Hemşirelerde Sosyal Saygınlık ve Psikolojik Rahatlığın İş Yerindeki Mutluluğa Etkisi

Hemşireler sağlık kurumlarının temel yapı taşları arasında yer almakta olup hasta uyumu ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda aktif rol oynamaktadır. Hemşirelerin sosyal saygınlığının ve psikolojik rahatlığının, iş yerinde mutlu olmalarını sağladığı düşünülmektedir. Hemşirelerin iş yerinde mutlu olması, hasta bakım kalitesini artırması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla araştırmanın amacı; hemşirelerde sosyal saygınlık ve psikolojik rahatlığın iş yerindeki mutluluklarına olan etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte nicel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyodemografik veriler yer almaktadır. İkinci bölümde ise Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği’nin sosyal saygınlık alt boyutu, Psikolojik Rahatlığı Ölçeği ve İş Yerinde Mutluluk Ölçeği yer almaktadır. Araştırma evrenini Türkiye genelinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle online olarak 400 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırmada sosyal saygınlığın, hoşgörünün ve inisiyatifin, işe angaje olma, iş tatmini ve örgüte bağlılık ile aralarında birisi artarken diğeri de artan istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Sosyal saygınlık (ß= 0,40; t=8,371; p=0,000<0,001) ve inisiyatif (ß= 0,30; t=5,839; p=0,000<0,001) değişkenlerinin işe angaje olma bağımlı değişkenini olumlu ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Sosyal saygınlık (ß= 0,11; t=2,489; p=0,013<0,05) ve inisiyatif (ß= 0,64; t=13,299; p=0,000<0,001) değişkenlerinin iş tatmini bağımlı değişkenini olumlu ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Sosyal saygınlık (ß= 0,33; t=7,334; p=0,000<0,001), inisiyatif (ß= 0,41; t=8,571; p=0,000<0,001) ve hoşgörü (ß= 0,087; t=2,214; p=0,027<0,05) değişkenlerinin iş tatmini bağımlı değişkenini olumlu ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları göz önüne alındığında hemşirelerin sosyal saygınlığa sahip olmalarının ve psikolojik rahatlıkta inisiyatifin; işe angaje olma, iş tatmini ve örgüte bağlılık unsurlarını etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla hemşirelerin sosyal saygınlıklarını geliştirmesi ve koruması aynı zamanda da hastanelerde inisiyatif ikliminin oluşturulması, hemşirelerin iş yerinde daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Bu durum da hasta bakım kalitesini etkileyecektir.

Erişime Açık
Görüntülenme
4
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelerde Sosyal Saygınlık ve Psikolojik Rahatlığın İş Yerindeki Mutluluğa Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZTÜRK, Yunus Emre
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
TÜRKTEMİZ, Halil
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KAHVECİ, Şeyma
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşire
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Saygınlık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikolojik Rahatlık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Yerinde Mutluluk
Yayıncı
(dc.publisher)
Ases II. International Health, Engineering and Sciences Conference
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T12:03:54Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T12:03:54Z
Özet
(dc.description.abstract)
Hemşireler sağlık kurumlarının temel yapı taşları arasında yer almakta olup hasta uyumu ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda aktif rol oynamaktadır. Hemşirelerin sosyal saygınlığının ve psikolojik rahatlığının, iş yerinde mutlu olmalarını sağladığı düşünülmektedir. Hemşirelerin iş yerinde mutlu olması, hasta bakım kalitesini artırması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla araştırmanın amacı; hemşirelerde sosyal saygınlık ve psikolojik rahatlığın iş yerindeki mutluluklarına olan etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte nicel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyodemografik veriler yer almaktadır. İkinci bölümde ise Sosyal İyi Olma Hali Ölçeği’nin sosyal saygınlık alt boyutu, Psikolojik Rahatlığı Ölçeği ve İş Yerinde Mutluluk Ölçeği yer almaktadır. Araştırma evrenini Türkiye genelinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle online olarak 400 hemşireye anket uygulanmıştır. Araştırmada sosyal saygınlığın, hoşgörünün ve inisiyatifin, işe angaje olma, iş tatmini ve örgüte bağlılık ile aralarında birisi artarken diğeri de artan istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Sosyal saygınlık (ß= 0,40; t=8,371; p=0,000<0,001) ve inisiyatif (ß= 0,30; t=5,839; p=0,000<0,001) değişkenlerinin işe angaje olma bağımlı değişkenini olumlu ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Sosyal saygınlık (ß= 0,11; t=2,489; p=0,013<0,05) ve inisiyatif (ß= 0,64; t=13,299; p=0,000<0,001) değişkenlerinin iş tatmini bağımlı değişkenini olumlu ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Sosyal saygınlık (ß= 0,33; t=7,334; p=0,000<0,001), inisiyatif (ß= 0,41; t=8,571; p=0,000<0,001) ve hoşgörü (ß= 0,087; t=2,214; p=0,027<0,05) değişkenlerinin iş tatmini bağımlı değişkenini olumlu ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları göz önüne alındığında hemşirelerin sosyal saygınlığa sahip olmalarının ve psikolojik rahatlıkta inisiyatifin; işe angaje olma, iş tatmini ve örgüte bağlılık unsurlarını etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla hemşirelerin sosyal saygınlıklarını geliştirmesi ve koruması aynı zamanda da hastanelerde inisiyatif ikliminin oluşturulması, hemşirelerin iş yerinde daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Bu durum da hasta bakım kalitesini etkileyecektir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
The Effect of Social Prestige and Psychological Comfort in Nurses on Happiness at Work
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5704
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms