Show simple item record

dc.contributor.authorŞENER, Ahmet Batuhan
dc.date.accessioned2019-07-09T11:44:22Z
dc.date.available2019-07-09T11:44:22Z
dc.date.issued2019-01-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/828
dc.description.abstractDünya tekstil tarihine, dokumacılığın uzun yolculuğuna bakıldığında türlere göre sistemde değişiklikler olsa bile 3500 yıldır var olan ve günümüze kadar önemini koruyabilmiş tek üretim türünün, el dokumacılığı olduğu görülür. Halıcılığın Türklerin yurt kabul ettiği bölgelerde başlaması ve bununla birlikte yayılması oldukça önemlidir. Dokumacılık ve halı Türklerin ilk ve eski vatanları olan Orta Asya'da en önemli sanatları olmuştu. Selçuklular tarafından Anadolu'ya getirilmiş, Osmanlıda geliştirilmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır. Bu noktada son zamanlarda iç ve dış piyasada hareketlilik getiren revizyonda geçirilmiş eski halılar Konya ili kapsamında ele alınacaktır. Bu çalışmada Konya İli kapsamında satışa sunulan revizyondan geçirilmiş eski el halılarının vintage, Patchwork, oymalı gibi metotlarla yeniden dönüşüm aşamaları ve örnekleri incelenecektir. Büyük titizlik, sabır ve beceri gerektiren bir kumaş değerlendirme sanatı olan patchwork, birleştirilen kumaşların desenleri ve renkleri uygun şekillerde birleştirilerek çok güzel motifler elde edilmektedir. Birbirine uygun kumaşları kullanmak, renkleri uydurmak ve düzgün şekilde birleştirebilmek için de yüksek bir zevk sahibi olmak gereklidir. Patchwork, Vintage ve Oyma modellerde kullanılan halılar eskimiş, yıpranmış, yırtılmış ve modası geçmiş şuan depolara kaldırdığımız eski el dokuma Türk halılarından yapılmakta olup yıprandığı ve kullanılmadığı için atıl vaziyette depolanacağına ya da atılacağına bu revizyonla ekonomiye ciddi bir geri dönüşüm sağladığını inceleyeceğiz. When we look at the history of world textile, the long journey of weaving, even if there are changes in the system according to species, it has existed for 3500 years and has remained important until today it is seen that the single type of production is hand weaving. It is very important to start and spread the carpets in the regions where Turks are accepted as dormitories. The weaving and carpeting were the most important arts of the Turks in Central Asia, the first and ancient homeland. Brought to Anatolia by the Seljuks, It was developed in the Ottoman Empire and took its present form. At this point, the recent revival in domestic and foreign markets past old carpets will be covered within the scope of Konya province. In this study, the revision of old hand made carpets offered in the scope of Konya Province with vintage, patchwork, carved methods samples will be examined. Patchwork, a fabric evaluation art that requires great care, patience and skill, combines the patterns and colors of the combined fabrics in appropriate ways to create beautiful motifs. It is necessary to use fabrics that are appropriate to each other, to make up the colors and to have a high pleasure to combine them properly. The carpets used in Patchwork, Vintage and Carved models are made of old hand-woven Turkish carpets, which are worn, worn, torn and outdated. we will look at the fact that the economy provides a serious recycling.en_US
dc.subjectEl Sanatlarıen_US
dc.subjectİç Mimari ve Dekorasyonen_US
dc.subjectHalıen_US
dc.subjectInterior Design and Decoration
dc.subjectCrafts
dc.titleKonyada Türk halılarının yeniden kullanım konusunda bir araştırma / A research on the re-use of Turkish carpets in Konyaen_US
dc.typeTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record