İş Tükenmişliğinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Merhamet Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı merhamet ve iş tükenmişliği arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın aracı rolünün incelenmesi ve tükenmişlik düzeyinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli meslek grubu çalışanları içerisinden 430’u erkek 335’i kadın olmak üzere 765 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında demografik bilgiler için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, katılımcıların tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1986) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”, merhamet düzeylerini belirlemek için Pommier (2011) tarafından geliştirilen ve Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Merhamet Ölçeği” ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek için ise Smith ve arkadaşları tarafından (2008) geliştirilen, Doğan (2015) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi izlenerek yapılmıştır. Tükenmişlik düzeylerinin analizinde demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ve AMOS istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, çalışan bireylerin tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, gelir seviyesi, bazı meslek grupları ve çalışma süresi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre çalışan bireylerin tükenmişlik seviyelerinin cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durumlarına göre farklılaşma göstermediği; bununla birlikte yaş, gelir, çalışma süresi ve mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların merhamet düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir etki, merhamet ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki, psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir etki bulunmuştur. Psikolojik sağlamlık, merhamet ve iş tükenmişliği ilişkisinde aracı role sahiptir. Bu araştırmadan elde edilen bulguların ışığında çalışan bireylerin daha az tükenmişlik yaşamaları ve tükenmişliği önlemek adına bireysel ve örgütsel bazda yapılması gerekenler, tükenmişlik, psikolojik dayanıklılık ve merhamet arasında oluşan anlamlı model doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
8
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
20 Mayıs 2024 16:52
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
İş Tükenmişliğinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Merhamet Açısından İncelenmesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
AKSOY, Meral
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tükenmişlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İş Tükenmişliği
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Psikolojik Dayanıklılık
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Merhamet
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
AKDENİZ, Seher
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2021
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-01-04T08:15:42Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-01-04T08:15:42Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırmanın amacı merhamet ve iş tükenmişliği arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın aracı rolünün incelenmesi ve tükenmişlik düzeyinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli meslek grubu çalışanları içerisinden 430’u erkek 335’i kadın olmak üzere 765 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında demografik bilgiler için araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, katılımcıların tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1986) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”, merhamet düzeylerini belirlemek için Pommier (2011) tarafından geliştirilen ve Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Merhamet Ölçeği” ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek için ise Smith ve arkadaşları tarafından (2008) geliştirilen, Doğan (2015) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi izlenerek yapılmıştır. Tükenmişlik düzeylerinin analizinde demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ve AMOS istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, çalışan bireylerin tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, gelir seviyesi, bazı meslek grupları ve çalışma süresi değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre çalışan bireylerin tükenmişlik seviyelerinin cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durumlarına göre farklılaşma göstermediği; bununla birlikte yaş, gelir, çalışma süresi ve mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların merhamet düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir etki, merhamet ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir etki, psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir etki bulunmuştur. Psikolojik sağlamlık, merhamet ve iş tükenmişliği ilişkisinde aracı role sahiptir. Bu araştırmadan elde edilen bulguların ışığında çalışan bireylerin daha az tükenmişlik yaşamaları ve tükenmişliği önlemek adına bireysel ve örgütsel bazda yapılması gerekenler, tükenmişlik, psikolojik dayanıklılık ve merhamet arasında oluşan anlamlı model doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5215
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms