Foramen Mentale’nin Değişik Yaş Gruplarında Ortopantomografi İle Morfometrik Analizi

Özet Kemik dokusu, diğer dokular gibi hücreler ve hücreler arası maddeden oluşan bir dokudur. Hücreler arası maddenin mineralize olması ile diğer dokulardan ayrılır. Kemikler, bir taraftan yıkılıp diğer taraftan yeniden yapılarak sürekli değişime uğrayan dinamik dokulardır. Bu olaya yeniden şekillenme (remodeling) denir. Remodeling hayat boyu devam eder. Bu araştırmada; 18-34, 35-49, 50-64, 65 yaş ve üzeri olarak dört ayrı yaş grubuna ayrılan hastalarda ortopantomografiler üzerinde foramen (for.) mentale’nin premolar dişlere ve mandibulae’nın anterior, posterior ve inferioruna olan uzaklıklarının ölçülerek morfometrik olarak değerlendirilmesi ve literatürde yer alan diğer çalışmalarla kıyaslanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan ortopantomografiler 2014 yılı içerisinde Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran 18 yaş ve üzeri 630 bireye ait muayene amacı ile alınmış ortopantomografiler arasından seçilmiştir. İstatistiksel analizde tanımlayıcı istatistikler ile Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Ki-Kare testleri kullanılmıştır. For. mentale’nin lokalizasyonu farklı yaş gruplarında varyasyonlar gösterebilmektedir. For. mentale’nin, ramus mandibulae posterior kenarı ve symphysis mandibulae’ya olan uzaklığının yaşla beraber azaldığı söylenebilir. For. mentale’nin basis mandibulae’ya olan uzaklığının ise yaşa bağlı olarak değişmediği görülmüştür. For. mentale lokalizasyonunun cinsiyetler arasında fark göstermediği tespit edilmiştir. For. mentale’nin alt dişler ile olan ilişkisi incelendiğinde for. mentale’nin en sık I. ve II. premolar dişlerin apeksleri arasında (%50,2) ve II. premolar dişin apeksi hizasında (%32,3) konumlandığı görülmüştür.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Foramen Mentale’nin Değişik Yaş Gruplarında Ortopantomografi İle Morfometrik Analizi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KORKUT, Zehra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ŞEKER, Muzaffer
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
MAĞAT, Güldane
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Mehmet Tuğrul
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Foramen Mentale
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ortopantomografi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Morfometri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Mandibulae
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-10T07:22:30Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-10T07:22:30Z
Özet
(dc.description.abstract)
Özet Kemik dokusu, diğer dokular gibi hücreler ve hücreler arası maddeden oluşan bir dokudur. Hücreler arası maddenin mineralize olması ile diğer dokulardan ayrılır. Kemikler, bir taraftan yıkılıp diğer taraftan yeniden yapılarak sürekli değişime uğrayan dinamik dokulardır. Bu olaya yeniden şekillenme (remodeling) denir. Remodeling hayat boyu devam eder. Bu araştırmada; 18-34, 35-49, 50-64, 65 yaş ve üzeri olarak dört ayrı yaş grubuna ayrılan hastalarda ortopantomografiler üzerinde foramen (for.) mentale’nin premolar dişlere ve mandibulae’nın anterior, posterior ve inferioruna olan uzaklıklarının ölçülerek morfometrik olarak değerlendirilmesi ve literatürde yer alan diğer çalışmalarla kıyaslanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan ortopantomografiler 2014 yılı içerisinde Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran 18 yaş ve üzeri 630 bireye ait muayene amacı ile alınmış ortopantomografiler arasından seçilmiştir. İstatistiksel analizde tanımlayıcı istatistikler ile Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Ki-Kare testleri kullanılmıştır. For. mentale’nin lokalizasyonu farklı yaş gruplarında varyasyonlar gösterebilmektedir. For. mentale’nin, ramus mandibulae posterior kenarı ve symphysis mandibulae’ya olan uzaklığının yaşla beraber azaldığı söylenebilir. For. mentale’nin basis mandibulae’ya olan uzaklığının ise yaşa bağlı olarak değişmediği görülmüştür. For. mentale lokalizasyonunun cinsiyetler arasında fark göstermediği tespit edilmiştir. For. mentale’nin alt dişler ile olan ilişkisi incelendiğinde for. mentale’nin en sık I. ve II. premolar dişlerin apeksleri arasında (%50,2) ve II. premolar dişin apeksi hizasında (%32,3) konumlandığı görülmüştür.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/970
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms