Total kalça ve total diz artroplastisi geçirmiş hastalarda pulmoner komorbiditelerin hastanede kalış süresine etkisi

 • Yazar/lar ALKAN, Büşra
  YILMAZ, Kamil
  AKKOYUN SERT, Özlem
  ALTINOK, Gülcan
 • Yayın Türü Konferans Bildirisi
 • Yayın Tarihi 2016
 • Yayıncı TOTBİT
 • Tek Biçim Adres https://hdl.handle.net/20.500.12498/786

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hızlı taburculuğu gerçekleşen Total Kalça ve Diz Artroplastisi geçirmiş hastarda, pulmoner sistemi etkileyen hastalıkların, komorbiditelerin hastanede kalış süresi üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmamız Mart 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Özel Konya Hospital Hastanesi’nde total diz ve kalça artroplastisi geçirmiş hastaların dosyaları analiz edilerek yapılan retrospektif bir çalışmadır. Hastaların demografik bilgileri, vücut kitle indeksleri ve ASA-American Society of Anesthesiologists skorları kaydedilmiştir. Pulmoner komorbiditelerin eşlik ettiği grup ile herhangi bir komorbiditesi bulunmayan grubun hastanede kalış süreleri karşılaştırılmıştır. Analiz edilen dosyaların toplam 145 tanesi total kalça ve diz artroplastisi hasta dosyası olup, bunlardan 61 hasta bilateral artroplasti, 40 hasta eşlik eden diğer komorbidite (hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı vb.), 1 hasta yaş kriteri nedeniyle dışlanmıştır. Toplamda 43 hasta; 1. Grup komorbiditelerin eşlik etmediği grup (21 hasta), 2. Grup pulmoner komorbiditelerin eşlik ettiği grup (23 hasta) olarak ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 30-82 yaşları arasında (ortalama 60.3±13.497) toplam 44 hasta dahil edilmiştir. İki grup arasında pulmoner komorbiditelerin hastanede kalış süresine etkisi araştırıldı. IBM SPSS Statistics Viewer version 24 ile Mann-Whitney-U Testi kullanılarak istatistiksel veriler hesaplandı. Her iki grup arasında hastanede kalış süresi açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 1. Grup’ta hastanede kalış süresi ortalama 4.57±1.599 gün, 2. Grup’ta (pulmoner komorbiditelerin eşlik ettiği grup) hastanede kalış süresi ortalama 5.04±1.397 gündü. Çıkarımlar: Kalp ve akciğer sistemini etkileyen komorbit durumlar tüm cerrahiler sonrası hastanede kalış süresinde, mortalite ve morbidite oranında artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada total kalça ve diz artroplastisi geçiren hastalarda pulmoner komorbiditelerin (astım, KOAH, bronşit vb.) hastanede kalış süresine etkisi araştırılmış ve pulmoner hastalıkların eşlik ettiği grupta hastanede kalış süresi istatistiksel olarak fazla bulunmuştur. Aynı zamanda pulmoner komorbiditenin eşlik ettiği grupta ASA değerleri yüksek bulunmuştur. Hastanede kalış süresinin uzaması cerrahi komplikasyonların oluşma ihtimalini arttırmakta ve enfeksiyon riskini yükseltmektedir. Hastanede kalış süresinin uzamaması açısından solunum hastalığına sahip bireylerde ambulasyon ve solunum egzersizlerinin bir Fizyoterapist tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Total kalça ve total diz artroplastisi geçirmiş hastalarda pulmoner komorbiditelerin hastanede kalış süresine etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ALKAN, Büşra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Kamil
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AKKOYUN SERT, Özlem
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ALTINOK, Gülcan
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Yayıncı
(dc.publisher)
TOTBİT
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-09T08:43:38Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-09T08:43:38Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hızlı taburculuğu gerçekleşen Total Kalça ve Diz Artroplastisi geçirmiş hastarda, pulmoner sistemi etkileyen hastalıkların, komorbiditelerin hastanede kalış süresi üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmamız Mart 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Özel Konya Hospital Hastanesi’nde total diz ve kalça artroplastisi geçirmiş hastaların dosyaları analiz edilerek yapılan retrospektif bir çalışmadır. Hastaların demografik bilgileri, vücut kitle indeksleri ve ASA-American Society of Anesthesiologists skorları kaydedilmiştir. Pulmoner komorbiditelerin eşlik ettiği grup ile herhangi bir komorbiditesi bulunmayan grubun hastanede kalış süreleri karşılaştırılmıştır. Analiz edilen dosyaların toplam 145 tanesi total kalça ve diz artroplastisi hasta dosyası olup, bunlardan 61 hasta bilateral artroplasti, 40 hasta eşlik eden diğer komorbidite (hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı vb.), 1 hasta yaş kriteri nedeniyle dışlanmıştır. Toplamda 43 hasta; 1. Grup komorbiditelerin eşlik etmediği grup (21 hasta), 2. Grup pulmoner komorbiditelerin eşlik ettiği grup (23 hasta) olarak ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 30-82 yaşları arasında (ortalama 60.3±13.497) toplam 44 hasta dahil edilmiştir. İki grup arasında pulmoner komorbiditelerin hastanede kalış süresine etkisi araştırıldı. IBM SPSS Statistics Viewer version 24 ile Mann-Whitney-U Testi kullanılarak istatistiksel veriler hesaplandı. Her iki grup arasında hastanede kalış süresi açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). 1. Grup’ta hastanede kalış süresi ortalama 4.57±1.599 gün, 2. Grup’ta (pulmoner komorbiditelerin eşlik ettiği grup) hastanede kalış süresi ortalama 5.04±1.397 gündü. Çıkarımlar: Kalp ve akciğer sistemini etkileyen komorbit durumlar tüm cerrahiler sonrası hastanede kalış süresinde, mortalite ve morbidite oranında artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada total kalça ve diz artroplastisi geçiren hastalarda pulmoner komorbiditelerin (astım, KOAH, bronşit vb.) hastanede kalış süresine etkisi araştırılmış ve pulmoner hastalıkların eşlik ettiği grupta hastanede kalış süresi istatistiksel olarak fazla bulunmuştur. Aynı zamanda pulmoner komorbiditenin eşlik ettiği grupta ASA değerleri yüksek bulunmuştur. Hastanede kalış süresinin uzaması cerrahi komplikasyonların oluşma ihtimalini arttırmakta ve enfeksiyon riskini yükseltmektedir. Hastanede kalış süresinin uzamaması açısından solunum hastalığına sahip bireylerde ambulasyon ve solunum egzersizlerinin bir Fizyoterapist tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
other
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/786
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms