Tip 2 Diyabetli Bireylerde Uyku kalitesi ve Beslenme Alışkanlıklarının Kan Profiline Etkisi

AMAÇ: Tüm diyabet vakalarının %85-90’ını oluşturan Tip 2 diyabet (T2DM), oldukça yaygındır, komplikasyonları ve tedavisinin sürekliliği açısından önem arz eden kronik bir rahatsızlıktır. Amacımız, T2DM’li bireylerde uyku kalitesi ve beslenme alışkanlıklarının kan parametreleriyle olan ilişkisini değerlendirmektir. YÖNTEM: Konya’da bir hastanede endokrinoloji polikliniğine başvuran hastalar, örneklemimizi oluşturmuştur. Çalışmamızda gönüllülük esas alınmış ve anket formu uygulanmıştır. Form, demografik veriler, beslenme alışkanlıklarına ilişkin sorular ve Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ)’nden oluşmuştur. Ölçekte 5 ve üzerinde puan alanların uyku kalitesi “kötü” olarak değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmiş, değerlendirmede Ki kare ve t-test kullanılmıştır. BULGULAR: 73 hastanın yaş ve beden kitle indeksi ortalamaları sırasıyla 54.7±12 ve 30.9±7’dir. Katılımcıların %49.3’ü erkek ve büyük çoğunluğu (%60.3) en fazla ilköğretim mezunudur. Hastaların %35.6’sınde diyabet dışında bir hastalık bulunmamakta ve %54.7’sinde diyabet süresi 0-5 yıl, %45.3’ünde ise bu süre 6-30 yıl arasında değişmektedir. Hastaların %37’si en az 1 ana öğün atlamaktadır ve en sık atlanan öğün öğle yemeğidir (%70.4). Hastaların %68.5’u en az bir ara öğün atlamaktadır. En sık atlanan ara öğün ikindi öğünüdür (%72). Katılımcıların %65.8’inin uyku kalitesi 'kötü' olarak saptanmıştır. Uyku kalitesiyle diyabet süresi arasında anlamlı sonuç bulunamamıştır (p>0.05). Uyku kalitesi kötü olan bireylerin tokluk kan şekerleri ve trigliserit düzeyleri uyku kalitesi iyi olan bireylere göre yüksek, D ve B12 vitamin düzeyleri düşük bulunmakla birlikte, anlamlı ilişki saptanamamıştır (p>0.05). Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), glikolize hemoglobin (HbA1C) ve açlık kan glukozuyla uyku kalitesi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Uyku kalitesi ile ara/ana öğün atlama arasında ilişki saptanamamıştır. Ara ve ana öğün atlayan bireylerin serum D vitamini düzeyleri, atlamayan bireylere göre anlamlı şekilde düşük saptanmıştır (p<0.05). SONUÇ: T2DM’li bireylerin çoğunluğunda uyku kalitesi 'kötü' olarak saptanmıştır. Uyku sorununun yol açabileceği problemleri belirlemek, hastaların uyku kalitelerindeki bozukluğu saptamak ve diyabetin uyku kalitesi üzerine olan olumsuz etkilerini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
15
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
27 Haziran 2024 10:28
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Tip 2 Diyabetli Bireylerde Uyku kalitesi ve Beslenme Alışkanlıklarının Kan Profiline Etkisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÜNÜSAN, Nurhan
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZTÜRK, Mine
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BERBEROĞLU, Hatice Tuğçe
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KESER, Muteber Gizem
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Özet
(dc.description.abstract)
AMAÇ: Tüm diyabet vakalarının %85-90’ını oluşturan Tip 2 diyabet (T2DM), oldukça yaygındır, komplikasyonları ve tedavisinin sürekliliği açısından önem arz eden kronik bir rahatsızlıktır. Amacımız, T2DM’li bireylerde uyku kalitesi ve beslenme alışkanlıklarının kan parametreleriyle olan ilişkisini değerlendirmektir. YÖNTEM: Konya’da bir hastanede endokrinoloji polikliniğine başvuran hastalar, örneklemimizi oluşturmuştur. Çalışmamızda gönüllülük esas alınmış ve anket formu uygulanmıştır. Form, demografik veriler, beslenme alışkanlıklarına ilişkin sorular ve Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ)’nden oluşmuştur. Ölçekte 5 ve üzerinde puan alanların uyku kalitesi “kötü” olarak değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmiş, değerlendirmede Ki kare ve t-test kullanılmıştır. BULGULAR: 73 hastanın yaş ve beden kitle indeksi ortalamaları sırasıyla 54.7±12 ve 30.9±7’dir. Katılımcıların %49.3’ü erkek ve büyük çoğunluğu (%60.3) en fazla ilköğretim mezunudur. Hastaların %35.6’sınde diyabet dışında bir hastalık bulunmamakta ve %54.7’sinde diyabet süresi 0-5 yıl, %45.3’ünde ise bu süre 6-30 yıl arasında değişmektedir. Hastaların %37’si en az 1 ana öğün atlamaktadır ve en sık atlanan öğün öğle yemeğidir (%70.4). Hastaların %68.5’u en az bir ara öğün atlamaktadır. En sık atlanan ara öğün ikindi öğünüdür (%72). Katılımcıların %65.8’inin uyku kalitesi 'kötü' olarak saptanmıştır. Uyku kalitesiyle diyabet süresi arasında anlamlı sonuç bulunamamıştır (p>0.05). Uyku kalitesi kötü olan bireylerin tokluk kan şekerleri ve trigliserit düzeyleri uyku kalitesi iyi olan bireylere göre yüksek, D ve B12 vitamin düzeyleri düşük bulunmakla birlikte, anlamlı ilişki saptanamamıştır (p>0.05). Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), glikolize hemoglobin (HbA1C) ve açlık kan glukozuyla uyku kalitesi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Uyku kalitesi ile ara/ana öğün atlama arasında ilişki saptanamamıştır. Ara ve ana öğün atlayan bireylerin serum D vitamini düzeyleri, atlamayan bireylere göre anlamlı şekilde düşük saptanmıştır (p<0.05). SONUÇ: T2DM’li bireylerin çoğunluğunda uyku kalitesi 'kötü' olarak saptanmıştır. Uyku sorununun yol açabileceği problemleri belirlemek, hastaların uyku kalitelerindeki bozukluğu saptamak ve diyabetin uyku kalitesi üzerine olan olumsuz etkilerini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-10T06:13:20Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-10T06:13:20Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/960
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beslenme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Diyabet
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uyku Kalitesi
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms