Now showing items 1-1 of 1

    • İşletmelerde Binek Otomobillerin Amortisman Uygulamaları 

      AKPINAR, Aynur (Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2021)
      Bu çalışmanın amacı binek otomobil amortismanı konusunda Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya koymaktır. İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları ve aktifinde ...