Ebeveynlerin Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları ile Ebeveynlik Nitelikleri ve Çocukların Duygu Yönetimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırmada ebeveynlerin ebeveynlik nitelikleri ve ebeveynlerin çocukların duyguları hakkındaki inanışları ve çocukların duygu yönetimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Annelerin çocukların duyguları hakkındaki inanışları ve çocukları ile olan ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan araştırma genel tarama modellerindedir. Genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde çalışma yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Türkiye’de ilkokula devam eden çocuğa sahip ebeveynler ve ilkokula devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Konya ilinde bulunan ve ilkokula devam eden çocuğa sahip ebeveynler ve ilkokula devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Konya ilinde bulunan ebeveynler ve çocuklar tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada araştırmacılar tarafından, çalışmaya dahil olan guruba ait kişisel bilgileri tanımlayıcı soruları içeren genel bilgi formu oluşturulmuştur. Ayrıca ebeveynler arasındaki ebeveynlik niteliğini belirlemek amacıyla Özdemir, Sağkal, Salman-Engin, Şakiroğlu ve Çakıroğlu Çevik (2021) tarafından geliştirilen “Birlikte Ebeveynlik Ölçeği”, annelerin çocukların duyguları hakkındaki inanışlarını belirlemek amacıyla Kılıç ve Kumandaş (2017) tarafından geliştirilen “Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği” ve çocukların duygu, üzüntü ve neşe durumlarını belirlemek amacıyla da Gülgez ve Gündüz (2019) tarafından geliştirilen “Çocuklarda Duygu Yönetim Ölçekleri: Öfke ve Üzüntü/Çocuk Formu” ve “Çocuklarda Neşe Yönetim Ölçeği: Çocuk Formu” kullanılmıştır. Çalışma gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Veri sayısı başlangıçta 369 olmuştur. Uç veri ayıklama işlemi sonrasında 343 veri üzerinden analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanları ile çocukların duygu yönetimleri çocuk formu ve çocukların duygu yönetimleri ebeveyn formu neşe alt boyutu puanları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanları öfke alt boyutu ve üzüntü alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir.. Çalışmada analizi sonucuna göre anne-babaların çocukların duyguları hakkındaki inanışları ölçeği alt boyutları puanları birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanlarını anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. Ayrıca çocukların duygu yönetimleri alt boyutları puanları birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanlarının da anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
19 Nisan 2024 14:25
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ebeveynlerin Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları ile Ebeveynlik Nitelikleri ve Çocukların Duygu Yönetimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILDIZ TEZEL, Busenaz
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebeveyn Niteliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Duygu Yönetimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Anne
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Baba
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Çocuk
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
AKAROĞLU, Emine Gülriz
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-09T13:46:42Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-08-09T13:46:42Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Araştırmada ebeveynlerin ebeveynlik nitelikleri ve ebeveynlerin çocukların duyguları hakkındaki inanışları ve çocukların duygu yönetimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Annelerin çocukların duyguları hakkındaki inanışları ve çocukları ile olan ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan araştırma genel tarama modellerindedir. Genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinde çalışma yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Türkiye’de ilkokula devam eden çocuğa sahip ebeveynler ve ilkokula devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Konya ilinde bulunan ve ilkokula devam eden çocuğa sahip ebeveynler ve ilkokula devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Konya ilinde bulunan ebeveynler ve çocuklar tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada araştırmacılar tarafından, çalışmaya dahil olan guruba ait kişisel bilgileri tanımlayıcı soruları içeren genel bilgi formu oluşturulmuştur. Ayrıca ebeveynler arasındaki ebeveynlik niteliğini belirlemek amacıyla Özdemir, Sağkal, Salman-Engin, Şakiroğlu ve Çakıroğlu Çevik (2021) tarafından geliştirilen “Birlikte Ebeveynlik Ölçeği”, annelerin çocukların duyguları hakkındaki inanışlarını belirlemek amacıyla Kılıç ve Kumandaş (2017) tarafından geliştirilen “Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği” ve çocukların duygu, üzüntü ve neşe durumlarını belirlemek amacıyla da Gülgez ve Gündüz (2019) tarafından geliştirilen “Çocuklarda Duygu Yönetim Ölçekleri: Öfke ve Üzüntü/Çocuk Formu” ve “Çocuklarda Neşe Yönetim Ölçeği: Çocuk Formu” kullanılmıştır. Çalışma gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Veri sayısı başlangıçta 369 olmuştur. Uç veri ayıklama işlemi sonrasında 343 veri üzerinden analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanları ile çocukların duygu yönetimleri çocuk formu ve çocukların duygu yönetimleri ebeveyn formu neşe alt boyutu puanları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanları öfke alt boyutu ve üzüntü alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir.. Çalışmada analizi sonucuna göre anne-babaların çocukların duyguları hakkındaki inanışları ölçeği alt boyutları puanları birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanlarını anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. Ayrıca çocukların duygu yönetimleri alt boyutları puanları birlikte ebeveynlik ölçeği toplam puanlarının da anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/6010
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms