Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Ve Öğrenme Gereksinimleri Arasındaki İlişki

Giriş ve Amaç: Cerrahi girişim sonrasında hastaların bireysel olarak öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi, verilecek eğitimlerin hastanın gereksinimlerine ve bilgi almaya hazır oluşluk durumlarının değerlendirilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, cerrahi girişim geçiren hastaların sağlık okuryazarlık düzeyi ve öğrenme gereksinimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yürütüldü. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul ve kurum izni alındı. Araştırmanın örneklemini, 15 Ağustos-20 Kasım 2021 tarihlerinde, örneklem kriterlerine uygun, araştırmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden 110 hasta oluşturdu. Veriler, Afyon’da bir üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniğinde, “Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu’’, “Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ)’’ ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ)” kullanılarak, hastalar taburcu olmadan 24-48 saat önce toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerle, korelasyon ve regresyon analizleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 49,5±18,4 olup, %52,7’si kadın, %33,6’sı ilköğretim mezunu, %50,9’unun taburculuk eğitimi almadığı ve %88’inin sağlık durumuyla ilgili araştırma yaptığı belirlendi. Hastaların HÖGÖ toplam puan ortalaması 210,6±28,01’di. Hastalar için en önemli öğrenim gereksinimi tedavi-komplikasyonlar alt boyutuna (40,2 ±4,32), en az önemli öğrenim gereksinimi ise duruma ilişkin duygular alt boyutuna (19,5 ±4,14) ilişkindi. Hastaların SOÖ toplam puan ortalaması ise 81,4±24,47 olup, sağlık okuryazarlık düzeyi ve hasta öğrenim gereksinimleri puan ortalamaları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulundu (p=0,001, r= -,315). Hasta öğrenim gereksinimleri sağlık okuryazarlığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamaktaydı (R=,315, R2=,100, p=0,01). Hasta öğrenim gereksinimlerinin yordanmasında; bilgiye erişim (R=,330, R2=,109, p=0,00), tedaviler hakkında bilgi edinme (R= ,344a, R2=,118, p=0,00) alt boyutu ve yaş değişkeni (R=368, R2=,135,p=0,00) açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulundu. Sonuç: Cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerinin önemli düzeyde yüksek ve sağlık okuryazarlık düzeyinin orta düzeyde olduğu bulundu. Hastaların sağlık okuryazarlık düzeyi arttığında öğrenim gereksinimlerinin azaldığı belirlendi.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Ve Öğrenme Gereksinimleri Arasındaki İlişki
Yayın Türü
(dc.type)
Konferans Bildirisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
SAYAR, Serap
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÖZCAN, Sıla Türkan
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜNDOĞDU, Fatma
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sağlık Okuryazarlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öğrenim Gereksinimleri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Cerrahi
Yayıncı
(dc.publisher)
2.ULUSLARARASI 3.ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2023-02-23T10:53:15Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2023-02-23T10:53:15Z
Özet
(dc.description.abstract)
Giriş ve Amaç: Cerrahi girişim sonrasında hastaların bireysel olarak öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi, verilecek eğitimlerin hastanın gereksinimlerine ve bilgi almaya hazır oluşluk durumlarının değerlendirilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, cerrahi girişim geçiren hastaların sağlık okuryazarlık düzeyi ve öğrenme gereksinimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yürütüldü. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul ve kurum izni alındı. Araştırmanın örneklemini, 15 Ağustos-20 Kasım 2021 tarihlerinde, örneklem kriterlerine uygun, araştırmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden 110 hasta oluşturdu. Veriler, Afyon’da bir üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniğinde, “Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu’’, “Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ)’’ ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ)” kullanılarak, hastalar taburcu olmadan 24-48 saat önce toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerle, korelasyon ve regresyon analizleri kullanıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 49,5±18,4 olup, %52,7’si kadın, %33,6’sı ilköğretim mezunu, %50,9’unun taburculuk eğitimi almadığı ve %88’inin sağlık durumuyla ilgili araştırma yaptığı belirlendi. Hastaların HÖGÖ toplam puan ortalaması 210,6±28,01’di. Hastalar için en önemli öğrenim gereksinimi tedavi-komplikasyonlar alt boyutuna (40,2 ±4,32), en az önemli öğrenim gereksinimi ise duruma ilişkin duygular alt boyutuna (19,5 ±4,14) ilişkindi. Hastaların SOÖ toplam puan ortalaması ise 81,4±24,47 olup, sağlık okuryazarlık düzeyi ve hasta öğrenim gereksinimleri puan ortalamaları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulundu (p=0,001, r= -,315). Hasta öğrenim gereksinimleri sağlık okuryazarlığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamaktaydı (R=,315, R2=,100, p=0,01). Hasta öğrenim gereksinimlerinin yordanmasında; bilgiye erişim (R=,330, R2=,109, p=0,00), tedaviler hakkında bilgi edinme (R= ,344a, R2=,118, p=0,00) alt boyutu ve yaş değişkeni (R=368, R2=,135,p=0,00) açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulundu. Sonuç: Cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerinin önemli düzeyde yüksek ve sağlık okuryazarlık düzeyinin orta düzeyde olduğu bulundu. Hastaların sağlık okuryazarlık düzeyi arttığında öğrenim gereksinimlerinin azaldığı belirlendi.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5677
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms