COVID-19 Pandemisi Sürecinde Evlilik Uyumuyla İlişkili Faktörler Olarak Ruhsal Yakınmalar ve Psikolojik Dayanıklılık

2019 yılının sonlarında Çin’de görülen yeni koronavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmış ve kısa sürede tüm dünyanın en büyük problemi haline gelmiştir. Mikro düzeyden makro düzeye, bireyden aileye, aileden topluma, her alanda insanlığı etkileyen bu fenomen, alışageldiğimiz hayat akışını sekteye uğratması ve değiştirmesiyle birlikte, bireylerde ve ailelerde ruh sağlığı açısından farklı tepkiler ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda ilgili literatür incelendiğinde üzerinde fazla çalışma yapılmadığı tespit edildiği için tezin amacının Covid-19 pandemi sürecinde evlilik uyumunun yordanmasında psikolojik dayanıklılık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek olarak şekillendirilebileceğine kanaat getirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma hakkında bilgi verildikten sonra araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcılara dört bölümden oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Verilerin ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Yakın Doğu Evlilik Uyum Ölçeği’, ‘Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’ ve ‘Kısa Semptom Envanteri’ kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların evreni Konya ilinde yaşayan evli bireyler arasından rastgele seçilecektir. Verilerin istatistiksel analizleri Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS) 22 kullanılarak yapılmıştır. Normal dağılan veriler için parametrik testler kullanılırken normal dağılmayan veriler parametrik olmayan testler ile analiz edilmiştir. Kısa semptom envanteri ölçeği toplam puanının demografik özelliklere göre değişim gösterip göstermediği parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testi ile belirlenirken, Yakın doğu evlilikte uyum ve psikolojik dayanıklılık toplam puanlarının demografik özelliklere göre değişim gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve iki bağımsız örnek t testi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, KSE altboyutlarından (Olumsuz benlik, Depresyon, Anksiyete, Hostilite ve Somatizasyon) alınan puan arttıkça psikolojik dayanıklılık ve evlilik uyum düzeylerinin azaldığı görülmektedir. Ayrıca ekonomik düzey arttıkça evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin arttığı görülmüştür (p<0.05). Çalışmada elde edilen sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmıştır. İlgili yetkili kurumlarca araştırmamızın sonuçları ışığında evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık konularında psikoeğitimler vermek suretiyle ailelerin ve dolayısıyla toplumun refahının yükselmesine önayak olabilmek ve koruyucu ruh sağlığına katkı sağlanabileceği de düşünülmüştür.

Erişime Açık
Görüntülenme
11
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 13:34
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Evlilik Uyumuyla İlişkili Faktörler Olarak Ruhsal Yakınmalar ve Psikolojik Dayanıklılık
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KOÇAK, Zeliha
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Covid-19
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ruh Sağlığı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Evlilik Uyumu
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikolojik Dayanıklılık
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
HARMANCI, Hatice
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T09:39:07Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T09:39:07Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
2019 yılının sonlarında Çin’de görülen yeni koronavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmış ve kısa sürede tüm dünyanın en büyük problemi haline gelmiştir. Mikro düzeyden makro düzeye, bireyden aileye, aileden topluma, her alanda insanlığı etkileyen bu fenomen, alışageldiğimiz hayat akışını sekteye uğratması ve değiştirmesiyle birlikte, bireylerde ve ailelerde ruh sağlığı açısından farklı tepkiler ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda ilgili literatür incelendiğinde üzerinde fazla çalışma yapılmadığı tespit edildiği için tezin amacının Covid-19 pandemi sürecinde evlilik uyumunun yordanmasında psikolojik dayanıklılık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek olarak şekillendirilebileceğine kanaat getirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma hakkında bilgi verildikten sonra araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcılara dört bölümden oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Verilerin ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Yakın Doğu Evlilik Uyum Ölçeği’, ‘Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’ ve ‘Kısa Semptom Envanteri’ kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların evreni Konya ilinde yaşayan evli bireyler arasından rastgele seçilecektir. Verilerin istatistiksel analizleri Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programı (SPSS) 22 kullanılarak yapılmıştır. Normal dağılan veriler için parametrik testler kullanılırken normal dağılmayan veriler parametrik olmayan testler ile analiz edilmiştir. Kısa semptom envanteri ölçeği toplam puanının demografik özelliklere göre değişim gösterip göstermediği parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testi ile belirlenirken, Yakın doğu evlilikte uyum ve psikolojik dayanıklılık toplam puanlarının demografik özelliklere göre değişim gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve iki bağımsız örnek t testi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, KSE altboyutlarından (Olumsuz benlik, Depresyon, Anksiyete, Hostilite ve Somatizasyon) alınan puan arttıkça psikolojik dayanıklılık ve evlilik uyum düzeylerinin azaldığı görülmektedir. Ayrıca ekonomik düzey arttıkça evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin arttığı görülmüştür (p<0.05). Çalışmada elde edilen sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmıştır. İlgili yetkili kurumlarca araştırmamızın sonuçları ışığında evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılık konularında psikoeğitimler vermek suretiyle ailelerin ve dolayısıyla toplumun refahının yükselmesine önayak olabilmek ve koruyucu ruh sağlığına katkı sağlanabileceği de düşünülmüştür.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5264
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms