Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Siber Zorbalık Konulu Afiş Tasarımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Siber zorbalık, günümüzde çok fazla bilinmeyen bir taciz türüdür. Toplumun büyük bir kısmı, çoğu zaman sosyal medya mecralarından bu zorbalığa maruz kalmaktadır. Bu araĢtırma, maruz kalınan siber zorbalığa karĢı koyabilmeyi ve toplumu bu konu hakkında bilinçlendirebilmeyi sosyal sorumluluk edinmiĢtir. Bilinçlendirmek adına siber zorbalık konusu bir grafik tasarım ürünü olan afiĢlerle ele alınmıĢtır. Sosyal sorumluluk edinilen siber zorbalık konusu için farkındalık yaratmak adına sosyal sorumluluk projeleri katkı sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri hiçbir kâr amacı gütmeden topluma destek vermek için yapılan projelerdir. Bu konunun bir sosyal sorumluluk projesi ile araĢtırma konusu olmasının nedeni siber zorbalığa uğrayan bireylere destek vermek, zorbalığı uğratan bireylere ise zorbalığı yapmasını engelleyebilmek adına bir görsel anlatım kaynağı oluĢturmaktır. Bu bağlamda araĢtırmada, siber zorbalığın ne olduğunu, belirtilerini ve nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler yer edinmiĢtir. Bilgiler doğrultusunda ise sosyal sorumluluk projesi için konuya uygun tasarlanmıĢ olan örnek afiĢ tasarımları içerik, tasarım ve bütünlük açısından incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bütününü, Konya’da bulunan bir vakıf üniversitesinden rastgele seçilmiĢ öğrencilerinden 88’i kız 62’si erkek olmak üzere toplamda 150 kiĢi oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın konusu geniĢ kapsamlı literatür taraması ile elde edilmiĢtir. Siber zorbalık hakkında ve siber zorbalık konulu afiĢ tasarımları ile ilgili öğrencilerin görüĢleri alınıp amaç ve problem tanımlanmıĢtır. AraĢtırma için tasarlanan afiĢlerin, hedef kitlelerin çoğunlukla bulunduğu en yakın noktalardaki billboardlarda sunulması amaçlanmıĢtır.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Haziran 2024 16:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Siber Zorbalık Konulu Afiş Tasarımlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZDAĞ, Semiha
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Sorumluluk
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Sorumluluk Projesi Afiş
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Siber Zorbalık
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
GÜMÜŞ, Çağrı
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-29T13:57:59Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-08-29T13:57:59Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Siber zorbalık, günümüzde çok fazla bilinmeyen bir taciz türüdür. Toplumun büyük bir kısmı, çoğu zaman sosyal medya mecralarından bu zorbalığa maruz kalmaktadır. Bu araĢtırma, maruz kalınan siber zorbalığa karĢı koyabilmeyi ve toplumu bu konu hakkında bilinçlendirebilmeyi sosyal sorumluluk edinmiĢtir. Bilinçlendirmek adına siber zorbalık konusu bir grafik tasarım ürünü olan afiĢlerle ele alınmıĢtır. Sosyal sorumluluk edinilen siber zorbalık konusu için farkındalık yaratmak adına sosyal sorumluluk projeleri katkı sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri hiçbir kâr amacı gütmeden topluma destek vermek için yapılan projelerdir. Bu konunun bir sosyal sorumluluk projesi ile araĢtırma konusu olmasının nedeni siber zorbalığa uğrayan bireylere destek vermek, zorbalığı uğratan bireylere ise zorbalığı yapmasını engelleyebilmek adına bir görsel anlatım kaynağı oluĢturmaktır. Bu bağlamda araĢtırmada, siber zorbalığın ne olduğunu, belirtilerini ve nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler yer edinmiĢtir. Bilgiler doğrultusunda ise sosyal sorumluluk projesi için konuya uygun tasarlanmıĢ olan örnek afiĢ tasarımları içerik, tasarım ve bütünlük açısından incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bütününü, Konya’da bulunan bir vakıf üniversitesinden rastgele seçilmiĢ öğrencilerinden 88’i kız 62’si erkek olmak üzere toplamda 150 kiĢi oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın konusu geniĢ kapsamlı literatür taraması ile elde edilmiĢtir. Siber zorbalık hakkında ve siber zorbalık konulu afiĢ tasarımları ile ilgili öğrencilerin görüĢleri alınıp amaç ve problem tanımlanmıĢtır. AraĢtırma için tasarlanan afiĢlerin, hedef kitlelerin çoğunlukla bulunduğu en yakın noktalardaki billboardlarda sunulması amaçlanmıĢtır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/6030
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms