Nonmonosemptomatik Noktürnal Enürezisi Olan Bir Olguda Kombine Fizyoterapi Programının Etkileri

Öz:Amaç: Noktürnal enürezis (NE), 5 yaşından büyük çocuklarda uyku esnasında istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir alt üriner sistem semptomunun eşlik ettiği NE’e non-monosemptomatik (NMNE), etmediği NE’e ise monosemptomatik (MNE) denilir. NE tedavisinde farklı fizyoterapi yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı NMNE’li çocukta kombine fizyoterapi programının mesane semptomları, pelvik taban kas aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemekti. Yöntem: NMNE tanısı olan 8 yaşındaki erkek çocuğa, 6 hafta boyunca, haftada 3 gün kombine fizyoterapi yaklaşımları (konnektif doku masajı, pelvik taban kas eğitimi ve genel postür egzersizleri) uygulandı. Mesane fonksiyonları 4 günlük idrar günlüğü ile, ortalama işeme hızı üroflovmetri ile, pelvik taban kas aktivasyon cevabı yüzeyel elektromyogarfi (EMG) ile, mesane ve bağırsak disfonksiyon şiddeti Mesane ve Bağırsak Disfonksiyon Ölçeği (MBDÖ) ile, işeme bozuklukları semptomlarının şiddeti İşeme Bozuklukları Semptom Skoru (İBSS) ile, yaşam kalitesi Üriner İnkontinanslı Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜİÇYKÖ) ile tedavi öncesi (TÖ) ve sonrası (TS) değerlendirildi. Bulgular: İdrar günlüğü parametreleri TÖ/TS değerlerine bakıldığında gündüz işeme frekansı 8/6, noktüri 0/0,5, gündüz kaçırma sayısı 0,75/0,5, gece kaçırma sayısı 1,33/0,5 olarak belirlendi. Gündüz ve gece idrar kaçırma miktarı çok iken TS’de bu oranın az olduğu saptandı. TÖ/TS ortalama akış hızının (4.78 ml/sn/6.36 ml/sn) olduğu bulundu. Pelvik taban kas aktivasyon cevabı TÖ/TS maksimum kontraksiyon değerlerinin sırasıyla 3 mv/7mv olduğu bulundu. MBDÖ (TÖ: 24, TS: 17), İBSS (TÖ: 28, TS: 17) ve ÜİÇYKÖ (TÖ: 52, TS: 20) skorlarının olumlu yönde değiştiği görüldü.Tartışma: NMNE tanılı bir çocukta kombine fizyoterapi programının mesane fonksiyonlarını iyileştirdiği, pelvik taban kas kuvvetini ve yaşam kalitesini artırdığı görüldü. Kliniklerde bu hasta grubuna yönelik kombine fizyoterapi program uygulamalarının artırılmasına ve bu konu ile ilişkili randomize kontrollü çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Enürezis, Konnektif Doku Masajı, Pelvik Taban Egzersizi, Yaşam Kalitesi

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Nonmonosemptomatik Noktürnal Enürezisi Olan Bir Olguda Kombine Fizyoterapi Programının Etkileri
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
TOPRAK ÇELENAY, Şeyda
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KORKUT, Zehra
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AYDIN, Arif
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Enürezis
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Konnektif Doku Masajı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Pelvik Taban Egzersizi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaşam Kalitesi
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2020
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2020-06-17T11:42:27Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-06-17T11:42:27Z
ISBN
(dc.identifier.isbn)
978-605-7736-39-0
Özet
(dc.description.abstract)
Öz:Amaç: Noktürnal enürezis (NE), 5 yaşından büyük çocuklarda uyku esnasında istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir alt üriner sistem semptomunun eşlik ettiği NE’e non-monosemptomatik (NMNE), etmediği NE’e ise monosemptomatik (MNE) denilir. NE tedavisinde farklı fizyoterapi yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı NMNE’li çocukta kombine fizyoterapi programının mesane semptomları, pelvik taban kas aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemekti. Yöntem: NMNE tanısı olan 8 yaşındaki erkek çocuğa, 6 hafta boyunca, haftada 3 gün kombine fizyoterapi yaklaşımları (konnektif doku masajı, pelvik taban kas eğitimi ve genel postür egzersizleri) uygulandı. Mesane fonksiyonları 4 günlük idrar günlüğü ile, ortalama işeme hızı üroflovmetri ile, pelvik taban kas aktivasyon cevabı yüzeyel elektromyogarfi (EMG) ile, mesane ve bağırsak disfonksiyon şiddeti Mesane ve Bağırsak Disfonksiyon Ölçeği (MBDÖ) ile, işeme bozuklukları semptomlarının şiddeti İşeme Bozuklukları Semptom Skoru (İBSS) ile, yaşam kalitesi Üriner İnkontinanslı Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜİÇYKÖ) ile tedavi öncesi (TÖ) ve sonrası (TS) değerlendirildi. Bulgular: İdrar günlüğü parametreleri TÖ/TS değerlerine bakıldığında gündüz işeme frekansı 8/6, noktüri 0/0,5, gündüz kaçırma sayısı 0,75/0,5, gece kaçırma sayısı 1,33/0,5 olarak belirlendi. Gündüz ve gece idrar kaçırma miktarı çok iken TS’de bu oranın az olduğu saptandı. TÖ/TS ortalama akış hızının (4.78 ml/sn/6.36 ml/sn) olduğu bulundu. Pelvik taban kas aktivasyon cevabı TÖ/TS maksimum kontraksiyon değerlerinin sırasıyla 3 mv/7mv olduğu bulundu. MBDÖ (TÖ: 24, TS: 17), İBSS (TÖ: 28, TS: 17) ve ÜİÇYKÖ (TÖ: 52, TS: 20) skorlarının olumlu yönde değiştiği görüldü.Tartışma: NMNE tanılı bir çocukta kombine fizyoterapi programının mesane fonksiyonlarını iyileştirdiği, pelvik taban kas kuvvetini ve yaşam kalitesini artırdığı görüldü. Kliniklerde bu hasta grubuna yönelik kombine fizyoterapi program uygulamalarının artırılmasına ve bu konu ile ilişkili randomize kontrollü çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Enürezis, Konnektif Doku Masajı, Pelvik Taban Egzersizi, Yaşam Kalitesi
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/1733
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms