Show simple item record

dc.contributor.authorHATİPOĞLU, Betül
dc.date.accessioned2019-07-09T08:58:32Z
dc.date.available2019-07-09T08:58:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/799
dc.description.abstractİnsanoğlu, en temel gereksinmesi olan barınma ihtiyacını gidermek için yıllar boyunca çeşitli konutlar inşa etmiştir. Konutlar kentleri oluşturan en önemli yapı grubudur. Toplumsal ve ekonomik yapının farklılaşmasıyla; kırdan kente hızlı göç, kentlerin yapısının değişmesine neden olmuştur. Kentlerdeki artan nüfusun etkisiyle konut nitelik ve nicelik olarak bir sorun halini almıştır. Bu sorunun çözümüne yönelik çeşitli arayışlardan biri de toplu konut üretimidir. Bu çalışma kapsamında; yerel yönetimler öncülüğünde üretilen toplu konutların mekânsal olarak incelenmesi ve kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesini amaçlamıştır. Çalışma alanı olarak: belediyelerin konut üretiminde oldukça aktif olduğu Konya kenti seçilmiştir. Belirlenen 5 adet toplu konut bölgesindeki kullanıcılara yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında memnuniyeti ölçmeye yönelik; çeşitli fiziksel mekan özellikleri, açık-yeşil alan, erişilebilirlik, konfor koşulları, sosyal ilişkiler ve kullanıcı profiline uyum olarak adlandırılan parametreler belirlenmiştir. Bu alanda, rastgele seçilen 280 katılımcıya anket uygulanmış; veri analizi ve sonuçlar istatiksel açıdan değerlendirilmiştir.en_US
dc.subjectToplu konut, Kullanıcı memnuniyeti, Mekan analizi, Yerel yönetimler, Konya.en_US
dc.titleYerel yönetimler yoluyla üretilmiş toplu konut projelerinde kullanıcı memnuniyeti: Konya örneğien_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record