Lisansüstü Eğitimde Uluslararasi Ticaret Teorilerini Ele Alan Tezlerin Incelenmesi: Bir Içerik Analizi Çalişmasi

Bu çalışmanın amacı, 1988 – 2023 yılları arasında uluslararası ticaret teorileri üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin kapsamlı bir şekilde incelenerek, disiplinler arası bir konum sergileyen uluslararası ticaret teorilerine yönelik araştırma eğiliminin belirlenmesidir. İlgili amaç doğrultusunda, uluslararası ticaret teorilerinin süreçlerini açıklamayı amaçlayan geleneksek teoriler (Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler, Leontief Paradoksu) ve modern uluslararası ticaret teorileri (Nitelikli İşgücü, Teknoloji Açığı, Tercihlerde Benzerlik, Kaynak Tabanlı, Monopolcü Rekabet ve Ölçek Ekonomileri) şu şekilde açıklanmıştır. Nitel metodolojide tasarlanan araştırma prosedüründe Ulusal Tez Merkezi arşivi üzerinde gerçekleştirilen ön tarama sonucunda araştırma örneklemi 522 lisansüstü tezi (353 yüksek lisans/ 169 doktora) olarak belirlenirken, dahil etme-dışlama kriterlerinin uygulanması ile nihai örneklem büyüklüğü 121 lisansüstü tez (44 doktora, 77 yüksek lisans tezi) olarak belirlenmiştir. İçerik analizi temel alınarak gerçekleştirilen çözümleme sonucunda 2019 Yılı yayın dinamiğinin en yüksek olduğu periyot olarak belirlenirken, tezlerin ağırlıklı olarak İktisat bölümünde gerçekleştirildiği (%62,81) ortaya çıkmıştır. Tezlerin devlet ve vakıf üniversiteleri arasında dağılımına bakıldığında, incelenen tezlerin %85,95'i devlet üniversitelerinde yazıldığı gözlemlenmiştir. Tezlerde ele alınan örneklem gruplarına bakıldığında ise ikincil veri kaynaklarından olan EUROSTAT veri tabanından en fazla veri aktarımı yapıldığı görülmektedir. İncelenen teoriler açısından karşılaştırmalı üstünlükler teorisi (%31) tezlerde en çok ele alınan yaklaşımı temsil ederken, rekabet gücü (%43), ekonomik yapı (%15) ve ihracat performansı (%6) öne çıkan araştırma temaları olarak belirlenmiştir. Şekil şartlarına ait bulgularda %68’inin araştırma problemine ilişkin bir açıklamaya sahip olmadığı, %66’sının tartışma ve öneri bölümlerine yer vermediği, %45’inde kullanılan ölçüm aracının sunulmadığı, %33’ünün bulgu sunumuna sahip olmadığı, %13’ünün ise yönteme ilişkin ayrıntıların sunulduğu metodoloji bölümüne sahip olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak gerçekleştirilen bu araştırma neticesinde ulusal literatürde modern uluslararası ticaret teorilerinin baskınlık kazandığı öne çıkarken, biçimsel özellikler açısından tezlerin bilimsel patentlerinde eksiklikler tespit edilmiştir. Belirlenen bu eksiklikler gelecekteki araştırmalarda giderilmesinin bilimsel birikimin doğru kalıplarla aktarılmasına imkân sağlayacağı öngörülmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
07 Haziran 2024 16:06
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Lisansüstü Eğitimde Uluslararasi Ticaret Teorilerini Ele Alan Tezlerin Incelenmesi: Bir Içerik Analizi Çalişmasi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜLÜM, Zeliha
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uluslararası Ticaret Teorileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Dış Ticaret Teorileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İçerik Analizi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Modern Uluslararası Ticaret Teorileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Geleneksel Uluslararası Ticaret Teorileri
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
DUMAN ALPTEKİN, Hazal
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2024
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2024-02-05T12:31:55Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2024-02-05T12:31:55Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmanın amacı, 1988 – 2023 yılları arasında uluslararası ticaret teorileri üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin kapsamlı bir şekilde incelenerek, disiplinler arası bir konum sergileyen uluslararası ticaret teorilerine yönelik araştırma eğiliminin belirlenmesidir. İlgili amaç doğrultusunda, uluslararası ticaret teorilerinin süreçlerini açıklamayı amaçlayan geleneksek teoriler (Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler, Leontief Paradoksu) ve modern uluslararası ticaret teorileri (Nitelikli İşgücü, Teknoloji Açığı, Tercihlerde Benzerlik, Kaynak Tabanlı, Monopolcü Rekabet ve Ölçek Ekonomileri) şu şekilde açıklanmıştır. Nitel metodolojide tasarlanan araştırma prosedüründe Ulusal Tez Merkezi arşivi üzerinde gerçekleştirilen ön tarama sonucunda araştırma örneklemi 522 lisansüstü tezi (353 yüksek lisans/ 169 doktora) olarak belirlenirken, dahil etme-dışlama kriterlerinin uygulanması ile nihai örneklem büyüklüğü 121 lisansüstü tez (44 doktora, 77 yüksek lisans tezi) olarak belirlenmiştir. İçerik analizi temel alınarak gerçekleştirilen çözümleme sonucunda 2019 Yılı yayın dinamiğinin en yüksek olduğu periyot olarak belirlenirken, tezlerin ağırlıklı olarak İktisat bölümünde gerçekleştirildiği (%62,81) ortaya çıkmıştır. Tezlerin devlet ve vakıf üniversiteleri arasında dağılımına bakıldığında, incelenen tezlerin %85,95'i devlet üniversitelerinde yazıldığı gözlemlenmiştir. Tezlerde ele alınan örneklem gruplarına bakıldığında ise ikincil veri kaynaklarından olan EUROSTAT veri tabanından en fazla veri aktarımı yapıldığı görülmektedir. İncelenen teoriler açısından karşılaştırmalı üstünlükler teorisi (%31) tezlerde en çok ele alınan yaklaşımı temsil ederken, rekabet gücü (%43), ekonomik yapı (%15) ve ihracat performansı (%6) öne çıkan araştırma temaları olarak belirlenmiştir. Şekil şartlarına ait bulgularda %68’inin araştırma problemine ilişkin bir açıklamaya sahip olmadığı, %66’sının tartışma ve öneri bölümlerine yer vermediği, %45’inde kullanılan ölçüm aracının sunulmadığı, %33’ünün bulgu sunumuna sahip olmadığı, %13’ünün ise yönteme ilişkin ayrıntıların sunulduğu metodoloji bölümüne sahip olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak gerçekleştirilen bu araştırma neticesinde ulusal literatürde modern uluslararası ticaret teorilerinin baskınlık kazandığı öne çıkarken, biçimsel özellikler açısından tezlerin bilimsel patentlerinde eksiklikler tespit edilmiştir. Belirlenen bu eksiklikler gelecekteki araştırmalarda giderilmesinin bilimsel birikimin doğru kalıplarla aktarılmasına imkân sağlayacağı öngörülmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/6088
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms