Sigara Kullanan Evli Kadınların Bilişsel Esneklik ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dünya genelinde sigara kullanımı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Yetişkin erkeklerde kadınlara göre çok daha yüksek olduğu görülse de kullanım kadınlar arasında da giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kullanımın çözüm, karar verme ve otokontrol gibi becerilerle ilişkili olan bilişsel esneklik ve psikolojik iyi oluş düzeyine etkisi ise belirsizdir. Bu araştırmanın amacı, sigara kullanan evli kadınların bilişsel esneklik ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Bu doğrultuda örneklemi, araştırmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan ve online platform aracılığıyla ulaşılan 339 evli ve sigara kullanan kadın katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma için katılımcılara “Sosyodemografik Bilgi Formu”, “Bilişsel Esneklik Envanteri” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’’ uygulanmıştır. Elde edilen araştırma verileri IBM SPSS Statistics 26 programı dahilinde analize tabi tutulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sigara kullanan evli kadınların bilişsel esneklik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Bilişsel Esneklik Envanteri genelinden ve alt boyutlarından aldıkları puan ile Psikolojik İyi Oluş ölçeği puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kadınların sigara kullanım nedenlerinin başında ‘‘aile ve arkadaş çevresi arkadaş çevresi’’ (%53,10) gelmektedir. Sigara kullanım süresi, eğitim düzeyleri, çalışma durumu ile Bilişsel Esneklik Envanteri genel puanları arasında anlamlı bir farkın (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Kadınların eğitim durumu ve çalışma durumu ile Psikolojik İyi Oluş puanları arasında ise anlamlı fark olduğu (p<0.05) görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda, sigara kullanımına ilişkin müdahalede bulunma, strateji ve teknik geliştirilmesi amacıyla çalışmaların attırılması ve halihazırda kontrol sağlama ve bırakma programlarının ise kadınların istek ve ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiği önerilmektedir. Bağımlılık çalışmalarının, aile yapısını etkileyebilecek çeşitli faktörleri kapsayacak biçimde genişletilmesi gerekmektedir. Kadın ve aile temelli bağımlılık çalışmalarında derinlikli bilgi elde etme amacıyla konunun nitel veya karma yöntemlerle de ele alınması önem taşımaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
9
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sigara Kullanan Evli Kadınların Bilişsel Esneklik ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ARSLANTAŞ, Seda Nur
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sigara Kullanımı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Bilişsel Esneklik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikolojik İyi Oluş
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evli Kadın
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
ALPTEKİN, Kamil
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-07-31T07:00:43Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-07-31T07:00:43Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Dünya genelinde sigara kullanımı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Yetişkin erkeklerde kadınlara göre çok daha yüksek olduğu görülse de kullanım kadınlar arasında da giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kullanımın çözüm, karar verme ve otokontrol gibi becerilerle ilişkili olan bilişsel esneklik ve psikolojik iyi oluş düzeyine etkisi ise belirsizdir. Bu araştırmanın amacı, sigara kullanan evli kadınların bilişsel esneklik ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Bu doğrultuda örneklemi, araştırmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan ve online platform aracılığıyla ulaşılan 339 evli ve sigara kullanan kadın katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma için katılımcılara “Sosyodemografik Bilgi Formu”, “Bilişsel Esneklik Envanteri” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’’ uygulanmıştır. Elde edilen araştırma verileri IBM SPSS Statistics 26 programı dahilinde analize tabi tutulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sigara kullanan evli kadınların bilişsel esneklik ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Bilişsel Esneklik Envanteri genelinden ve alt boyutlarından aldıkları puan ile Psikolojik İyi Oluş ölçeği puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kadınların sigara kullanım nedenlerinin başında ‘‘aile ve arkadaş çevresi arkadaş çevresi’’ (%53,10) gelmektedir. Sigara kullanım süresi, eğitim düzeyleri, çalışma durumu ile Bilişsel Esneklik Envanteri genel puanları arasında anlamlı bir farkın (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Kadınların eğitim durumu ve çalışma durumu ile Psikolojik İyi Oluş puanları arasında ise anlamlı fark olduğu (p<0.05) görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda, sigara kullanımına ilişkin müdahalede bulunma, strateji ve teknik geliştirilmesi amacıyla çalışmaların attırılması ve halihazırda kontrol sağlama ve bırakma programlarının ise kadınların istek ve ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiği önerilmektedir. Bağımlılık çalışmalarının, aile yapısını etkileyebilecek çeşitli faktörleri kapsayacak biçimde genişletilmesi gerekmektedir. Kadın ve aile temelli bağımlılık çalışmalarında derinlikli bilgi elde etme amacıyla konunun nitel veya karma yöntemlerle de ele alınması önem taşımaktadır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5993
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms