Perakende noktalarında satış performansının arttırılmasında tedarikçi ve dağıtım kanalı etkisi; Konya bölgesi lastik sektörü örneği

Dünyadaki küreselleşme ticareti de etkisi altına almıştır. Bu etki ile birlikte firmalar gerek alıcı, gerekse satıcı bir birbirlerini rakip olarak görmek yerine karşılıklı iş birliklerini geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu hedef doğrultusunda finans, tedarik ve bilgi akışı gibi konularda iş birliklerini arttırmak isteyen ve bunu da başarıyla uygulayan firmalar daha rekabetçi hale gelmişlerdir. Bu araştırma satışların arttırılmasında perakende noktaları üzerinde tedarikçi ve dağıtım kanalı etkilerinin ölçülmesini amaçlayan uygulamalı bir araştırmadır. Konya, Aksaray, Afyon, Antalya, Niğde, Karaman illerimizde faaliyet gösteren lastik perakende noktalarından 3 kadın ve 111 erkek olmak üzere toplam 114 kişi ile 01 Eylül 2016 – 20 Ekim 2016 tarihleri arasında yüz yüze anket yapılarak toplanan veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Tedarikçi ve dağıtım kanalının lastik perakende noktaları üzerindeki ürün, finans, sevkiyat, sipariş, teknik, reklam ve son olarak da firma boyutlarına ait ayrı ayrı betimleyici bulgulara ulaşıldı ve katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve firmaların nitelikleri sorulan sorular ile belirlenmiş ve katılımcıların tedarikçi ve dağıtım kanalına ilişkin verdikleri önem düzeyleri ölçülmüştür. Araştırma sonucu katılımcıların sektördeki çalışma süreleri sevkiyat ve reklam boyutunda anlamlı farklılaşma göstermektedir. Eğitim düzeyleri arttıkça sevkiyata verdikleri önem düzeyi artmakta ve genç katılımcılar firma boyutunu daha çok önemsemektedirler. Sektörde en kısa faaliyette bulunan firmalar reklama daha fazla önem vermektedirler. Görev türü ise finans boyutu ile anlamlı farklılaşma göstermektedir. Tedarikçi ve dağıtım kanalı boyutlarında çalışan sayısı ve firma yıllık cirosunun satış arttırmada katkı sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

The globalization of the world has also affected trade. With this effect, companies have been aiming to develop mutual cooperation instead of seeing each other as competitors, both buyers and sellers. In line with this goal, firms that want to increase cooperation in the fields of finance, procurement and information flow and have successfully implemented it have become more competitive. This research is an applied research aimed at measuring the supplier and distribution channel effects on retail points in increasing sales. A total of 114 people (3 female and 111 male) were interviewed from September 1, 2016 to October 20, 2016 and analyzed and reviewed using SPSS statistical program. The descriptive findings of the product, finance, shipment, order, technical, advertising and finally company dimensions on the tire retail points of the supplier and distribution channel were reached separately. And the socio-demographic characteristics of the participants and the qualifications of the firms were determined and the level of importance the participants gave to the supplier and distribution channel was measured. The study period of the participants in the survey shows a significant difference in the size of the shipment and advertisement. As the level of education increases, the level of importance given to them increases and younger participants are more concerned about the size of the company. Companies that have the shortest activity in the sector place more importance on advertising. The type of task shows meaningful difference with finance dimension. The number of employees in supplier and distribution channel sizes and the result that the company's annual sales force did not contribute to sales increase.

Erişime Açık
Görüntülenme
11
22.03.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
22.03.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Haziran 2024 11:10
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Perakende noktalarında satış performansının arttırılmasında tedarikçi ve dağıtım kanalı etkisi; Konya bölgesi lastik sektörü örneği
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
ÇİMEN, İsa
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
Dünyadaki küreselleşme ticareti de etkisi altına almıştır. Bu etki ile birlikte firmalar gerek alıcı, gerekse satıcı bir birbirlerini rakip olarak görmek yerine karşılıklı iş birliklerini geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu hedef doğrultusunda finans, tedarik ve bilgi akışı gibi konularda iş birliklerini arttırmak isteyen ve bunu da başarıyla uygulayan firmalar daha rekabetçi hale gelmişlerdir. Bu araştırma satışların arttırılmasında perakende noktaları üzerinde tedarikçi ve dağıtım kanalı etkilerinin ölçülmesini amaçlayan uygulamalı bir araştırmadır. Konya, Aksaray, Afyon, Antalya, Niğde, Karaman illerimizde faaliyet gösteren lastik perakende noktalarından 3 kadın ve 111 erkek olmak üzere toplam 114 kişi ile 01 Eylül 2016 – 20 Ekim 2016 tarihleri arasında yüz yüze anket yapılarak toplanan veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Tedarikçi ve dağıtım kanalının lastik perakende noktaları üzerindeki ürün, finans, sevkiyat, sipariş, teknik, reklam ve son olarak da firma boyutlarına ait ayrı ayrı betimleyici bulgulara ulaşıldı ve katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve firmaların nitelikleri sorulan sorular ile belirlenmiş ve katılımcıların tedarikçi ve dağıtım kanalına ilişkin verdikleri önem düzeyleri ölçülmüştür. Araştırma sonucu katılımcıların sektördeki çalışma süreleri sevkiyat ve reklam boyutunda anlamlı farklılaşma göstermektedir. Eğitim düzeyleri arttıkça sevkiyata verdikleri önem düzeyi artmakta ve genç katılımcılar firma boyutunu daha çok önemsemektedirler. Sektörde en kısa faaliyette bulunan firmalar reklama daha fazla önem vermektedirler. Görev türü ise finans boyutu ile anlamlı farklılaşma göstermektedir. Tedarikçi ve dağıtım kanalı boyutlarında çalışan sayısı ve firma yıllık cirosunun satış arttırmada katkı sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet
(dc.description.abstract)
The globalization of the world has also affected trade. With this effect, companies have been aiming to develop mutual cooperation instead of seeing each other as competitors, both buyers and sellers. In line with this goal, firms that want to increase cooperation in the fields of finance, procurement and information flow and have successfully implemented it have become more competitive. This research is an applied research aimed at measuring the supplier and distribution channel effects on retail points in increasing sales. A total of 114 people (3 female and 111 male) were interviewed from September 1, 2016 to October 20, 2016 and analyzed and reviewed using SPSS statistical program. The descriptive findings of the product, finance, shipment, order, technical, advertising and finally company dimensions on the tire retail points of the supplier and distribution channel were reached separately. And the socio-demographic characteristics of the participants and the qualifications of the firms were determined and the level of importance the participants gave to the supplier and distribution channel was measured. The study period of the participants in the survey shows a significant difference in the size of the shipment and advertisement. As the level of education increases, the level of importance given to them increases and younger participants are more concerned about the size of the company. Companies that have the shortest activity in the sector place more importance on advertising. The type of task shows meaningful difference with finance dimension. The number of employees in supplier and distribution channel sizes and the result that the company's annual sales force did not contribute to sales increase.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2019-07-02T07:16:16Z
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2020-07-02T07:16:16Z
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2017
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Tedarikçi
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Dağıtım Kanalı
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Müşteri
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Supplier
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Retailer
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Distribution Channel
Alternatif Yayın Başlığı
(dc.title.alternative)
Supplier and distribution channel effect on increasing sales performance at retail points; Konya region tire sector sample
Tek Biçim Adres
(dc.identifier.uri)
https://hdl.handle.net/20.500.12498/272
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms