Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Öz Düzenlemelerine Ebeveyn Tutumlarının Etkisi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde en sık görülen nörogelişimsel ve davranışsal bozukluklardan biri olarak bilinmektedir. Bu rahatsızlığın tanısının genellikle ilkokul döneminde konulmasına karşın öncül belirtilerinin okul öncesi dönemlerde başladığı düşünülmektedir. Bu araştırma okul öncesi dönemde DEHB olan çocukların öz düzenlemelerinde yaşadıkları olumlu veya olumsuz davranışları belirlemek ve ebeveyn tutumlarının öz düzenlemelerine olan etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel araştırma modelinde, genel ilişkisel tarama tekniğiyle tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Diyarbakır ilinde bulunan çeşitli Anaokulları ve İlkokul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim öğretim gören çocuklar ve bu çocukların ebeveynleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi bu evren içinden seçilmiş toplam 105 ebeveyn olarak belirlenmiş olup, veriler yüz yüze anket yöntemi ile katılımcılardan elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; ebeveynlerin, Ebeveyn tutum ve alt boyutlarından izin verici, demokratik, koruyucu ve otoriter tutumunun cinsiyet değişkenine göre istatistiki olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Ayrıca lise ve altı eğitim düzeyindeki ebeveynlerin koruyucu tutumunun lisans mezunu ebeveynlere göre daha yüksek olduğu ve bu durumun da istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın korelasyon analizi sonuçlarına göre; Ebeveynlerin, izin verici tutum ile demokratik tutum arasında negatif yönde ve yüksek düzeyde (p<0,05); izin verici tutum ile otoriter tutum arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde (p<0,05) korelasyon olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, ebeveynlerin, izin vericilikleri, dikkat düzeylerini negatif yönde; ebeveynlerin demokratik tutumları, dikkat düzeylerini pozitif yönde yordadığı tespit edilmiştir.

Erişime Açık
Görüntülenme
6
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Öz Düzenlemelerine Ebeveyn Tutumlarının Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
GÜL ÖGETÜRK, Sadiye
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Okul Öncesi Dönem
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ebeveyn Tutumları
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öz Düzenleme Becerileri
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
HARMANCI, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-11-01T09:27:07Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-11-01T09:27:07Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde en sık görülen nörogelişimsel ve davranışsal bozukluklardan biri olarak bilinmektedir. Bu rahatsızlığın tanısının genellikle ilkokul döneminde konulmasına karşın öncül belirtilerinin okul öncesi dönemlerde başladığı düşünülmektedir. Bu araştırma okul öncesi dönemde DEHB olan çocukların öz düzenlemelerinde yaşadıkları olumlu veya olumsuz davranışları belirlemek ve ebeveyn tutumlarının öz düzenlemelerine olan etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nicel araştırma modelinde, genel ilişkisel tarama tekniğiyle tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Diyarbakır ilinde bulunan çeşitli Anaokulları ve İlkokul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim öğretim gören çocuklar ve bu çocukların ebeveynleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi bu evren içinden seçilmiş toplam 105 ebeveyn olarak belirlenmiş olup, veriler yüz yüze anket yöntemi ile katılımcılardan elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; ebeveynlerin, Ebeveyn tutum ve alt boyutlarından izin verici, demokratik, koruyucu ve otoriter tutumunun cinsiyet değişkenine göre istatistiki olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Ayrıca lise ve altı eğitim düzeyindeki ebeveynlerin koruyucu tutumunun lisans mezunu ebeveynlere göre daha yüksek olduğu ve bu durumun da istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın korelasyon analizi sonuçlarına göre; Ebeveynlerin, izin verici tutum ile demokratik tutum arasında negatif yönde ve yüksek düzeyde (p<0,05); izin verici tutum ile otoriter tutum arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde (p<0,05) korelasyon olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, ebeveynlerin, izin vericilikleri, dikkat düzeylerini negatif yönde; ebeveynlerin demokratik tutumları, dikkat düzeylerini pozitif yönde yordadığı tespit edilmiştir.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5473
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms