Recent Submissions

 • Ahşap İskelet Konut Yapısının Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 

  ÖNAL, Huriye; TERECİ, Ayşegül (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 190, 2022-12)
  Günümüzde, inşaat sektörünün enerji ve kaynak tüketiminde %36- %40 gibi bir oranla etkin role sahip olmasıyla, yapı tasarımı sırasında oluşan çevresel etkilerin değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu amaçla, ...
 • Yaşam döngüsü değerlendirme yönteminin tek aileli konut örnekleri özelinde irdelenmesi 

  ÖNAL, Huriye (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2022-06)
  Günümüzde, kaynakların tükenmesine ilişkin endişenin artmasıyla çevresel performansı değerlendirmek için karar verme sürecinde yaşam döngüsü değerlendirmesi uygulanabilmektedir. Bu metodolojide binaların yaşam döngüsü, ...
 • Thumbnail

  Disaster management and preventive conservation in cultural heritage: Konya Archaeology Museum case 

  DİŞLİ, Gülşen; BACAK, Fatma Nur (2021)
  This study focuses on the first stage of the disaster management cycle in cultural heritage, including risk preparedness and preventive conservation. The main objective is to develop a systematic approach to evaluate ...
 • Thumbnail

  Housing Development In Turkey Since The Republic’s Announcement 

  BACAK, Fatma Nur (2017)
  Housing is a physical space where man finds himself from the moment a person comes to the World, the first steps are taken in the development of personality and selfness, the rules of social relations and social values ...
 • Thumbnail

  Residential Typology Research on Rural Architecture Heritage: Çavuş Village (Konya, Beyşehir) 

  BACAK, Fatma Nur; DAĞ GÜRCAN, Ayşenur; TERECİ, Ayşegül (2021)
  Rural architectural heritage bearing the traces of socio-cultural codes are buildings shaped by environmental factors, establishing strong bonds with the area, built with traditional techniques and local materials. ...
 • Thumbnail

  Kerim Çınar'la Bir Tasarım Deneyimi: Konya Organize Sanayi Camisi 

  Şahin, Ali (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, 2022-11)
  Prof. Dr. Kerim Çınar ile yaklaşık 1,5 sene üzerinde çalıştığım Konya Organize Sanayi Camisi projesi benim için farklı bir deneyim oldu. 2015 yılı sonunda başlayan ilk eskizlerden, bütün tasarım sürecinde ve uygulama ...
 • Thumbnail

  A Critical Approach To Distance Education From The Perspective Of The Architectural Studio Instructors 

  ATMACA, Merve; HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül (2021-09-28)
  The discipline of architecture is a phenomenon that has existed since the beginning of human existence and is constantly evolving. Within the scope of this study, the discipline of architecture has been examined from ...
 • Thumbnail

  Toki ve Yerel Yönetimler Yoluyla Üretilmiş Toplu Konut Projelerindeki Sorunlar 

  HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül (Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu (International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS’22), 2022-11-17)
  Türkiye’de özellikle alt-orta gelir grubuna yönelik konut ediniminde Toplu Konut İdaresi ve yerel yönetimler önemli bir paya sahiptir. TOKİ 2002 yılından bu yana yaklaşık bir milyon konut üretmiş olup, bu konutların ...
 • Thumbnail

  Soylulaştırmaya Karşı Toplumsal Bir Çözüm: Villa Victoria 

  ŞAHİN, Ali; HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül (Uluslararası Konya Sanat ve Mimarlık Sempozyumu (International Konya Art and Architecture Symposium / IKAAS’22), 2022-11-17)
  İlk olarak Ruth Glass tarafından 1964 yılında ortaya konulan “soylulaştırma” kavramı, örnek uygulamalarını bu yıllardan itibaren çeşitli ülkelerde vermiştir. İlk uygulama Londra’nın işçi mahallelerindeki konutların orta ...
 • Thumbnail

  Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Konya Kent Strüktürüne Etkisi 

  ŞAHİN, Ali (VII. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (ICUS 2022), 2022-05-16)
  Kentsel alanlar ve yapılı çevre; fiziksel, ekonomik, çevresel ve fonk-siyonel bozulmalar gibi nedenlerle yerel ve merkezi yönetimlerin müdahalelerine açık hale gelmektedir. Kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm uygulamaları ...
 • Thumbnail

  Activities and Uses Over Buildings, The Infinite Happiness By Ila Bêka and Louise Lemoine 

  DEMİRKAN, Özlem (Ege University International Design & Cinema Symposium, 2021-10-15)
  While architecture offers spaces to produce cinema in, cinema simultaneously makes the existence of these spaces visible, using them as a material. Concurrently, space becomes the subject of cinema, too. Documentary films ...
 • Thumbnail

  Konut ve Çevresi Kavramına Yaşam Kalitesi Bağlamındaki Yaklaşımların Değerlendirilmesi 

  HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; TERECİ, Ayşegül (İdealkent, 2021)
  İnsanlar ve yaşadıkları çevreyi değerlendiren yaşam kalitesi kavramının kökeni çok eskilere dayanmasına rağmen yapılan araştırmalar öncelikli olarak kavramın uzlaşılan net bir tanımının olmadığını ortaya koymaktadır. Birçok ...
 • Thumbnail

  1923 Yılından Günümüze Apartman Tipi Konutlardaki Yatak Odası Gelişimi: Konya Örneği 

  HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; DAĞ GÜRCAN, Ayşenur (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020)
  Cumhuriyetin kurulması ve sonrasında Sanayi Devriminin/endüstrileşmenin etkilerinin kentlerde hissedilmeye başlamasıyla konut sorunu ortaya çıkmıştır. Apartman tipi konut da en önemli konut sunum biçimlerinden bir tanesi ...
 • Thumbnail

  Survey on the User Satisfaction with the Mass Housing Projects Led by District Municipality: Konya-Karatay Example 

  HATİPOĞLU ŞAHİN, Betül; TERECİ, Ayşegül (Gazi University Journal of Science, 2020)
  Mass housing played an important role in changing the face of the cities. The Municipality Law No.5393 which gave the right to municipalities to build mass housing were factors that have accelerated the mass housing ...
 • Thumbnail

  3 Boyutlu Baskı Yöntemiyle Bina Üretimi 

  TERECİ, Ayşegül (Mimaran (Konya Mimarlar Odası), 2016)
  3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretim, çağımızı şekillendiren en önemli teknoloji adımlarından biridir. Makineleşmenin son noktası olarak; hiçbir birleşimde ne ek bir başka malzemenin kullanıldığı ne de insan elinin değdi ...
 • Thumbnail

  The Representation of Heteropias in Cinema 

  DEMİRKAN, Özlem (Altınbaş University; AMPS; Architecture_MPS; PARADE, 2018-04)
  Heterotopia is a rich concept identified by Foucault to represent highly real spaces against utopia. The term consists of combination of topos and hetero meaning place and different, respectively. It appears to be a medical ...
 • Thumbnail

  Konya Organize Sanayi Camisi Tasarım Sürecindeki Deneyimler 

  ŞAHİN, Ali; ÇINAR, Kerim; ÇINAR, Sinan (2016)
  Konya yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olmasıyla birlikte Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumuştur. Süregelen yıllar boyunca bu medeniyetlerin bıraktığı eserler ...
 • Thumbnail

  Importance of social sustainability at the mass housing projects 

  TERECİ, Ayşegül (3rd International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, 2017-04-28)
  Migration from rural to urban area has gained acceleration with education and business opportunity in middle of 20th century. Today half of the world population lives in cities and this rapid migration has caused unplanned ...
 • Thumbnail

  Parametric Analysis Method for Urban Energy Transformation Projects 

  TERECİ, Ayşegül; ERHARDT KESTEN, Dilay (PLEA (Passive and Low Energy Architecture), 2014-12-17)
  In tandem with industrialization, migration from rural to urban has caused unstructured and unplanned cities. On the other hand the needs of people in the cities have begun to change according to overpopulation, new ...
 • Thumbnail

  Parametric Analysis Method for Urban Energy Transformation Projects 

  ERHARDT KESTEN, Dilay; TERECİ, Ayşegül (Living and Learning: Research for a Better Built Environment: 49th International Conference of the Architectural Science Association, 2015-12-02)
  According to the International Energy Agency, lighting makes up about 19% (~3000 TWh) of the global electric consumption. Often the lighting energy savings cannot be provided in new buildings with new lighting systems. ...

View more