Erken Yaşta Evlenen Kadınlarda Üreme Sağlığı Problemlerinin Keşfedilmesi: Fenomenolojik Yaklaşım

 • Yazar/lar ÇELİK, Hasibe
  BULAT, Fatma Nur
  ÇAĞDAŞ, Arzu
  BAY, Fatma
  ÇÖMEZOĞLU, Esra
 • Yayın Türü Sunum
 • Yayın Tarihi 2022
 • Yayıncı 2. Uluslarası Anadolu Ebeler Derneği
 • Tek Biçim Adres http://hdl.handle.net/20.500.12498/5665

Amaç: Daha önce erken evlilik yapmış olan kadın bireylerin yaşadığı üreme sağlığı problemlerinin fenomenolojik açıdan değerlendirmesinin yapılmasıdır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu daha önce erken evlilik yapmış yetişkin kadın bireyler olarak belirlenmiş ve kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak çalışma verileri doygunluğa ulaşana dek derinlemesine görüşme yapılması hedeflenmiş bu doğrultuda fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılarak, erken evlilik yapmış 15 kadın ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, nitel veri analiz programı MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Katılımcılardan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla elde edilen ses kayıtları Microsoft Word uygulamasında metin formuna dönüştürülmüş ve nitel veri analiz programı olan MAXQDA’ya aktarılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler kodlanarak bir araya getirilmiş, ortak tema ve alt temalara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda 2 ana tema oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin analizi aşağıdaki gibidir (Şekil_1) Sonuç: Erken yaşta evlenen kadınlarda üreme sağlığı incelenmiş ve bu incelemeler sonucunda çeşitli üreme sağlığı problemleri saptanmıştır. Bu sorunların en başında yaşın vermiş olduğu bilgisizlik, bilgiye ulaşamama dikkat çekmektedir. Bu bilgi yetersizliği gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemi kapsamaktadır. Erken yaşta gerçekleşen evliliğin ilk yıllarında aile planlaması yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmama nedeniyle istenmeyen gebelik, plansız gebelik ve düşük riski gibi üreme sağlığı sorunları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer husus ise sağlık çalışanından memnuniyetsizliktir. Erken yaşta evlenmiş olan kadınlar özelliklerinde ilk doğumlarında sağlık çalışanının kötü muamelesine maruz kalmaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Erken Yaşta Evlenen Kadınlarda Üreme Sağlığı Problemlerinin Keşfedilmesi: Fenomenolojik Yaklaşım
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇELİK, Hasibe
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BULAT, Fatma Nur
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇAĞDAŞ, Arzu
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BAY, Fatma
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇÖMEZOĞLU, Esra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Yayıncı
(dc.publisher)
2. Uluslarası Anadolu Ebeler Derneği
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:26:13Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:26:13Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Daha önce erken evlilik yapmış olan kadın bireylerin yaşadığı üreme sağlığı problemlerinin fenomenolojik açıdan değerlendirmesinin yapılmasıdır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu daha önce erken evlilik yapmış yetişkin kadın bireyler olarak belirlenmiş ve kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak çalışma verileri doygunluğa ulaşana dek derinlemesine görüşme yapılması hedeflenmiş bu doğrultuda fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılarak, erken evlilik yapmış 15 kadın ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, nitel veri analiz programı MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Katılımcılardan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla elde edilen ses kayıtları Microsoft Word uygulamasında metin formuna dönüştürülmüş ve nitel veri analiz programı olan MAXQDA’ya aktarılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler kodlanarak bir araya getirilmiş, ortak tema ve alt temalara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda 2 ana tema oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin analizi aşağıdaki gibidir (Şekil_1) Sonuç: Erken yaşta evlenen kadınlarda üreme sağlığı incelenmiş ve bu incelemeler sonucunda çeşitli üreme sağlığı problemleri saptanmıştır. Bu sorunların en başında yaşın vermiş olduğu bilgisizlik, bilgiye ulaşamama dikkat çekmektedir. Bu bilgi yetersizliği gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemi kapsamaktadır. Erken yaşta gerçekleşen evliliğin ilk yıllarında aile planlaması yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmama nedeniyle istenmeyen gebelik, plansız gebelik ve düşük riski gibi üreme sağlığı sorunları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer husus ise sağlık çalışanından memnuniyetsizliktir. Erken yaşta evlenmiş olan kadınlar özelliklerinde ilk doğumlarında sağlık çalışanının kötü muamelesine maruz kalmaktadır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Seri Adı ve Numarası
(dc.relation.ispartofseries)
;SS-199
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5665
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms