Show simple item record

dc.contributor.authorPULCU, Tuba
dc.date.accessioned2019-07-09T06:53:05Z
dc.date.available2019-07-09T06:53:05Z
dc.date.issued2016-11-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/743
dc.description.abstractTürkiye, güneş enerjisi bakımından yüksek bir kaynak varlığına sahiptir. Ülkemizde güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam etmesine rağmen kullanım alanlarında sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada evsel elektrik ihtiyacının güneş panelleri ile karşılanmasına yönelik bir araştırma yapmak amaçlandı. Güneş enerjisi potansiyelinden yararlanma konusunda Türkiye'nin 3.ısınım bölgesinde, KOP projesinde yer alan Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerinde günlük enerji tüketim ve günlük güneşlenme süresine göre sistemde kullanılması gereken panel sayısı, çevirici kapasitesi, çeviriciden kaynaklanan güç kayıpları, panellerin ürettiği günlük elektrik üretimi, aylık elektrik üretimi, net üretim, aylık net kazanç ve toplam kazanç hesapları yapılıp her il için maliyet hesapları da yapıldıktan sonra amorti süreleri hesaplanmıştır. Isınma amaçlı ısı pompasının günlük kullanım enerjisi de eklenerek toplam günlük enerji tüketim değerine göre panel sayısı, çevirici kapasitesi hesaplanarak maliyet hesabı tablosu oluşturulmuştur. Seçilen panellerin ve invörterin birim fiyatına göre toplam maliyet hesaplandıktan sonra buna bağlı olarak amorti süreleri hesaplanmıştır. Isı pompasının günlük kullanım enerjisi eklendikten sonra panel sayısının artması ve çevirici kapasitesinin artması sonucunda toplam maliyet artmıştır. Buna rağmen amorti süresinde çok fazla değişiklik olmamıştır. Bunun sebebi ise panel sayısının artması sonucunda yıllık net kazancında artmış olmasıdır. Bu tip sistemler elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi esasına dayanır. Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, konutlardaki elektrik talebinin bir kısmını ya da tamamını karşılar, fazla üretilen elektrik ise şebekeye satılır. Akü gerekli olmadığı için şebekeden bağımsız PV sistemdeki maliyete göre daha az bir maliyetle daha kısa sürede kendini amorti etmiştir. Türkiye, güneş enerjisi bakımından yüksek bir kaynak varlığına sahiptir. Ülkemizde güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam etmesine rağmen kullanım alanlarında sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada evsel elektrik ihtiyacının güneş panelleri ile karşılanmasına yönelik bir araştırma yapmak amaçlandı. Güneş enerjisi potansiyelinden yararlanma konusunda Türkiye'nin 3.ısınım bölgesinde, KOP projesinde yer alan Konya, Karaman, Aksaray, Niğde illerinde günlük enerji tüketim ve günlük güneşlenme süresine göre sistemde kullanılması gereken panel sayısı, çevirici kapasitesi, çeviriciden kaynaklanan güç kayıpları, panellerin ürettiği günlük elektrik üretimi, aylık elektrik üretimi, net üretim, aylık net kazanç ve toplam kazanç hesapları yapılıp her il için maliyet hesapları da yapıldıktan sonra amorti süreleri hesaplanmıştır. Isınma amaçlı ısı pompasının günlük kullanım enerjisi de eklenerek toplam günlük enerji tüketim değerine göre panel sayısı, çevirici kapasitesi hesaplanarak maliyet hesabı tablosu oluşturulmuştur. Seçilen panellerin ve invörterin birim fiyatına göre toplam maliyet hesaplandıktan sonra buna bağlı olarak amorti süreleri hesaplanmıştır. Isı pompasının günlük kullanım enerjisi eklendikten sonra panel sayısının artması ve çevirici kapasitesinin artması sonucunda toplam maliyet artmıştır. Buna rağmen amorti süresinde çok fazla değişiklik olmamıştır. Bunun sebebi ise panel sayısının artması sonucunda yıllık net kazancında artmış olmasıdır. Bu tip sistemler elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi esasına dayanır. Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, konutlardaki elektrik talebinin bir kısmını ya da tamamını karşılar, fazla üretilen elektrik ise şebekeye satılır. Akü gerekli olmadığı için şebekeden bağımsız PV sistemdeki maliyete göre daha az bir maliyetle daha kısa sürede kendini amorti etmiştir. Turkey has a high resource availability for solar energy. Despite the continuation of efforts to develop solar energy systems in our country, there are limitations on their usage areas. In this study, it was aimed to carry out a research for meeting the need of domestic electricity with solar panels. The number of panels to be used in the system in terms of daily energy consumption and sunshine duration in Konya, Karaman, Aksaray and Niğde provinces in the 3 rd district of Turkey in terms of utilizing the solar energy potential, power losses due to inverter, Electricity generation, monthly electricity generation, net production, monthly net earnings and total earnings are calculated and the amortization periods are calculated after cost calculations are made for each province. By adding the daily usage energy of the heat pump for heating purposes, a cost account table was created by calculating the panel number and converter capacity according to the total daily energy consumption value. After calculating the total cost according to the unit prices of the selected panellists and invorters, depreciation periods are calculated accordingly. After the heat pump's daily use energy has been added, the total cost has increased as the number of panels increases and the converter capacity increases. Despite this, there has not been much change in the amortization schedule. The reason for this is the increase in annual net income as a result of the increase in the number of panels. Such systems are based on the principle that electricity is consumed where it is consumed. Grid-connected photovoltaic systems meet some or all of the electricity demand in the houses, and the excess electricity is sold to the grid. Since the battery is not needed, the independent PV system has paid off in less time with less cost than the cost of the PV systemen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliği = Civil Engineeringen_US
dc.subjectPanelen_US
dc.subjectGüneş Enerjisien_US
dc.titleTürkiye'nin 3. ısınım bölgesinde farklı illerin evsel elektrik ihtiyacının şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler ile karşılanması / Turkey 3. explore from the area networks of different provinces need dependent electricity domestic photovoltaic systems and fulfillmenten_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record