Ergenlerin Duygu Düzenleme, Baş Etme Davranışı Ve Öz Güvenlerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; ergenlerin duygu düzenleme ve başa çıkma davranışı ile öz güvenlerinin arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, tanımlayıcı tipte nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ili Beşikdüzü ilçesindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğrenim gören 755 ergen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Demografik Bilgi Formu”, “Ergenler İçin Başa Çıkma Davranış Ölçeği”, “Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği” ve “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Etik Kurul onayının alınmasından sonra uygulamaların yapılacağı okullar ile görüşmeler yapılarak araştırmaya katılmaya gönüllü ergenlere veri toplama araçları uygulanmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu belirlendikten sonra frekans, ortalama, standart sapma değerleri ayrı tablolar halinde düzenlenmiştir. Demografik değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmanın olup olmadığını test etmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Ergenlerin başa çıkma stratejileri arasında; en fazla “aktif başa çıkma” alt boyutunu kullandıkları tespit edilmiştir. Kız ergenlerin, iç ve dış öz güven düzeylerinin erkek ergenlere oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğum sırası değişkenine göre incelendiğinde; ilk doğan çocukların ortanca ve son doğan kardeşlerine göre daha fazla içsel işlevsel duygu düzenleme becerisine sahip oldukları belirlenmiştir. Ergenlerde duygu düzenleme ile sorunlarla başa çıkma davranışı ve öz güven puanları arasında ilişkiyi tespit etmek için, korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; iç öz güven değişkeninin, dış öz güven, aktif başa çıkma, dışsal işlevsel duygu düzenleme, içsel işlevsel duygu düzenleme ile pozitif yönde bir ilişki, olumsuz başa çıkma, kaçınmacı başa çıkma, dışsal işlevsel olmayan, içsel işlevsel olmayan alt boyut ile negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Erişime Açık
Görüntülenme
16
24.06.2024 tarihinden bu yana
İndirme
1
24.06.2024 tarihinden bu yana
Son Erişim Tarihi
24 Temmuz 2024 12:16
Google Kontrol
Tıklayınız
Tam Metin
Tam Metin İndirmek için tıklayın Ön izleme
Detaylı Görünüm
Eser Adı
(dc.title)
Ergenlerin Duygu Düzenleme, Baş Etme Davranışı Ve Öz Güvenlerinin İncelenmesi
Yazar/lar
(dc.contributor.author)
KAROĞLU, Ramiye İlayda
Tez Danışmanı
(dc.contributor.advisor)
YALÇIN, Hatice
Yayıncı
(dc.publisher)
KTO Karatay Üniversitesi
Yayın Türü
(dc.type)
Tez
Özet
(dc.description.abstract)
Bu çalışmanın amacı; ergenlerin duygu düzenleme ve başa çıkma davranışı ile öz güvenlerinin arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, tanımlayıcı tipte nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ili Beşikdüzü ilçesindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğrenim gören 755 ergen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Demografik Bilgi Formu”, “Ergenler İçin Başa Çıkma Davranış Ölçeği”, “Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği” ve “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Etik Kurul onayının alınmasından sonra uygulamaların yapılacağı okullar ile görüşmeler yapılarak araştırmaya katılmaya gönüllü ergenlere veri toplama araçları uygulanmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu belirlendikten sonra frekans, ortalama, standart sapma değerleri ayrı tablolar halinde düzenlenmiştir. Demografik değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmanın olup olmadığını test etmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Ergenlerin başa çıkma stratejileri arasında; en fazla “aktif başa çıkma” alt boyutunu kullandıkları tespit edilmiştir. Kız ergenlerin, iç ve dış öz güven düzeylerinin erkek ergenlere oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğum sırası değişkenine göre incelendiğinde; ilk doğan çocukların ortanca ve son doğan kardeşlerine göre daha fazla içsel işlevsel duygu düzenleme becerisine sahip oldukları belirlenmiştir. Ergenlerde duygu düzenleme ile sorunlarla başa çıkma davranışı ve öz güven puanları arasında ilişkiyi tespit etmek için, korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; iç öz güven değişkeninin, dış öz güven, aktif başa çıkma, dışsal işlevsel duygu düzenleme, içsel işlevsel duygu düzenleme ile pozitif yönde bir ilişki, olumsuz başa çıkma, kaçınmacı başa çıkma, dışsal işlevsel olmayan, içsel işlevsel olmayan alt boyut ile negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Kayıt Giriş Tarihi
(dc.date.accessioned)
2024-06-01
Açık Erişim tarihi
(dc.date.available)
2024-06-01
Yayın Tarihi
(dc.date.issued)
2024
Yayın Dili
(dc.language.iso)
tr
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Ergenlik
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Duygu düzenleme
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Başa çıkma
Konu Başlıkları
(dc.subject)
Öz güven duygusu
Tez Türü
(dc.type.thesis)
Yüksek Lisans
Analizler
Yayın Görüntülenme
Yayın Görüntülenme
Erişilen ülkeler
Erişilen şehirler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve cerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms