Tinnitusun Yaşam Kalitesi ve Depresyona Etkisi

Tinnitus, herhangi bir uyaran olmadan kafa içinde veya kulakta duyulan ses olarak tanımlanmaktadır. Tinnitus halk arasında bilinenin aksine bir hastalık değil semptomdur. Son yıllarda görülen işitsel hastalıkların en yaygın semptomlarından biri olan tinnitus, hayat kalitesini ciddi şekilde etkilemekte ve somatik ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı tinnitus şiddetinin depresyona ve yaşam kalitesine etkisini tespit etmek, tinnituslu bireylerde depresyon şiddeti ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 73 kadın(%45,9), 86 erkek (54,1) olmak üzere toplam 159 kişi katılmıştır. Katılımcıların büyük kısmını (n=55, %34,6) 18-29 yaş arası katılımcılar oluşturmaktadır. Çınlamanın hangi kulakta olduğu sorusuna katılımcıların %55,3’ü (n=88) her iki kulakta, %27,7’si (n=44) sol kulakta, %17’si (n=27) sağ kulakta olduğu cevabını vermiştir. Katılımcılar en yüksek oranda (n=65, %40,9) 1- 4 yıldır çınlamaya sahiptirler. Bireylerin tinnitus şiddeti Tinnitus Engellilik Anketi ile, depresyon seviyeleri Beck Depresyon Ölçeği ile ve yaşam kaliteleri SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre tinnitus şiddeti ile depresyon şiddeti arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Tinnitus şiddeti ile yaşam kalitesi arasında negatif yönde korelasyon bulunmuştur. Tinnituslu bireylerde depresyon şiddeti ile cinsiyet arasında ilişki bulunmuştur. Çalışma bulgularımız tinnitus şiddetinin depresyon ve yaşam kalitesi üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekmekte, tinnitusa yönelik tedavi sürecinde hastaların psikolojik yönden de desteklenmesi gerekliliğinin önemi vurgulamaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Tinnitusun Yaşam Kalitesi ve Depresyona Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ACET, Helin
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tinnitus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Depresyon
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam Kalitesi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Beck Depresyon Ölçeği
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
SUNAR, Füsun
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2023
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-08T09:09:29Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-08T09:09:29Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Tinnitus, herhangi bir uyaran olmadan kafa içinde veya kulakta duyulan ses olarak tanımlanmaktadır. Tinnitus halk arasında bilinenin aksine bir hastalık değil semptomdur. Son yıllarda görülen işitsel hastalıkların en yaygın semptomlarından biri olan tinnitus, hayat kalitesini ciddi şekilde etkilemekte ve somatik ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı tinnitus şiddetinin depresyona ve yaşam kalitesine etkisini tespit etmek, tinnituslu bireylerde depresyon şiddeti ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 73 kadın(%45,9), 86 erkek (54,1) olmak üzere toplam 159 kişi katılmıştır. Katılımcıların büyük kısmını (n=55, %34,6) 18-29 yaş arası katılımcılar oluşturmaktadır. Çınlamanın hangi kulakta olduğu sorusuna katılımcıların %55,3’ü (n=88) her iki kulakta, %27,7’si (n=44) sol kulakta, %17’si (n=27) sağ kulakta olduğu cevabını vermiştir. Katılımcılar en yüksek oranda (n=65, %40,9) 1- 4 yıldır çınlamaya sahiptirler. Bireylerin tinnitus şiddeti Tinnitus Engellilik Anketi ile, depresyon seviyeleri Beck Depresyon Ölçeği ile ve yaşam kaliteleri SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre tinnitus şiddeti ile depresyon şiddeti arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Tinnitus şiddeti ile yaşam kalitesi arasında negatif yönde korelasyon bulunmuştur. Tinnituslu bireylerde depresyon şiddeti ile cinsiyet arasında ilişki bulunmuştur. Çalışma bulgularımız tinnitus şiddetinin depresyon ve yaşam kalitesi üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekmekte, tinnitusa yönelik tedavi sürecinde hastaların psikolojik yönden de desteklenmesi gerekliliğinin önemi vurgulamaktadır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5534
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms