Show simple item record

dc.contributor.authorYORULMAZ, Ahmet Mesut
dc.date.accessioned2019-07-09T07:49:20Z
dc.date.available2019-07-09T07:49:20Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/769
dc.description.abstractÜlkemizdeki bina hasarlarının çoğunluğu deprem nedeniyle oluşmaktadır. Bu hasarları meydana getiren deprem kuvvetlerinin büyüklüğünde ise bildiğimiz gibi yapının özellikleri belirleyici olmaktadır. Bu yüzden tasarım aşamasında taşıyıcı sistem seçimi büyük önem arz etmektedir. Yapıda bulunacak herhangi bir düzensizlik durumunda yük aktarımı güvenli bir şekilde sağlanamayacaktır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelikte (DBYBHY-2007), ilgili düzensizlikler iki ayrı grupta incelenmektedir. Bunlardan A grubu, planda düzensizlikleri göstermekte iken; B grubu ise düşeyde düzensizlikleri temsil etmektedir. Planda düzensizlik durumları, A1 Burulma düzensizliği; A2 Döşeme Süreksizlikleri ve A3 Planda çıkıntılar bulunması şeklindedir. Bu çalışmada ise betonarme yapılarda A1 düzensizlik durumu değişik deprem bölgeleri için incelenmiştir. Çalışmadaki amaç burulma düzensizliği katsayısının farklı deprem bölgelerinde değişimini görmektir. Sonuç olarak, geometrik ve rijitlik özellikleri aynı olan tipik bir binada, burulma düzensizliği katsayısının farklı deprem bölgeleri için değişmediği görülmüştür. Ayrıca, bir kez daha perde elemanlarının plandaki konumunun önemine dikkat çekilmiştir. The majority of damages to the building in country are resulted from earthquake. As we know, the properties of structure are determinant in the magnitude of earthquake that causes these damages. Therefore, the choice of structural system in the design phase is of great importance. In case of any irregularity in the structure, the load transfer shall not be provided safely. Related irregularities are examined into two different groups in the DBYBHY-2007. The Group A from them shows irregularities in the plan; while the Group B shows vertical irregularities. Irregularity states in the plan are A1 torsional irregularities; A2 flooring discontinuities; A3 overhang in the plan. In this study, the situation of A1 irregularity in reinforced concrete structures was investigated for different earthquake zones. The aim of the study is to understand the change of torsional irregularity coefficient in different earthquake zones. In conclusion, it is seen that, in a typical building having the same geometrical and rigidity properties, the torsional irregularity coefficient did not change for different seismic zones. Furthermore, once again, the location of shear wall was pointed out.en_US
dc.subjectBurulma Düzensizliğien_US
dc.subjectBetonarme Yapıen_US
dc.subjectYapısal Davranışen_US
dc.subjectTorsional Irregularityen_US
dc.subjectReinforced Concrete Structureen_US
dc.titleBetonarme yapılarda A1 düzensizlik durumunun değişik deprem bölgelerinde araştırılması / Investigation of A1 irregularity in reinforced concrete for di̇fferent earthquake zoneen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record