Show simple item record

dc.contributor.authorÜNÜVAR, Bayram Sönmez
dc.contributor.authorTOPRAK ÇELENAY, Şeyda
dc.contributor.authorKORKUT, Zehra
dc.date.accessioned2019-07-10T06:57:16Z
dc.date.available2019-07-10T06:57:16Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12498/963
dc.description.abstractKronik boyun ağrısı, boyun kas kuvvet ve enduransını, fiziksel performansı ve solunumu etkileyerek yetersizliklere yol açan önemli bir sağlık problemidir. Kronik boyun ağrısı olan hastalarda boyun kas enduransının solunum fonksiyonları ile arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya sigara içmeyen ve kronik boyun ağrısı olan 28 birey (yaş: 35,07 ± 17,05 yıl, vücut kütle indeksi: 24,56 ± 5,95 kg/m2 ) katıldı. Boyun kas endurans değerleri, klinik boyun fleksör ve ekstansör kas endurans testleriyle (sn), solunum fonksiyonları ise COSMED’s Fitmate MED spirometre cihazıyla değerlendirildi. Bulgulardaki zorlu ekspiryumun birinci saniyesinde verilen hava hacmi (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), FEV1/FVC ve zirve akım hızı (PEF) değerleri çalışmamızda kullanılmıştır. Analiz için Spearman testi kullanıldı. Bireylerin %78,6'sı kadın; %21,4'ü erkekti. Bireylerin boyun fleksör (33,00 (36,5) sn) ve ekstansör enduransları (70,50 (98,75) sn), ile FEV1 (2,91 (0,65) lt), FVC (3,39 (0,85) lt), FEV1/FVC (83,85 (9,73) %) ve PEF (4,69 (3,21) lt/sn) olarak bulundu. Boyun fleksör enduransı ile FEV1 arasında (rho=0,407; p=0,032) ve boyun ekstansör enduransı ile FEV1 (rho=0,486; p=0,009) ve FVC (rho=0,479; p=0,010) arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişki saptandı. Kronik boyun ağrılı hastalarda, boyun fleksör kas enduransının FEV1, boyun ekstansör kas enduransının FEV1 ve FVC ile pozitif yönde ilişkili olduğu görüldü. Buna bağlı olarak kronik boyun ağrılı hastalarda boyun kas endurans eğitimi solunum fonksiyonlarını gelişmesine katkı sağlayabilir.en_US
dc.subjectKronik boyun ağrısı, Boyun endurans testleri; Solunum fonksiyonları.en_US
dc.titleKronik Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Boyun Kas Enduransının Solunum Fonksiyonları İle İlişkisinin İncelenmesien_US
dc.typeKonferans Bildirisien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record