Show simple item record

dc.contributor.advisorÜNÜSAN, Nurhan
dc.contributor.authorTEKE, Gülnur
dc.date.accessioned2023-08-29T13:54:13Z
dc.date.available2023-08-29T13:54:13Z
dc.date.issued2023-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12498/6025
dc.description.abstractİlk yıllar, bir evliliğin temellerinin atıldığı dönemdir. Yeni evli bireyler için; evliliğin getirmiş olduğu rol ve sorumluluklar, karar mekanizmalarının ortak olması, ortaya çıkagelen sorunların çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir. Evliliğin ilk dönemleri güçlüklerin ve zorlukların yaşanabildiği dönemlerdendir. Araştırmalar evliliğin ilk 5 yılını atlatan çiftlerin evliliğin sonraki dönemlerinde daha mutlu olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda TÜİK verileri de evliliğin ilk 5 yılında meydana gelen boşanma oranlarının diğer yıllara göre daha yüksek olduğu yönündedir. Yeni evli çiftlerin uyum problemlerinin, evlilikte yaşadığı sorunların ve evliliğe yönelik bakış açılarının aile danışmanlığı kapsamında incelenmesi, sorunların ana odağının belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada ilgili konuların incelenmesi üzerine saha tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırma nitel araştırma tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde ve yapılan görüşmelerin değerlendirilmesinde alınan cevaplara anında dönüt sağlaması, değişen koşullara uyum sağlama gibi özelliklerinden dolayı yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma evreni Konya ilinde yaşamakta olan bireylerden oluşmakta, örneklemi ise Konya ilindeki Karatay, Meram ve Selçuklu merkez ilçelerinde yaşamakta olan yeni evli çiftlerden oluşmaktadır. Çalışılan örneklem grubunda Konya’ da yaşayan 25 yeni evli çift rastgele seçilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanan verilerin çözümlenmesinde ve yapılan görüşmelerin değerlendirilmesinde nitel analiz türlerinden biri olan içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda aile içerisinde iletişim problemlerinin ve uyum problemlerinin yoğun olarak yaşandığı ve beraberinde cinsel, ekonomik ve köken aile problemlerinin de diğer faktörlere nazaran daha kısıtlı bir biçimde yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Evliliğin ilk zamanlarında yaşanan sorunların boşanmaya sebebiyet verebileceği sonuçlarına da ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKTO Karatay Üniversitesien_US
dc.subjectYeni Evli Çiften_US
dc.subjectAile Danışmanlığıen_US
dc.subjectProblemleren_US
dc.titleYeni Evlenmiş Çiftlerin Yaşadıkları Aile İçi Sorunların ve Beslenme Alışkanlıklarının Aile Danışmanlığı Kapsamında İncelenmesien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record