Bebek ve Küçük Çocuklarda Dış Kulak Kanal Hacminin Uyaran Şiddetine Etkisi

ÖZET T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bebek ve Küçük Çocuklarda Dış Kulak Kanal Hacminin Uyaran Şiddetine Etkisi Emel PEKTAŞ Odyoloji Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS KONYA 2018 Amaç: Odyolojik test cihazlarının insert hoparlör çıkış gücü fabrikasyon olarak 2 cc coupler ile kalibre edilmektedir. Oysa, bebek ve çocukların kulak kanalları 2 cc den çok daha küçüktür. Bu fark nedeniyle odyolojik test sırasında cihazın göstergesinde belirtilen şiddet seviyesi ile çocuğun kulak zarına ulaşan şiddet seviyesi birbirleriyle uyumlu değildir. Çalışmamızdaki amaç, çocukların dış kulak kanal hacminin, odyolojik testlerde kullanılan test sinyalini etkileme düzeyini saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğine başvuran, dış ve orta kulağı sağlıklı 52 gönüllü çocuk (0-6 aylık, 7 aylık -4 yaş ) ve 23 gönüllü yetişkin birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere, timpanometrik ölçüm yapılarak dış kulak kanalı hacim değeri (KKH) kaydedilmiştir. Çalışma 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında yapılmıştır. Katılımcıların sağ kulağına odyometre cihazından 70 dB HL düzeyinde saf ses uyaran, sol kulağına ABR (Auditory Brainstem Response) cihazından 70 dB nHL düzeyinde ton burst ve klik uyaran verilerek “Gerçek Kulak Ölçüm” cihazı ile kulak kanalında oluşan basınç kaydedilmiştir. Kaydedilen değerler dB SPL olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Kulak kanal hacimleriyle yaşları arasında anlamlı ve pozitif korelasyon saptanmıştır. Kulak kanal hacminin(KKH) ABR ve Odyometre ile verilen uyaran şiddetine etkisi incelendiğinde KKH’nin tüm frekanslarda uyaran şiddetini anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. Verilen uyaran şiddeti ile dış kulak kanalından kaydedilen şiddet arasındaki farklar hesaplandığında KKH değeri küçüldükçe kaydedilen şiddetin yükseldiği gözlenmiştir. Sadece 500 Hz tonal ABR’de (dB nHL) KKH’nin etkisi saptanmamıştır. Prob mikrofonla ölçülen uyaran/kayıt farkı yaş gruplarına göre incelendiğinde grublar arası anlamlı farlılık gözlenmiştir. Sonuç: Çalışmada, dış kulak kanal hacminin uyaran şiddetini etkilediği gözlenmiştir. Bebeklerde ve çocuklarda dış kulak kanal hacminin küçük olmasından dolayı dış kulak kanalına verilen akustik uyaran ile dış kulak kanalında oluşan ses basıncını yetişkinlerle kıyasladağımızda daha yüksek şiddette ses basınç seviyesi elde edilmiştir. Bu sonuca göre odyolojide kullanılan cihazların kalibrasyonlarının bebek ve çocukların kulak kanalı hacim değerlerine uygun standartlarda yapılması ve/veya etkileme düzeyinin kaç dB olduğu hesaplanarak kliniklerde düzeltme faktörü kullanılması önerilmektedir. Anahtar : Kulak kanal hacmi, 2 cc coupler, yaş, uyaran

ABSTRACT TC KTO KARATAY UNIVERSITY INSTITUTE of HEALTH SCIENCES The Impact of External Ear Channel Volume on the Stimulus Amplitude in Infants and Small Children Emel PEKTAŞ Main Scientific Branch of Audiology Master Tez Konya, 2018 Aim: The exit power of the test apparatus insert speaker are calibrated by 2cc coupler at the factory. However, the ear channel volumes of infants and small children are smaller than 2cc. As a result of this difference, the amplitude level as shown on the display panel of the device is not complying with the amplitude level reaching the ear membrane of the child during the audiological test. The aim of our study, is to ascertain the impact of the children’s external ear channel volume on the test signal used in audiological tests. Material and Method: 52 child volunteers (0 to 6 months; 7 months to 4 years) and 23 adult volunteers whose external and middle ears were healthy and who referred to the Clinic of ARL at the Medeniyet University Göztepe Education and Research Hospital were included in this study. In all these individuals who took part, tympanometric measurements were performed and the external ear channel volume values (ECV) were noted. The study was conducted at frequencies 500-1000-2000-4000 Hz. A pure tone stimulus at 70 dB HL level was given to the right ears of the participants from the audiometric apparatus, where a tone burst and a click stimulus at the level of 70 dB nHL were given to the left ears of the participantsfrom the ABR (Auditory Brinstem Response) device, while ‘Real Ear Measurement’ device registered the pressure formed in the ear channel. The values registered thereby were calculated in terms of dB SPL. Findings: A meaningful and positive correlation was observed between ear channel volumes and age. As far as the impact of the ear channel volume (ECV) on stimulus amplitude measured by ABR and audiometry was concerned; at all frequencies the ECV was found to have a significant impact on the stimulus amplitude. When the differences between the given stimulus amplitude and that registered in the external ear channel were calculated, the smaller was the ECV value, the higher the registered amplitude. Only at 500 Hz tonal ABR (dBnHL) the ECV had no impact. Differences of stimulus / registration measured by probe microphone, being examined as to age groups, a meaningful difference between groups was observed. Conclusion: In this study, it was revealed that external ear channel volume has an impact on stimulus amplitude. The external ear channel volume being small in infants and children, the acoustic stimulus given into the external ear channel produces in infants and children a higher level of tonal pressure as compared to adults. According to this result, it can be proposed that the devices used in audiology clinics should be calibrated taking into account the infant and children’s ear channel volume values and relevant standards and/or the impact level should be calculated in terms of dB in order to use correcting factor . Key words: Ear channel volume, 2cc coupler, age, stimulus.

Erişime Açık
Görüntülenme
15
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
23 Temmuz 2024 08:20
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Bebek ve Küçük Çocuklarda Dış Kulak Kanal Hacminin Uyaran Şiddetine Etkisi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
PEKTAŞ, Emel
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
ÖZET T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bebek ve Küçük Çocuklarda Dış Kulak Kanal Hacminin Uyaran Şiddetine Etkisi Emel PEKTAŞ Odyoloji Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS KONYA 2018 Amaç: Odyolojik test cihazlarının insert hoparlör çıkış gücü fabrikasyon olarak 2 cc coupler ile kalibre edilmektedir. Oysa, bebek ve çocukların kulak kanalları 2 cc den çok daha küçüktür. Bu fark nedeniyle odyolojik test sırasında cihazın göstergesinde belirtilen şiddet seviyesi ile çocuğun kulak zarına ulaşan şiddet seviyesi birbirleriyle uyumlu değildir. Çalışmamızdaki amaç, çocukların dış kulak kanal hacminin, odyolojik testlerde kullanılan test sinyalini etkileme düzeyini saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğine başvuran, dış ve orta kulağı sağlıklı 52 gönüllü çocuk (0-6 aylık, 7 aylık -4 yaş ) ve 23 gönüllü yetişkin birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere, timpanometrik ölçüm yapılarak dış kulak kanalı hacim değeri (KKH) kaydedilmiştir. Çalışma 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında yapılmıştır. Katılımcıların sağ kulağına odyometre cihazından 70 dB HL düzeyinde saf ses uyaran, sol kulağına ABR (Auditory Brainstem Response) cihazından 70 dB nHL düzeyinde ton burst ve klik uyaran verilerek “Gerçek Kulak Ölçüm” cihazı ile kulak kanalında oluşan basınç kaydedilmiştir. Kaydedilen değerler dB SPL olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Kulak kanal hacimleriyle yaşları arasında anlamlı ve pozitif korelasyon saptanmıştır. Kulak kanal hacminin(KKH) ABR ve Odyometre ile verilen uyaran şiddetine etkisi incelendiğinde KKH’nin tüm frekanslarda uyaran şiddetini anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. Verilen uyaran şiddeti ile dış kulak kanalından kaydedilen şiddet arasındaki farklar hesaplandığında KKH değeri küçüldükçe kaydedilen şiddetin yükseldiği gözlenmiştir. Sadece 500 Hz tonal ABR’de (dB nHL) KKH’nin etkisi saptanmamıştır. Prob mikrofonla ölçülen uyaran/kayıt farkı yaş gruplarına göre incelendiğinde grublar arası anlamlı farlılık gözlenmiştir. Sonuç: Çalışmada, dış kulak kanal hacminin uyaran şiddetini etkilediği gözlenmiştir. Bebeklerde ve çocuklarda dış kulak kanal hacminin küçük olmasından dolayı dış kulak kanalına verilen akustik uyaran ile dış kulak kanalında oluşan ses basıncını yetişkinlerle kıyasladağımızda daha yüksek şiddette ses basınç seviyesi elde edilmiştir. Bu sonuca göre odyolojide kullanılan cihazların kalibrasyonlarının bebek ve çocukların kulak kanalı hacim değerlerine uygun standartlarda yapılması ve/veya etkileme düzeyinin kaç dB olduğu hesaplanarak kliniklerde düzeltme faktörü kullanılması önerilmektedir. Anahtar : Kulak kanal hacmi, 2 cc coupler, yaş, uyaran
Özet
(dc.description.abstract)
ABSTRACT TC KTO KARATAY UNIVERSITY INSTITUTE of HEALTH SCIENCES The Impact of External Ear Channel Volume on the Stimulus Amplitude in Infants and Small Children Emel PEKTAŞ Main Scientific Branch of Audiology Master Tez Konya, 2018 Aim: The exit power of the test apparatus insert speaker are calibrated by 2cc coupler at the factory. However, the ear channel volumes of infants and small children are smaller than 2cc. As a result of this difference, the amplitude level as shown on the display panel of the device is not complying with the amplitude level reaching the ear membrane of the child during the audiological test. The aim of our study, is to ascertain the impact of the children’s external ear channel volume on the test signal used in audiological tests. Material and Method: 52 child volunteers (0 to 6 months; 7 months to 4 years) and 23 adult volunteers whose external and middle ears were healthy and who referred to the Clinic of ARL at the Medeniyet University Göztepe Education and Research Hospital were included in this study. In all these individuals who took part, tympanometric measurements were performed and the external ear channel volume values (ECV) were noted. The study was conducted at frequencies 500-1000-2000-4000 Hz. A pure tone stimulus at 70 dB HL level was given to the right ears of the participants from the audiometric apparatus, where a tone burst and a click stimulus at the level of 70 dB nHL were given to the left ears of the participantsfrom the ABR (Auditory Brinstem Response) device, while ‘Real Ear Measurement’ device registered the pressure formed in the ear channel. The values registered thereby were calculated in terms of dB SPL. Findings: A meaningful and positive correlation was observed between ear channel volumes and age. As far as the impact of the ear channel volume (ECV) on stimulus amplitude measured by ABR and audiometry was concerned; at all frequencies the ECV was found to have a significant impact on the stimulus amplitude. When the differences between the given stimulus amplitude and that registered in the external ear channel were calculated, the smaller was the ECV value, the higher the registered amplitude. Only at 500 Hz tonal ABR (dBnHL) the ECV had no impact. Differences of stimulus / registration measured by probe microphone, being examined as to age groups, a meaningful difference between groups was observed. Conclusion: In this study, it was revealed that external ear channel volume has an impact on stimulus amplitude. The external ear channel volume being small in infants and children, the acoustic stimulus given into the external ear channel produces in infants and children a higher level of tonal pressure as compared to adults. According to this result, it can be proposed that the devices used in audiology clinics should be calibrated taking into account the infant and children’s ear channel volume values and relevant standards and/or the impact level should be calculated in terms of dB in order to use correcting factor . Key words: Ear channel volume, 2cc coupler, age, stimulus.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-02T06:35:09Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-02T06:35:09Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2018
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Kulak Kanal Hacmi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ear Channel Volume
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stimulus
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Age
Konu Başlıkları
(dc.subject)
2cc Coupler
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Uyaran
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Yaş
Konu Başlıkları
(dc.subject)
2 cc Coupler
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/269
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms