Now showing items 1-3 of 1

    Doğrudan yabancı sermaye yatırımları = Foreign direct investments (1)
    Ekonomik büyüme = Economic growth (1)
    Ekonomik kriz = Economic crisis (1)