Now showing items 1-1 of 1

    • Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Lojistik Sektöründe Bir Uygulama 

      AKPINAR, Aynur; ÖDEMİŞ, Ali (Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2021)
      Üretim ve maliyet kavramları birçok kavram gibi küreselleşme ile birlikte değişmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim sistemleri de gelişerek teknoloji yoğun bir hal almıştır. Üretim sistemlerinde görülen bu ...