Strategic performance analysis: Application of balanced scorecard technique in higher education performance analysis

Rekabet koşullarındaki değişim günümüz organizasyonlarının proaktif bir yapı kazanmasını, karar süreçlerinde çevre ile olan etkileşimlerin dikkate alınmasını, faaliyetlerin uyumlaştırılmasını ve kaynak kullanımında etkililiğin sağlanmasını gerektiren önemli bir unsurdur. Stratejik yönetim, geleceği yönetmeyi amaç edinmesi, çevreyi analiz etmesi ve örgüte dinamik bir yapı kazandırması gibi özelliklere sahip bir araçtır. Stratejik yönetim, stratejik planlama faaliyetleri ile başlayan, stratejilerin uygulanması ile devam eden ve organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşma başarısının ölçülmesi ve elde edilen performans bilgisinin stratejik planlama faaliyetlerinde kullanılmasını içeren döngüsel bir süreçtir. Amaçlara ne derecede ulaşıldığının değerlendirmesi ise performans ölçümü ile ilgili süreçleri gerektirmektedir. İyi düzenlenmiş bir performans ölçüm sistemi, karar alıcılara performansı izleme, örgütsel faaliyetleri ve süreçleri yönetme, olası sorunları zamanında tespit etme ve çözme konularında yardımcı olur. Kaplan ve Norton tarafından geliştirilmiş bir performans ölçüm modeli olan Balanced Scorecard stratejiyi aksiyona dönüştürmeye yardım eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemidir. Gerek stratejik yönetim sürecine gerekse performans ölçüm sürecine sağladığı katkı nedeni ile yaygın olarak kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile eğitim hizmetinde örgütsel performansın BSC tekniği ile ölçülmesi ve örgütsel amaçların eğitim sektörünün gereklerini göz önünde bulundurarak nedenselleştirilmesi amacıyla Konya’da faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 151 lisans öğrencisi ile anket uygulaması yapılmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
5
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Strategic performance analysis: Application of balanced scorecard technique in higher education performance analysis
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜNDÜZ, Mehmet Akif
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZDENGÜLSÜN, Mine
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Strateji
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stratejik Performans Analizi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Balanced Scorecard
Yayıncı
(dc.publisher)
International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-10T08:57:57Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-10T08:57:57Z
Atıf için Künye
(dc.identifier.citation)
Gündüz, M. A. ve Özdengülsün, M. (2016). Strategic performance analysis: Application of balanced scorecard technique in higher education performance analysis. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 19-22 May 2016, Madrid, Spain.
Özet
(dc.description.abstract)
Rekabet koşullarındaki değişim günümüz organizasyonlarının proaktif bir yapı kazanmasını, karar süreçlerinde çevre ile olan etkileşimlerin dikkate alınmasını, faaliyetlerin uyumlaştırılmasını ve kaynak kullanımında etkililiğin sağlanmasını gerektiren önemli bir unsurdur. Stratejik yönetim, geleceği yönetmeyi amaç edinmesi, çevreyi analiz etmesi ve örgüte dinamik bir yapı kazandırması gibi özelliklere sahip bir araçtır. Stratejik yönetim, stratejik planlama faaliyetleri ile başlayan, stratejilerin uygulanması ile devam eden ve organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşma başarısının ölçülmesi ve elde edilen performans bilgisinin stratejik planlama faaliyetlerinde kullanılmasını içeren döngüsel bir süreçtir. Amaçlara ne derecede ulaşıldığının değerlendirmesi ise performans ölçümü ile ilgili süreçleri gerektirmektedir. İyi düzenlenmiş bir performans ölçüm sistemi, karar alıcılara performansı izleme, örgütsel faaliyetleri ve süreçleri yönetme, olası sorunları zamanında tespit etme ve çözme konularında yardımcı olur. Kaplan ve Norton tarafından geliştirilmiş bir performans ölçüm modeli olan Balanced Scorecard stratejiyi aksiyona dönüştürmeye yardım eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemidir. Gerek stratejik yönetim sürecine gerekse performans ölçüm sürecine sağladığı katkı nedeni ile yaygın olarak kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile eğitim hizmetinde örgütsel performansın BSC tekniği ile ölçülmesi ve örgütsel amaçların eğitim sektörünün gereklerini göz önünde bulundurarak nedenselleştirilmesi amacıyla Konya’da faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 151 lisans öğrencisi ile anket uygulaması yapılmıştır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/1082
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms