İki Farklı Egzersiz Uygulamasının Maksimum Oksijen Tüketimi Üzerine Etkisi

AMAÇ Bu çalışmanın amacı core egzersizleri ile yardımcı solunum kasları egzersizlerinin maksimum oksijen tüketimine (VO2max) olan etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışmadır. Çalışmaya, sağlıklı 45 kişi dahil edildi. Core Egzersiz Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,93 ± 0,79 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ): 20,58 ± 2,38 kg/m2, Yardımcı Solunum Kasları Egzersiz Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,86 ± 0,63 yıl, VKİ: 22,48 ± 2,63 kg/m2 ve Kontrol Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,80 ± 0,86 yıl, VKİ: 22,89 ± 3,27 kg/m2 idi. Bu çalışmada altı hafta boyunca haftada iki kez egzersiz uygulandı. Çalışma öncesi ve sonrasında katılımcıların VO2max değerleri H/P Cosmos Mercury Med cihazı ile Balke protokolü kullanılarak ölçüldü. Grupların VO2max sonuçlarının ortalaması arasındaki fark, tek yönlü ANOVA testi ile analiz edildi. SONUÇLAR Altı haftalık çalışma sonunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yardımcı solunum kasları egzersiz grubu lehine anlamlı bir fark bulundu (p=0.05). Core grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında Core grubu lehine bir fark bulundu ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Core egzersiz grubu ile yardımcı solunum kasları egzersiz grubu arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). TARTIŞMA Bu sonuçlar yardımcı solunum kasları egzersizlerinin core egzersizleri ile karşılaştırıldığında VO2max üzerine daha etkili olduğunu gösterdi. VO2max değerini artırmaya yönelik egzersiz programlarında yardımcı solunum kasları egzersizlerinin dahil edilmesi gerektiği düşünüldü.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İki Farklı Egzersiz Uygulamasının Maksimum Oksijen Tüketimi Üzerine Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Sunum
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GERÇEK, Hasan
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AKKOYUN SERT, Özlem
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÜNÜVAR, Bayram Sönmez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Kamil
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
VO2max
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yardımcı Solunum
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Core Stabilizasyon
Yayıncı
(dc.publisher)
Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2019
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-09T12:05:13Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-09T12:05:13Z
Özet
(dc.description.abstract)
AMAÇ Bu çalışmanın amacı core egzersizleri ile yardımcı solunum kasları egzersizlerinin maksimum oksijen tüketimine (VO2max) olan etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Bu çalışma randomize kontrollü çift kör bir çalışmadır. Çalışmaya, sağlıklı 45 kişi dahil edildi. Core Egzersiz Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,93 ± 0,79 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ): 20,58 ± 2,38 kg/m2, Yardımcı Solunum Kasları Egzersiz Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,86 ± 0,63 yıl, VKİ: 22,48 ± 2,63 kg/m2 ve Kontrol Grubu 15 kişi yaş ortalaması 19,80 ± 0,86 yıl, VKİ: 22,89 ± 3,27 kg/m2 idi. Bu çalışmada altı hafta boyunca haftada iki kez egzersiz uygulandı. Çalışma öncesi ve sonrasında katılımcıların VO2max değerleri H/P Cosmos Mercury Med cihazı ile Balke protokolü kullanılarak ölçüldü. Grupların VO2max sonuçlarının ortalaması arasındaki fark, tek yönlü ANOVA testi ile analiz edildi. SONUÇLAR Altı haftalık çalışma sonunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yardımcı solunum kasları egzersiz grubu lehine anlamlı bir fark bulundu (p=0.05). Core grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında Core grubu lehine bir fark bulundu ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Core egzersiz grubu ile yardımcı solunum kasları egzersiz grubu arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). TARTIŞMA Bu sonuçlar yardımcı solunum kasları egzersizlerinin core egzersizleri ile karşılaştırıldığında VO2max üzerine daha etkili olduğunu gösterdi. VO2max değerini artırmaya yönelik egzersiz programlarında yardımcı solunum kasları egzersizlerinin dahil edilmesi gerektiği düşünüldü.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
other
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/839
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms