ne ait toplam 47 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak ortaya konulmuştur. SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak tükenmişliğin iş tatminine etkisini ve aralarında bir ilişki olup olmadığı yapılan güvenilirlik, frekans ve faktör analizleri ile incelenmiş aralarındaki ilişkiyi açıklamak için korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle, öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve iş tatminleri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin branşlarına ve yaşlarına göre tükenmişlik ve iş tatmini düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5977
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms