Sosyal Medyanın Aile İçi İletişime Etkisi

Sosyal medya aracılığıyla iletişim, aile etkileşimleri de dahil olmak üzere modern yaşam tarzlarını ve ilişkileri karakterize etmektedir. Bu araştırma, sosyal medya kullanımının aile ilişkilerine ve iletişime etkisini araştırmaktadır. Araştırmada öğrencilerin aile ilişkilerinin sosyal medya kullanım düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlandığından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, nicel bir araştırma olup veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. 18 maddeden oluşan Sosyal Medya Ölçeği ve 60 maddeden oluşan Aile değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklemini, Erzurum ilinden seçilen liselerde, 9., 10., 11., 12. sınıflarda örgün eğitime devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, katılan ortaöğretim öğrencilerinin aile sistemleri üzerindeki sosyal medya etkilerine ilişkin algılarının, aile işlevleri içinde gösterebileceği rolü derinleştirmeyi, özellikle de ailelerin ergenlerle açık iletişim arasındaki ilişkiye dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 202 erkek, 296 kız öğrenci katılmıştır. Ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, internet ve sosyal ağlarda öğrencilerin kullanma sıklığı, ortalama zaman geçirme durumu, interneti kullanım amacı ile aile iletişim tutumları arasındaki ilişki irdelenmektedir. İstatistik analizler IBM SPSS paket program ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin korelasyonu, regresyon analizi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) ve t-testi teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin %95 gibi büyük çoğunluğun internet kullandığı, interneti de daha çok sosyal ağlar ile ödev araştırması için kullandıkları sonucu çıkmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu sosyal ağları her gün kullandıkları ve yaklaşık 1-4 saat arası kullandıkları tespit edilmiştir. Sosyal medya ve aile iletişim tutumları ortalaması 3.15 çıkmıştır. Bu değer ortalamanın üstünde olduğunu göstermektedir. Diğer önemli bir bulgu ise sosyal ağları kullanmayan öğrencilerin sosyal medya ve aile iletişim tutumları, kullananlara göre daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgu doğrultusunda sosyal ağ kullanmak aile iletişimini engellemektedir. İnternette ve sosyal ağda ne kadar az zaman geçirilirse o derece aile ile iletişimin arttığı ortaya çıkmıştır. Özellikle dört saatten fazla internet ve sosyal ağ kullanımının önüne geçilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre aile ve öğrencileri bilinçlendirmek için; aile eğitimi, okullarda internet kullanımı ve sosyal medya eğitiminin önemi vurgulanmıştır.

Erişime Açık
Görüntülenme
50
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
2
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
18 Mayıs 2024 01:48
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Sosyal Medyanın Aile İçi İletişime Etkisi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Gülşah
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Aile İletişimi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
İnternet Kullanımı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sosyal Medya
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
BÜYÜKDOĞAN, Birol
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2022
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2022-11-01T08:30:01Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2022-11-01T08:30:01Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Sosyal medya aracılığıyla iletişim, aile etkileşimleri de dahil olmak üzere modern yaşam tarzlarını ve ilişkileri karakterize etmektedir. Bu araştırma, sosyal medya kullanımının aile ilişkilerine ve iletişime etkisini araştırmaktadır. Araştırmada öğrencilerin aile ilişkilerinin sosyal medya kullanım düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlandığından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, nicel bir araştırma olup veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. 18 maddeden oluşan Sosyal Medya Ölçeği ve 60 maddeden oluşan Aile değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklemini, Erzurum ilinden seçilen liselerde, 9., 10., 11., 12. sınıflarda örgün eğitime devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, katılan ortaöğretim öğrencilerinin aile sistemleri üzerindeki sosyal medya etkilerine ilişkin algılarının, aile işlevleri içinde gösterebileceği rolü derinleştirmeyi, özellikle de ailelerin ergenlerle açık iletişim arasındaki ilişkiye dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 202 erkek, 296 kız öğrenci katılmıştır. Ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, internet ve sosyal ağlarda öğrencilerin kullanma sıklığı, ortalama zaman geçirme durumu, interneti kullanım amacı ile aile iletişim tutumları arasındaki ilişki irdelenmektedir. İstatistik analizler IBM SPSS paket program ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin korelasyonu, regresyon analizi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) ve t-testi teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin %95 gibi büyük çoğunluğun internet kullandığı, interneti de daha çok sosyal ağlar ile ödev araştırması için kullandıkları sonucu çıkmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu sosyal ağları her gün kullandıkları ve yaklaşık 1-4 saat arası kullandıkları tespit edilmiştir. Sosyal medya ve aile iletişim tutumları ortalaması 3.15 çıkmıştır. Bu değer ortalamanın üstünde olduğunu göstermektedir. Diğer önemli bir bulgu ise sosyal ağları kullanmayan öğrencilerin sosyal medya ve aile iletişim tutumları, kullananlara göre daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgu doğrultusunda sosyal ağ kullanmak aile iletişimini engellemektedir. İnternette ve sosyal ağda ne kadar az zaman geçirilirse o derece aile ile iletişimin arttığı ortaya çıkmıştır. Özellikle dört saatten fazla internet ve sosyal ağ kullanımının önüne geçilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre aile ve öğrencileri bilinçlendirmek için; aile eğitimi, okullarda internet kullanımı ve sosyal medya eğitiminin önemi vurgulanmıştır.
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
http://hdl.handle.net/20.500.12498/5471
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms