Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Algılarının Metafor Analizi Yöntemi ile Karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin mesleğe ilişkin algılarının metafor analizi yöntemiyle ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç- Yöntem: Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen bu araştırmaya 52 tane 1.sınıf, 35 tane 4.sınıf hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %78,2’si kadın, %21,8’i erkek ve yaş ortalaması 20 (± 1,68), %98,9’u bekar; %73,6’sı Anadolu lisesi mezunu, %59,8’i 1.Sınıf öğrencilerinden ve %40,2’si 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar olumlu (63) ve olumsuz (24) şeklinde kategorize edilmiştir ve en sık kullandığı olumlu metaforlar aile (19), ilaç (6), dost/arkadaş (3), Kahraman (5) iken, olumsuz kategorize edilen metaforlar ise; Robot (4), Asker (3), Karınca (1) şeklinde olmuştur. Sonuç: Öğrencilerin ürettikleri metaforlara bakarak mesleğe ilişkin algıları yüksek oranda olumlu (%72,5), ancak meslekteki mevcut güncel sorunlar nedeniyle bir kısmının da olumsuz (%27,5) metaforlar ürettiği görülmektedir. Yine 4.Sınıf öğrencilerinin (%77) 1.sınıf öğrencilerine göre (%69) daha yüksek olumlu mesleki algıya sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca mesleki bilgi ve birikimini arttırmak, mesleğe bakış açılarını iyileştirmek hemşireliği de iyileştirmeye katkı sağlayacaktır.

Erişime Açık
Görüntülenme
7
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Algılarının Metafor Analizi Yöntemi ile Karşılaştırılması
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÜNAL, Esra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
DAĞ TÜZMEN, Hafize
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KOYUNCU, Naciye Esra
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Metafor
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Hemşirelik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenci
Yayıncı
(dc.publisher)
1st International Conference on Scientific and Academic Research
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-08T10:11:37Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-08T10:11:37Z
Özet
(dc.description.abstract)
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin mesleğe ilişkin algılarının metafor analizi yöntemiyle ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç- Yöntem: Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen bu araştırmaya 52 tane 1.sınıf, 35 tane 4.sınıf hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri öğrencilerle yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %78,2’si kadın, %21,8’i erkek ve yaş ortalaması 20 (± 1,68), %98,9’u bekar; %73,6’sı Anadolu lisesi mezunu, %59,8’i 1.Sınıf öğrencilerinden ve %40,2’si 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar olumlu (63) ve olumsuz (24) şeklinde kategorize edilmiştir ve en sık kullandığı olumlu metaforlar aile (19), ilaç (6), dost/arkadaş (3), Kahraman (5) iken, olumsuz kategorize edilen metaforlar ise; Robot (4), Asker (3), Karınca (1) şeklinde olmuştur. Sonuç: Öğrencilerin ürettikleri metaforlara bakarak mesleğe ilişkin algıları yüksek oranda olumlu (%72,5), ancak meslekteki mevcut güncel sorunlar nedeniyle bir kısmının da olumsuz (%27,5) metaforlar ürettiği görülmektedir. Yine 4.Sınıf öğrencilerinin (%77) 1.sınıf öğrencilerine göre (%69) daha yüksek olumlu mesleki algıya sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca mesleki bilgi ve birikimini arttırmak, mesleğe bakış açılarını iyileştirmek hemşireliği de iyileştirmeye katkı sağlayacaktır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5548
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms