Madde Kullanım Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Anne Ya Da Babalarda Algılanan Sosyal Desteğin Umutsuzluk Düzeyi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin ebeveynleri hem psikolojik hem ekonomik yönden birçok zorlukla karşılaşmakta hem maddi hem manevi birçok sıkıntı yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı madde kullanım bozukluğu olan bireylerin ebeveynlerinin algıladıkları sosyal destek düzeyinin umutsuzluk düzeyi üzerine etkisini belirlemektir. Haziran 2022-2023 tarihleri arasında yapılan bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM biriminde takip edilen bireylerinin ebeveynleri oluşturdu. Araştırmaya katılmayı kabul eden 340 ebeveyn örneklem grubuna alındı. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı. Araştırmanın analizinde, Kruskal Wallis testi, Spearman Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U testi ve doğrusal regresyon analizi kullanıldı. Yaş ortalaması 51,68 olan ebeveynlerin %50,6’sının kadın olduğu belirlendi. Araştırmanın sonunda algılanan sosyal destek düzeyiyle umutsuzluk düzeyi arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görüldü. Sosyal Destek Ölçeğinin alt boyutlarından aile desteğinin 0,196, arkadaş desteğinin 0,189, özel birinin desteğinin 0,175 puan umutsuzluk ortalamasını anlamlı düzeyde düşürdüğü belirlendi. Algılanan sosyal destek arttıkça umutsuzluk düzeyinin de azaldığı belirlendi.

Erişime Açık
Görüntülenme
26
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Temmuz 2024 17:01
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Anne Ya Da Babalarda Algılanan Sosyal Desteğin Umutsuzluk Düzeyi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AYDEMİR, Şeyma
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Umutsuzluk
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Algılanan Sosyal Destek
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Madde Kullanım Bozukluğu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebeveynler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikiyatri Hemşireliği
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BAYIR, Berna
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-08-29T14:03:53Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-08-29T14:03:53Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin ebeveynleri hem psikolojik hem ekonomik yönden birçok zorlukla karşılaşmakta hem maddi hem manevi birçok sıkıntı yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı madde kullanım bozukluğu olan bireylerin ebeveynlerinin algıladıkları sosyal destek düzeyinin umutsuzluk düzeyi üzerine etkisini belirlemektir. Haziran 2022-2023 tarihleri arasında yapılan bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM biriminde takip edilen bireylerinin ebeveynleri oluşturdu. Araştırmaya katılmayı kabul eden 340 ebeveyn örneklem grubuna alındı. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı. Araştırmanın analizinde, Kruskal Wallis testi, Spearman Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U testi ve doğrusal regresyon analizi kullanıldı. Yaş ortalaması 51,68 olan ebeveynlerin %50,6’sının kadın olduğu belirlendi. Araştırmanın sonunda algılanan sosyal destek düzeyiyle umutsuzluk düzeyi arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görüldü. Sosyal Destek Ölçeğinin alt boyutlarından aile desteğinin 0,196, arkadaş desteğinin 0,189, özel birinin desteğinin 0,175 puan umutsuzluk ortalamasını anlamlı düzeyde düşürdüğü belirlendi. Algılanan sosyal destek arttıkça umutsuzluk düzeyinin de azaldığı belirlendi.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/6036
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms