Show simple item record

dc.contributor.authorGERÇEK, Hasan
dc.contributor.authorAKKOYUN SERT, Özlem
dc.contributor.authorÜNÜVAR, Bayram Sönmez
dc.contributor.authorYILMAZ, Kamil
dc.date.accessioned2019-07-09T12:05:13Z
dc.date.available2019-07-09T12:05:13Z
dc.date.issued2019-04-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/839
dc.description.abstractAMAÇ Bu çalışmanın amacı core egzersizleri ile yardımcı solunum kasları egzersizlerinin maksimum oksijen tüketimine (VO2max) olan etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışmadır. Çalışmaya, sağlıklı 45 kişi dahil edildi. Core Egzersiz Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,93 ± 0,79 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ): 20,58 ± 2,38 kg/m2, Yardımcı Solunum Kasları Egzersiz Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,86 ± 0,63 yıl, VKİ: 22,48 ± 2,63 kg/m2 ve Kontrol Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,80 ± 0,86 yıl, VKİ: 22,89 ± 3,27 kg/m2 idi. Bu çalışmada altı hafta boyunca haftada iki kez egzersiz uygulandı. Çalışma öncesi ve sonrasında katılımcıların VO2max değerleri H/P Cosmos Mercury Med cihazı ile Balke protokolü kullanılarak ölçüldü. Grupların VO2max sonuçlarının ortalaması arasındaki fark, tek yönlü ANOVA testi ile analiz edildi. SONUÇLAR Altı haftalık çalışma sonunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yardımcı solunum kasları egzersiz grubu lehine anlamlı bir fark bulundu (p=0.05). Core grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında Core grubu lehine bir fark bulundu ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Core egzersiz grubu ile yardımcı solunum kasları egzersiz grubu arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). TARTIŞMA Bu sonuçlar yardımcı solunum kasları egzersizlerinin core egzersizleri ile karşılaştırıldığında VO2max üzerine daha etkili olduğunu gösterdi. VO2max değerini artırmaya yönelik egzersiz programlarında yardımcı solunum kasları egzersizlerinin dahil edilmesi gerektiği düşünüldü.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTürk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitationen_US
dc.subjectVO2maxen_US
dc.subjectYardımcı solunumen_US
dc.subjectCore stabilizasyonen_US
dc.titleİki Farklı Egzersiz Uygulamasının Maksimum Oksijen Tüketimi Üzerine Etkisien_US
dc.typePresentationen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record