Türkiye’de Grafik Tasarımcıların Tasarım Sürecinde Sürdürülebilir Ve Çevreye Duyarlı Tasarıma Yönelik Tutumları

Gittikçe artan dünya nüfusuyla beraber tüketimin artması ve bilinçsiz kullanıma bağlı olarak yenilenemez kaynaklar azalmaktadır. Hızla artan tüketim ve doğal kaynakların azalması bir noktada ekolojik dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı yaşayan her canlının, yaşamını devam ettirebilmesi için doğayla olan bağlarını düzenlemesi gerekliliği doğmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması, üretimde sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı, ve sürdürülebilir gelişimi ifade etmektedir. Her alanda var olan sürdürülebilirlik zincirinin devamı adına, tasarım ve tasarım sürecinde çevreyi ve sürdürülebilirliği gözeten yaklaşımlar geliştirilmektedir. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tasarım, talepleri göz önünde bulundururken doğal kaynakları etkin tüketerek, atık miktarının en aza indirgenmesi ve daha sonrasında da kullanıma uygun şekilde tasarımlar yapmaktan geçmektedir. Bu çalışma kapsamında, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı tasarımın tasarımcılardaki bilgi ve tasarım sürecindeki uygulama düzeyleri incelenmektedir. Bu amaçla, Türkiye’den 122 grafik tasarımcısına likert ölçeği ile anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, veriler istatiksel açıdan değerlendirilmiştir. Grafik tasarımcıların, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı tasarıma ilişkin farkındalıkları, sürdürülebilirlik kavramının tasarım alanının vazgeçilmezi haline dönüşmesini destekler niteliktedir. Grafik tasarımcıların farkındalıkları ve çevresel etmenlere duyarlılık düzeyleri kayda değer seviyede olsa da tasarım sürecindeki uygulamalarına yansımasının sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Erişime Açık
Görüntülenme
12
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Türkiye’de Grafik Tasarımcıların Tasarım Sürecinde Sürdürülebilir Ve Çevreye Duyarlı Tasarıma Yönelik Tutumları
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
BÜYÜKÇAKILCI, Ahunur
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sürdürülebilirlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sürdürülebilir Tasarım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Çevreye Duyarlı Tasarım
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tasarım Süreci
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BİNGÖL, Bülent
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-03T12:43:50Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-03T12:43:50Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Gittikçe artan dünya nüfusuyla beraber tüketimin artması ve bilinçsiz kullanıma bağlı olarak yenilenemez kaynaklar azalmaktadır. Hızla artan tüketim ve doğal kaynakların azalması bir noktada ekolojik dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı yaşayan her canlının, yaşamını devam ettirebilmesi için doğayla olan bağlarını düzenlemesi gerekliliği doğmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması, üretimde sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı, ve sürdürülebilir gelişimi ifade etmektedir. Her alanda var olan sürdürülebilirlik zincirinin devamı adına, tasarım ve tasarım sürecinde çevreyi ve sürdürülebilirliği gözeten yaklaşımlar geliştirilmektedir. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tasarım, talepleri göz önünde bulundururken doğal kaynakları etkin tüketerek, atık miktarının en aza indirgenmesi ve daha sonrasında da kullanıma uygun şekilde tasarımlar yapmaktan geçmektedir. Bu çalışma kapsamında, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı tasarımın tasarımcılardaki bilgi ve tasarım sürecindeki uygulama düzeyleri incelenmektedir. Bu amaçla, Türkiye’den 122 grafik tasarımcısına likert ölçeği ile anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, veriler istatiksel açıdan değerlendirilmiştir. Grafik tasarımcıların, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı tasarıma ilişkin farkındalıkları, sürdürülebilirlik kavramının tasarım alanının vazgeçilmezi haline dönüşmesini destekler niteliktedir. Grafik tasarımcıların farkındalıkları ve çevresel etmenlere duyarlılık düzeyleri kayda değer seviyede olsa da tasarım sürecindeki uygulamalarına yansımasının sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5157
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms