2010-2014 MEB stratejik planı uygulamasında taşrada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Denizli ili örneği) / 2010-2014 strategic planning of Ministry of National Education in rural areas- problems in implementation and suggested solutions (Denizli province sample)

Bu araştırma 2010-2014 MEB stratejik planını uygulamasında taşrada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin incelendiği bu çalışmada MEB stratejik planının taşrada karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve sorunların çözüm önerilerini amaçlamaktadır. "2010-2014 MEB Stratejik Planı Uygulamasında Taşrada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Denizli İli Örneği)" başlıklı bu çalışmamızda örneklem olarak Denizli ili genelinde Eğitim yöneticilerinden toplam 402 kişi tarafından eksiksiz olarak doldurulan likert tipi anketle elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin çoğunluğunun erkek, orta yaşlarda, evli, lisans mezunu, okul müdürü ve müdür yardımcısı, stratejik yönetim alanında eğitim almadıkları, stratejik yönetim yeterlilik düzeyinin orta düzey ve üzerinde olduğu, stratejik planlama eğitim seviyelerinin orta ve daha alt düzeyde olduğu, yöneticilerin stratejik planı okulları için gerekli ve içeriğini yeterli gördükleri ancak stratejik plan için yeterli zaman ayrılmadığı, stratejik plan uygulamalarında yaşadığınız en büyük sorun olarak finansal yetersizliklerin görüldüğü tespit edilmiştir. Denizli genelinde görev yapan eğitim yöneticilerinin stratejik planlama ve uygulama süreci tutumlarına ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=2,97) ortalama ile "Stratejik plana göre kontrol sürecinde sorunlar yaşıyorum." maddesine "Kararsızım" şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 3,83) ortalama ile "Stratejik plan nihai hale getirilmiştir ve onaylanmıştır." maddesine "Katılıyorum" şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak tutum ise (X=3,45) ortalama ile "Katılıyorum" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle Denizli eğitim yöneticilerinin stratejik planlama ve uygulama süreci algılarının "Katılıyorum" düzeyinde ve olumlu olduğu söylenebilir. Eğitim yöneticilerinin Stratejik planlama ve uygulama süreci Olağan Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar olmak üzere iki alt boyutta ölçülmüştür. Olağan beklentiler alt boyutun cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, görev, çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği ancak stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yaşanan Sorunlar alt boyutunun yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, görev, çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği ancak cinsiyet stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan sorunların demografik değişkenlerden çok stratejik planlama ve uygulama sürecinde yaşandığı tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların daha çok stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerinde olduğu ve bu alanlarda eğitimlerin verilerek yeterliliklerinin arttırılmasıyla sorunların aşılabileceği değerlendirilmektedir.

trategic Planning of Ministry of National Education in rural areas and to put forward solutions to these problems. In this research, called "2010-2014 Strategic Planning of Ministry of National Education in Rural Areas- Problems in Implementation and Suggested Solutions- (Denizli Province Sample)", a survey model was used with a sample of 402 educational administrators in the city of Denizli. The data were gathered through likert scale surveys. According to the findings, most of the educational administrators are male, middleaged, married, graduate of bachelor, work as school headmasters or vice headmasters, have no inservice training about strategic planning, have a middle or above middle level of proficiency in strategic management and also have a middle or below middle level of proficiency in strategic planning. Administrators regard strategic planning necessary for their schools and find its content sufficient but there is not enough time for strategic planning. The results also show that the biggest problem confronted in implementation is financial insufficiency. The least agreed proposition in attitudes of educational administrators in this research, with (X=2,97) avarage is "I have difficulty in controlling strategic planning." Their answer is "I have no idea." The most agreed proposition with (X=3,83) avarage is "Strategic plan has been finalised and confirmed." Their answer is "I agree with it." General attitude with (X=3,45) avarage is "I agree". In this context educational administrators' genaral perception of strategic planning and its implementation in Denizli Province is positive and they mostly answer as "I agree." There are two subscale processes of educational administrators in Strategic Planning and Implementation: Usual Expectations and Problems Confronted In Implementation. Possible Expectations subscale has no diversity according to the variables like gender, age, marital status, level of education, profession, years of working life, but there is a diversity according to the status of training in strategic management, proficiency in strategic management and the level of training in strategic planning. Problems Confronted In Implementation subscale has no diversity according to the variables like age, marital status, level of education, profession, years of working life, but there is a diversity according to the gender, status of training in strategic management, proficiency in strategic management and the level of training in strategic planning. It is found out that problems confronted in this research are mostly in strategic planning and implementation not in demographic variations. Problems confronted mostly differentiate according to status of training in strategic management field, proficiency in strategic management and the level of training in strategic planning. So, it is suggested that these problems can be solved by developing proficiency through in service trainings in strategic planning field.

Erişime Açık
Görüntülenme
3
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
09 Mayıs 2024 09:50
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
2010-2014 MEB stratejik planı uygulamasında taşrada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Denizli ili örneği) / 2010-2014 strategic planning of Ministry of National Education in rural areas- problems in implementation and suggested solutions (Denizli province sample)
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
YILMAZ, Ramazan
Atıf Dizini
(dc.source.database)
Diğer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Stratejik Planlama
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Strategic Planning
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Problems in Implementation
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Denizli
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Sorunlar
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Eğitim Yöneticileri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Educational Administrators
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2016
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-04T13:20:48Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2019-07-04T13:20:48Z
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Özet
(dc.description.abstract)
Bu araştırma 2010-2014 MEB stratejik planını uygulamasında taşrada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin incelendiği bu çalışmada MEB stratejik planının taşrada karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve sorunların çözüm önerilerini amaçlamaktadır. "2010-2014 MEB Stratejik Planı Uygulamasında Taşrada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Denizli İli Örneği)" başlıklı bu çalışmamızda örneklem olarak Denizli ili genelinde Eğitim yöneticilerinden toplam 402 kişi tarafından eksiksiz olarak doldurulan likert tipi anketle elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin çoğunluğunun erkek, orta yaşlarda, evli, lisans mezunu, okul müdürü ve müdür yardımcısı, stratejik yönetim alanında eğitim almadıkları, stratejik yönetim yeterlilik düzeyinin orta düzey ve üzerinde olduğu, stratejik planlama eğitim seviyelerinin orta ve daha alt düzeyde olduğu, yöneticilerin stratejik planı okulları için gerekli ve içeriğini yeterli gördükleri ancak stratejik plan için yeterli zaman ayrılmadığı, stratejik plan uygulamalarında yaşadığınız en büyük sorun olarak finansal yetersizliklerin görüldüğü tespit edilmiştir. Denizli genelinde görev yapan eğitim yöneticilerinin stratejik planlama ve uygulama süreci tutumlarına ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=2,97) ortalama ile "Stratejik plana göre kontrol sürecinde sorunlar yaşıyorum." maddesine "Kararsızım" şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 3,83) ortalama ile "Stratejik plan nihai hale getirilmiştir ve onaylanmıştır." maddesine "Katılıyorum" şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak tutum ise (X=3,45) ortalama ile "Katılıyorum" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle Denizli eğitim yöneticilerinin stratejik planlama ve uygulama süreci algılarının "Katılıyorum" düzeyinde ve olumlu olduğu söylenebilir. Eğitim yöneticilerinin Stratejik planlama ve uygulama süreci Olağan Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar olmak üzere iki alt boyutta ölçülmüştür. Olağan beklentiler alt boyutun cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, görev, çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği ancak stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yaşanan Sorunlar alt boyutunun yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, görev, çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği ancak cinsiyet stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan sorunların demografik değişkenlerden çok stratejik planlama ve uygulama sürecinde yaşandığı tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların daha çok stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerinde olduğu ve bu alanlarda eğitimlerin verilerek yeterliliklerinin arttırılmasıyla sorunların aşılabileceği değerlendirilmektedir.
Özet
(dc.description.abstract)
trategic Planning of Ministry of National Education in rural areas and to put forward solutions to these problems. In this research, called "2010-2014 Strategic Planning of Ministry of National Education in Rural Areas- Problems in Implementation and Suggested Solutions- (Denizli Province Sample)", a survey model was used with a sample of 402 educational administrators in the city of Denizli. The data were gathered through likert scale surveys. According to the findings, most of the educational administrators are male, middleaged, married, graduate of bachelor, work as school headmasters or vice headmasters, have no inservice training about strategic planning, have a middle or above middle level of proficiency in strategic management and also have a middle or below middle level of proficiency in strategic planning. Administrators regard strategic planning necessary for their schools and find its content sufficient but there is not enough time for strategic planning. The results also show that the biggest problem confronted in implementation is financial insufficiency. The least agreed proposition in attitudes of educational administrators in this research, with (X=2,97) avarage is "I have difficulty in controlling strategic planning." Their answer is "I have no idea." The most agreed proposition with (X=3,83) avarage is "Strategic plan has been finalised and confirmed." Their answer is "I agree with it." General attitude with (X=3,45) avarage is "I agree". In this context educational administrators' genaral perception of strategic planning and its implementation in Denizli Province is positive and they mostly answer as "I agree." There are two subscale processes of educational administrators in Strategic Planning and Implementation: Usual Expectations and Problems Confronted In Implementation. Possible Expectations subscale has no diversity according to the variables like gender, age, marital status, level of education, profession, years of working life, but there is a diversity according to the status of training in strategic management, proficiency in strategic management and the level of training in strategic planning. Problems Confronted In Implementation subscale has no diversity according to the variables like age, marital status, level of education, profession, years of working life, but there is a diversity according to the gender, status of training in strategic management, proficiency in strategic management and the level of training in strategic planning. It is found out that problems confronted in this research are mostly in strategic planning and implementation not in demographic variations. Problems confronted mostly differentiate according to status of training in strategic management field, proficiency in strategic management and the level of training in strategic planning. So, it is suggested that these problems can be solved by developing proficiency through in service trainings in strategic planning field.
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/438
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms